Terug

Innovatiepartners

Innovatiepartners

Research Support Office (UMC Utrecht) uitklapper, klik om te openen

Het Research Support Office (RSO) van het UMC Utrecht is het aanspreekpunt voor onderzoekers met vragen over internationale subsidies voor onderzoek en innovaties. Het RSO is de liaison tussen de onderzoekers en de EU in Brussel.

Universiteit Utrecht

Het geneeskunde-onderwijs van UMC Utrecht maakt deel uit van het totale onderwijsaanbod van de Universiteit Utrecht (UU). Verder wordt in onderzoek nauw samengewerkt met andere Life Sciences disciplines van de UU, waaronder Diergeneeskunde, Biologie en Farmacie. Life Sciences is daarbij één van de vier overkoepelende strategische thema’s van de UU. Elke faculteit binnen de UU heeft ook een eigen Research Support Office (RSO).

Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht biedt een breed scala aan HBO-opleidingen voor studenten en professionals op het gebied van gezondheidszorg, biologie en medisch laboratoriumonderzoek. Daarmee is het een belangrijke partner voor onderwijs, onderzoek en samenwerking op het gebied van zorg en life sciences, zoals met het expertisecentrum U CREATE.

Innovation uitklapper, klik om te openen

Utrecht Life Sciences (ULS)

Het doel van ULS is samenwerking te stimuleren op de gebieden van life sciences onderwijs, onderzoek en innovatie door het aanbieden van state-of-the art infrastructuren en wetenschappelijk talent en door toegang te bieden tot grants en fondsen op dit gebied. Aandachtsgebieden zijn onder andere Public Health, Cancer, Regenerative Medicine & Stem Cells, Healthcare Innovation en Molecular Life Sciences.

THINC.

THINC. is onderdeel van het UMC Utrecht Julius Centrum. THINC. heeft alle expertise in huis om de werkzaamheid, bruikbaarheid en kosteneffectiviteit van zorginnovaties vast te stellen. In het multidisciplinaire team werken zorginnovatie-onderzoekers samen: artsen, verpleegkundigen, paramedici, implementatiedeskundigen, public health experts, ethici, HTA-ers, statistici en (klinisch) epidemiologen.

Julius support

Het Julius Centrum biedt ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek. Doel is om een positieve bijdrage te leveren aan het juiste design van mens-gebonden onderzoek, aan kwaliteit en integriteit van data en statistische analyses en aan kwaliteit van rapportage daarover.

eHealth

Om meer persoonlijke zorg te bieden zet het UMC Utrecht onder andere eHealth-ondersteuning in. Hierdoor krijgen patiënten meer inzicht in hun gezondheid, wordt zorg precies aangeboden op het moment dat nodig en gewenst is en is er continue nabijheid van een arts of verpleegkundige. Het UMC Utrecht doet dit samen met patiënten en hun partners, maar ook met zorgverleners buiten het ziekenhuis en (communicatie)technologiebedrijven.

Data analyse

Het UMC Utrecht beschikt over heel veel zorgdata uit verschillende bronnen. Bijvoorbeeld van DNA, radiologiebeelden, laboratoriumuitslagen of data uit het elektronisch patiënten dossier. Deze data kan door nieuwe technologieën voor meer doeleinden ingezet worden om meer zorg op maat te bieden aan patiënten. Door middel van analyse van deze data ontwikkelen we voorspellingsmodellen die specifiek per patiënt een voorspelling kunnen doen over het verloop van hun ziekte. Het UMC Utrecht onderzoekt de mogelijkheden van data analyse voor de zorg samen met data- en IT-specialisten.

U Create

U CREATE is het expertisecentrum voor ‘Future Health Design’ van Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en UMC Utrecht, Rabobank en Ordina. U CREATE verbindt de wereld van zorg en welzijn met de Nederlandse creatieve industrie voor de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en ervaringen op het gebied van care, cure en preventie. Uitgangspunt daarbij is altijd Dokter+Designer=Patient Centraal.

Ureka Mega Challenge

De Ureka Mega Challenge is een innovatiewedstrijd in het UMC Utrecht voor studenten, onderzoekers en staf, die een innovatief idee hebben om de zorg te verbeteren. De ideeën worden beoordeeld door een “Dragons” jury met innovatie-expertise uit verschillende hoeken van zorg, wetenschap en bedrijfsleven. De winnaars krijgen zowel financieel als inhoudelijk ondersteuning.

Commercialization uitklapper, klik om te openen

Utrecht Holdings

Utrecht Holdings is het Kennis Transfer Office (KTO) van Universiteit Utrecht en UMC Utrecht. Utrecht Holdings richt zich op de kennisbenutting en vercommercialisering van academisch onderzoek en ondersteunt onderzoekers in het ontwikkelen, beschermen, vermarkten en spin-offs creëren van innovaties, in het bijzonder op het gebied van biotech, medtech, educatie en ICT.

Pontes

Pontes Medical is ingebed in het UMC Utrecht, VUmc en AMC en is een innovatiepartner voor artsen en onderzoekers en bedrijven voor het ontwikkelen, investeren en vermarkten van medische technologie. Pontes realiseert in samenwerking met het bedrijfsleven innovaties voor betaalbare zorg, veiligere zorg en brengt  producten daadwerkelijk dichter bij de patiënt.

UtrechtInc

UtrechtInc is de startup incubator van Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht. Ondernemers en onderzoekers vinden hier ondersteuning bij het succesvol opzetten van hun (IT) bedrijf. Zo krijgen zij toegang tot startkapitaal, kantoorfaciliteiten en een netwerk aan mentoren. In het startup programma werken zij versneld naar een schaalbaar business model, betalende klanten en werkend product. UtrechtInc heeft inmiddels meer dan 150 startups ondersteund. De focus ligt op e-Health, e-Climate en e-Learning.

Research facilities & campus uitklapper, klik om te openen

Utrecht Science Park

Utrecht Science Park (USP) is het kloppende hart van Europa's meest competitieve regio. Op het USP werken kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven intensief samen om nieuwe oplossingen te vinden voor een langer en gezonder leven, nu en in de toekomst. Het USP is het centrale aanspreekpunt voor campusontwikkeling, onderzoeksfaciliteiten, bedrijfshuisvesting en voor innovatie samenwerking tussen kennisinstellingen en externe partijen in brede zin.

MTKF

Het cluster Medische Technologie & Klinische Fysica (MTKF) in het UMC Utrecht is verantwoordelijk voor de toepassing van medische apparatuur in onderzoek en zorg. Het MTKF kan helpen bij vragen over medische hulpmiddelen in een klinisch wetenschappelijk onderzoek. De Prototype Faciliteit van MTKF kan daarbij partners helpen bij het gedocumenteerd realiseren van medische hulpmiddelen geschikt voor klinische studies in het UMC.

Overig uitklapper, klik om te openen

Elevate Health

Elevate Health bestaat uit een gedreven team van e-learning experts. Elevate adviseert, ontwerpt en ontwikkelt online en blended academisch onderwijs. Dit met gebruik van innovatieve leermethoden die aansluiten bij verschillen in leervoorkeur, niveau en tempo. Interactie tussen deelnemers en met de docent neemt daarbij een belangrijke plaats in. Samen met founding fathers UMC Utrecht en Universiteit Utrecht, werkt Elevate elke dag voor bijna 7.000 docenten en onderzoekers, verspreid over 7 faculteiten.

Uzelf

De Utrechtse regio is uniek wat betreft de kennisdichtheid en kans voor ondernemers als het gaat om zelfmanagement. Veel innovaties op zelfmanagement & eHealth sneuvelen echter voortijdig door gebrek aan kennisuitwisseling, testomgevingen, knellende regelgeving, bekostiging en bureaucratie en leveren zodoende geen voordeel op voor de burger, de professional of de Utrechtse economie. 

Public Meets Private

Bij staat het verstevigen van bestaande relaties en verzilveren van kansen voor nieuwe allianties centraal. Alleen door samen op te trekken kunnen mooie innovaties en goede ideeën worden gerealiseerd en de zorg voor de patiënt worden verbeterd.

Meer onderzoek uitklapper, klik om te openen

Wilt u meer weten over onderzoek in het UMC Utrecht?

Verwante onderwerpen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet