Terug

Samenwerking

Het UMC Utrecht is voortdurend op zoek naar waardevolle samenwerkingsverbanden met bedrijven, kennisinstituten en andere zorgaanbieders, die bijdragen aan het verbeteren van de zorg van morgen. Dit doen we door verbindingen te leggen met regionale, nationale en internationale samenwerkingspartners.

Onze doelen kunnen we niet alleen realiseren. In de samenwerkingen die we aangaan is de stem van onze patiënten, zorgprofessionals en verwijzers

voor en met wie wij werken leidend. ‘Zorg op de juiste’ plaats en ‘de zorg van morgen’ zijn hiervoor belangrijke uitgangspunten.

Door verbindingen te leggen en geïntegreerd samen te werken op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs zetten we wetenschappelijke resultaten om in producten en diensten met maatschappelijke meerwaarde.

Bekijk op welke gebieden wij samenwerken met de verschillende ziekenhuizen

Regionale samenwerkingen

Vanuit het UMC Utrecht stimuleren we brede, regionale samenwerking, waarmee we de kwaliteit van de zorg verbeteren en de juiste zorg op de juiste plek te bieden. We werken bijvoorbeeld intensief samen met het Diakonessenhuis, het Prinses Maxima Centrum en het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis.

Lees meer over onze regionale samenwerkingen

Nationale samenwerkingen

Naast dat het UMC Utrecht op diverse gebieden een regionaal samenwerkingsverband heeft, werkt het UMC Utrecht ook op landelijk niveau samen op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs.

Lees meer over onze nationale samenwerkingen

Samenwerking en digitale gegevensuitwisseling

Wanneer het UMC Utrecht met andere instellingen samenwerkt, is het mogelijk (mits u daar toestemming voor heeft gegeven) dat uw gegevens met deze instelling gedeeld worden. Lees hier meer over onze samenwerkingen en digitale gegevensuitwisseling 

Onderwijs

De UMC Utrecht Academie werkt samen met de Hoge School Nederland en de ROC midden Nederland. Voor de opleiding tot basisarts en specialist werken we samen in de OOR (Onderwijs- en Opleidingsregio) Utrecht.

Lees meer over onze samenwerkingen op het gebied van onderwijs

Onderzoek

UMC Utrecht werkt op vele gebieden van zorg, onderzoek en onderwijs samen.

Bekijk op onze research pagina onze samenwerkingen op het gebied van onderzoek.

Contact

Hebt u vragen over de samenwerkingsverbanden van het UMC Utrecht of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onderstaande contactpersonen:

Contactpersonen
Ronald van den Bos Directeur R.L.vandenBos-10@umcutrecht.nl tel: 0887550430
Annelot Swierenga Account manager A.Swierenga@umcutrecht.nl tel: 0887555087
Annemarie Engbers Account manager A.M.S.Engbers@umcutrecht.nl tel: 0887551337 / (06) 23793479
​​Gilbert Bod ICT manager G.A.H.Bod-2@umcutrecht.nl tel: (06) 27744205
Wilma Voogt-Brummel Management Assistent voogt-brummel@umcutrecht.nl tel: 0887551328
Barbara de Pont Alliantie manager B.dePont@umcutrecht.nl tel: (06) 24688291