Terug

Ziektebeelden

Ziektebeelden

A

 1. Aangeboren afwijkingen van de urinewegen
 2. Aangeboren afwijkingen van het aangezicht
 3. Aangeboren hartziekte (Atrioventriculair septumdefect)
 4. Aangeboren hartziekte (Atrium septum defect)
 5. Aangeboren hartziekte (Coarctatie van de aorta)
 6. Aangezichtstrauma (Trauma van het aangezicht)
 7. Ablatio retina (Netvliesloslating)
 8. Abnormale groei baarmoederslijmvlies (Endometriose)
 9. Acne
 10. Acromegalie
 11. Actinische keratosen
 12. Acute gewrichtsontsteking (Jicht)
 13. Acute ontsteking van de alvleesklier (acute pancreatitis)
 14. Aderverkalking (Slagaderverkalking)
 15. ADHD
 16. ADHD (ADHD)
 17. ADHD (Kinder- en jeugdpsychiatrie)
 18. Afgebroken tand of kies (Kleine aandoeningen in de mond)
 19. Afsluiting longslagader (Longembolie)
 20. Afweerstoornis (Immuundeficiënties)
 21. Afwijkingen van de speekselklieren
 22. Afwijkingen van het mondslijmvlies
 23. Afwijkingen van tand- en kaakstand
 24. Aids (HIV-infectie)
 25. AL amyloïdose
 26. ALL (Acute lymfatische leukemie)
 27. Allergie voor chromium
 28. Allergie voor composieten (Composietenallergie)
 29. Allergie voor conserveermiddelen
 30. Allergie voor corticosteroïden
 31. Allergie voor formaldehyde
 32. Allergie voor latex
 33. Allergie voor perubalsem
 34. Allergie voor primine
 35. Allergie voor PTBFF-hars
 36. Allergische rhinitis (Neuspassageklachten)
 37. ALS
 38. Alvleesklierkanker
 39. Alzheimer (Dementie)
 40. AML (Acute myeloïde leukemie)
 41. Aneurysma (Verwijde buikslagader)
 42. Aneurysma in het hoofd
 43. Angina pectoris
 44. Angio-oedeem
 45. Antiplasmine deficiëntie
 46. Aortaklepstenose (Aortaklepvernauwing)
 47. Aortaklepvernauwing
 48. Aortavernauwing (Coarctatie van de aorta)
 49. Aos (Aortaklepvernauwing)
 50. Aplastische anemie
 51. Aritmogene cardiomyopathie (ACM)
 52. Arteriitis temporalis
 53. Arterio-veneuze malformatie
 54. Artritis psoriatica
 55. Artrose
 56. ASD (Atrium septum defect)
 57. Astma
 58. Atherosclerose (Slagaderverkalking)
 59. Atrioventriculair septumdefect
 60. Atrium septum defect
 61. Autisme
 62. Autisme (Kinder- en jeugdpsychiatrie)
 63. Autismespectrumstoornis (Autisme)
 64. AVM (Arterio-veneuze malformatie)
 65. AVSD (Atrioventriculair septumdefect)

C

 1. Cara (Astma)
 2. Cardiomyopathie
 3. Cardiomyopathie PhospholambanMutatie (PLN)
 4. Cataract (Staar)
 5. Cathecholaminerge polymorfe ventriculaire tachycardie (CPVT)
 6. Cavernoom
 7. Centrum voor hart- en vaatziekten
 8. Cerebrale parese
 9. Cerebrale sinustrombose
 10. Cervicale kanaalstenose
 11. Cervixcarcinoom (Baarmoederhalskanker)
 12. CF (Cystic fibrosis)
 13. Chalazion
 14. Chlamydia
 15. Chronische bronchitis (COPD)
 16. Chronische buikpijn
 17. Chronische granulomateuze ziekte
 18. Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP)
 19. Chronische lymfatische leukemie
 20. Chronische myeloide leukemie (Myeloproliferatieve neoplasmata)
 21. Chronische nierschade (Nierfalen)
 22. Chronische ontsteking neusbijholten
 23. Chronische oorontsteking
 24. Chronische voorhoofdsholteontsteking (Chronische ontsteking neusbijholten)
 25. Claudicatio intermittens (Perifeer vaatlijden)
 26. Clitoriskanker (Vulvakanker)
 27. CLL (Chronische lymfatische leukemie)
 28. CML (Myeloproliferatieve neoplasmata)
 29. CMP (Cardiomyopathie)
 30. Coarctatie van de aorta
 31. Colitis ulcerosa
 32. Coloncarcinoom (Darmkanker)
 33. Common Variable Immunodeficiency Disorder (CVID)
 34. Composietenallergie
 35. Concentratieproblemen (ADHD)
 36. Conchahypertrofie (Neuspassageklachten)
 37. Congenitale dyserythropoëtische anemie
 38. Conserveermiddelenallergie (Allergie voor conserveermiddelen)
 39. Constitutioneel eczeem
 40. COPD
 41. Cornea infecties (Hoornvliesinfecties)
 42. Coronaire vaatdysfunctie
 43. Corticosteroïdallergie (Allergie voor corticosteroïden)
 44. Corticosteroïdenallergie (Allergie voor corticosteroïden)
 45. Crohn (Ziekte van Crohn)
 46. CVA (Beroerte (CVA))
 47. Cyclusstoornis (Polycysteus ovarium syndroom (PCOS))
 48. Cyste van de alvleesklier
 49. Cystic fibrosis

H

 1. Habituele abortus (Herhaalde miskraam)
 2. Hallucinaties
 3. Hart en vaatziekten (Centrum voor hart- en vaatziekten)
 4. Hartaanval (Hartinfarct)
 5. Hartfalen
 6. Hartinfarct
 7. Hartklepinsufficiëntie (Hartkleplijden)
 8. Hartkleplijden
 9. Hartklepstenose (Hartkleplijden)
 10. Hartkramp (Angina pectoris )
 11. Hartritmestoornis (Lange-QT-syndroom (LQTS))
 12. Hartritmestoornis (Ventrikelfibrilleren (VF))
 13. Hartritmestoornissen
 14. Hartspierziekte (Cardiomyopathie)
 15. Hartziekte (Endocarditis)
 16. Hartziekten (Non-compactie cardiomyopathie (NCCM))
 17. Hazenlip (Schisis)
 18. HELLP-syndroom (Hoge bloeddruk bij zwangerschap)
 19. Hemofilie
 20. Hepatitis B
 21. Hepatitis C
 22. Hereditair angio-oedeem
 23. Hereditaire sferocytose, elliptocytose en pyropoikilocytose
 24. Herhaalde miskraam
 25. Hernia (Rughernia)
 26. Hersenabces
 27. Hersenbloeding (Beroerte (CVA))
 28. Herseninfarct (Beroerte (CVA))
 29. Hersenmetastase
 30. Hersentumor (Hypofysetumor)
 31. Hersentumor (Meningeoom)
 32. Hersentumor (glioom)
 33. Hersenvliesontsteking
 34. Het gebruik van pancreasenzymen bij Cystic Fibrosis
 35. het Loeys Dietz-syndroom (LDS)
 36. het WAGR syndroom
 37. Hevige menstruatie
 38. Hevige ongesteldheid (Hevige menstruatie)
 39. Hexokinase deficiëntie
 40. HIV-infectie
 41. Hodgkinlymfoom
 42. Hoge bloeddruk
 43. Hoge bloeddruk bij zwangerschap
 44. Hoge oogdruk (Glaucoom)
 45. Hoog cholesterol
 46. Hoog cholesterolgehalte in het bloed (Familiaire hypercholesterolemie (FH))
 47. Hooikoorts
 48. Hoornvliesdystrofie van Fuchs
 49. Hoornvliesinfecties
 50. Hoornvliesverdunning (Keratoconus)
 51. Hoornvliesvervorming (Keratoconus)
 52. Huidaandoeningen en -correcties van het aangezicht
 53. Huidkanker
 54. Huidkanker (Melanoom)
 55. Hyperactiviteit (ADHD)
 56. Hypercholesterolemie (Hoog cholesterol)
 57. Hyperparathyreoïdie
 58. Hypertensie (Hoge bloeddruk)
 59. Hypertensie bij zwangerschap (Hoge bloeddruk bij zwangerschap)
 60. Hyperthyreoïdie
 61. Hypertrofische cardiomyopathie (HCM)
 62. Hypofarynxkanker (Onderste-keelholtekanker)
 63. Hypofyseadenoom
 64. Hypofysetumor
 65. Hypopituitarisme
 66. Hypothyreoïdie
 67. Hypo-unawareness

Q

S

 1. SAB (Subarachnoïdale bloeding)
 2. Salpingitis (Eileiderontsteking)
 3. Sarcoïdose
 4. Sarcoïdose
 5. Sarcoïdose
 6. Sarcoïdose
 7. Sarcoïdose (Test Romy)
 8. Sarcoïdose1580287
 9. Sarcomen (Kanker van de weke delen)
 10. Schaamlipkanker (Vulvakanker)
 11. Schaumann (Sarcoïdose)
 12. Schedelbasis gezwel
 13. Scheefstand van het neustussenschot (Neuspassageklachten)
 14. Scheve neus (Standsafwijking neus)
 15. Schildklierkanker
 16. Schildkliernodus
 17. Schildklierontsteking
 18. Schisis
 19. Schizofrenie
 20. Schoudergordelsyndroom (Thoracic Outlet Syndroom)
 21. Sclerodermie (Systemische sclerose)
 22. Seksueel overdraagbare aandoening
 23. Selectief mutisme (Kinder- en jeugdpsychiatrie)
 24. Selectief mutisme
 25. Sepsis
 26. Septumdeviatie (Neuspassageklachten)
 27. Sideroblastaire anemie
 28. Sikkelcelziekte
 29. Single edit test Illness
 30. Sinusitis (Chronische ontsteking neusbijholten)
 31. Sjögren (Syndroom van Sjögren)
 32. Slagaderverkalking
 33. SLE
 34. Slechthorend en slechtziend (Doofblindheid)
 35. Slokdarmkanker
 36. SMA
 37. SOA (Gonorroe)
 38. SOA (Seksueel overdraagbare aandoening)
 39. Specifieke antistofdeficiëntie (SADNI)
 40. Speekselklierkanker
 41. Spierreuma
 42. Spierziekten
 43. Spierziekten op kinderleeftijd
 44. Spina bifida
 45. Spina bifida 3e en 4e wervel
 46. Spina bifida 4e en 5e wervel
 47. Spina bifida boven de tweede lumbale wervel
 48. Spina bifida heiligbeen
 49. Spinale musculaire atrofie (SMA)
 50. Spinale tumoren (Tumoren in de wervelkolom)
 51. Springers knie (Jumpers knee)
 52. Staar
 53. Standsafwijking neus
 54. Standsafwijkingen van de kaak (Afwijkingen van tand- en kaakstand)
 55. Stemmen horen (Hallucinaties)
 56. Stemmen horen
 57. Stemmen horen (kinderen en jeugd)
 58. Stemmenpoli (Stemmen horen)
 59. Stemproblemen
 60. Stress
 61. Strottenhoofdkanker
 62. Structurele epilepsie
 63. Struma
 64. Subarachnoïdale bloeding
 65. Subduraal hematoom
 66. Suikerziekte (Diabetes)
 67. Suikerziekte en cystic fibrosis (Diabetes en cystic fibrosis)
 68. Syfilis
 69. Syndroom van Cushing
 70. Syndroom van Sjögren
 71. Systemische amyloïdose (AL amyloïdose)
 72. Systemische lupus (SLE)
 73. Systemische sclerose
 74. Systolisch hartfalen (Hartfalen)

Y

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet