Medewerker van het medisch regiecentrum aan het werk
| Digitale zorg

Meer eigen regie over zorg

Meer eigen regie over zorg

Het UMC Utrecht zet zich in om zorg continu te verbeteren, patiënten meer eigen regie te geven en de juiste zorg op de juiste plek te laten plaatsvinden. Onder andere via zorg op afstand met thuismonitoring. Het Medisch Regiecentrum van het UMC Utrecht vervult hierbij een centrale rol. Wat doet het Medisch Regiecentrum precies en hoe draagt dit bij aan meer eigen regie voor patiënten? 

Het Medisch Regiecentrum is ontstaan tijdens het begin van de coronapandemie in maart 2020. Het doel was om de Corona Check-app te ondersteunen: inwoners van de provincie Utrecht die klachten hadden en/of zich zorgen maakten over corona werden geïnformeerd en indien nodig doorverwezen naar de eigen huisarts. De inzet van het Medisch Regiecentrum is vervolgens uitgebouwd en nu structureel ingericht voor het ondersteunen van zorg op afstand. Bijvoorbeeld voor thuismonitoring van coronapatiënten die na een ziekenhuisopname thuis verder herstellen via het zorgpad Early@home, waarin het zorgproces voor deze patiënten is vastgelegd.

Nauw contact met patiënten
Bij Early@home wordt ziekenhuiszorg verplaatst naar huis en vindt er thuismonitoring plaats. Patiënten voeren dagelijks gegevens in over hun gezondheid in een app. Deze informatie komt binnen bij het Medisch Regiecentrum en de medewerkers hier, getrainde medisch studenten en zorgprofessionals, houden dit nauwlettend in de gaten. Zo kunnen ze aan de hand van duidelijke en gedetailleerde protocollen snel signaleren wanneer er aanpassingen in de behandeling van een patiënt worden gevraagd.

“We staan in nauw contact met patiënten”, vertelt Ilias Asaggau medewerker van het Medisch Regiecentrum en vierdejaars student Geneeskunde. Hij vervolgt: “Coronapatiënten die thuis verder herstellen na een ziekenhuisopname voeren drie keer per dag gegevens in op de app. Onder andere de zuurstofverzadiging in het bloed, hun temperatuur en hoe ze zich voelen naar aanleiding van een aantal specifieke vragen. Daar krijgen wij dan een melding van. Deze gegevens checken wij en als er aanpassingen in de behandeling van een patiënt nodig zijn, dan overleggen wij dit direct met de behandelend arts. Die geeft aan wat er moet gebeuren of onderneemt zelf actie. Sowieso (video)bellen we elke ochtend met patiënten om te informeren hoe het gaat en overleggen we dit dagelijks op een vast tijdstip met de behandelend arts. Ook kan een patiënt ons bellen met vragen of als hij of zij zich zorgen maakt.” 

Patiënten bepalen zelf
Karin Kaasjager, internist in het UMC Utrecht en lid van de medische raad van het Medisch Regie Centrum, is behandelend arts voor Early@home: “Ik heb dagelijks contact met het Medisch Regie Centrum en indien nodig direct contact met de patiënten die thuis verder herstellen. Deze ziekenhuiszorg verplaatst naar de thuisomgeving ervaren patiënten over het algemeen als zeer prettig. Overigens bepaalt een patiënt zelf of hij of zij in het ziekenhuis wil blijven of naar huis wil. De verantwoordelijkheid van de zorg ligt bij ons als ziekenhuis, maar wij betrekken de huisarts nauw bij het vervroegd ontslag en brengen hem of haar op de hoogte van het zorgpad.” Dat patiënten het fijn vinden om thuis verder te herstellen is ook de ervaring van Ilias in het contact dat hij met ze heeft: “Ze zijn dan in een voor hen veilige omgeving, met hun partner, kinderen en andere familieleden en bekenden om hen heen. Dat heeft een positieve invloed op hun welbevinden en herstel.”

Waardegedreven zorg
Karin vervolgt: “Thuismonitoring als onderdeel van een goed afgestemd zorgpad is een mooi voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek. Wat ik ook merk is dat patiënten meer betrokken zijn bij hun behandeling, dan in het ziekenhuis. Het zelfmanagement neemt toe. Het lijkt dus een mooie vorm van waardegedreven zorg, waarbij een patiënt zelf kan aangeven wat hij of zij als beste zorg ervaart en eigen regie heeft. En het is veilige zorg. Dit hebben we kunnen aantonen in de studie die we hebben gedaan voor Early@home.”  

Wens patiënt centraal  
Andere zorgpaden met apps die ondersteund worden vanuit het Medisch Regiecentrum en patiënten in staat stelt om zelf hun gezondheid in de gaten te houden, zijn bijvoorbeeld Safe@home voor zwangere vrouwen met een hoog risico op complicaties en Polyneuropathie@home voor mensen met de auto-immuunziekte polyneuropathie. Deze patiënten hoeven hierdoor minder vaak naar het ziekenhuis te komen voor controle.
“Patiënten hoeven minder te reizen en minder van hun werk te verzuimen. Maar als een patiënt naar het spreekuur wil komen, dan kan dat natuurlijk ook. De afspraken vinden meer on demand van de patiënt plaats. De wens van de patiënt staat centraal.”

Innovatieve, toekomstbestendige zorg
Karin sluit af: “Zorg op afstand kan op diverse manieren betekenis hebben voor patiënten en de zorgverleners. Het kan gaan over ziekenhuisverplaatste zorg, zoals met early@home, maar ook over het ondersteunen van chronisch ziektemanagement, zoals bij Safe@home en Polyneuropathie@home. Het UMC Utrecht werkt aan het uitbreiden van zorg op afstand voor andere patiëntengroepen. Zo werken we nu samen met huisartsen aan een aantal proeftuinen, waarbij we als specialisten via het Medisch Regiecentrum op afstand kunnen meekijken met zorg die bij de huisarts plaatsvindt, als onderdeel van een transmuraal zorgnetwerk. Zo richten we samen met huisartsen en andere behandelaars de zorg op een innovatieve, toekomstbestendige manier in, over alle lijnen heen.”

Foto: Ilias Asaggau, medewerker van het Medisch Regiecentrum en vierdejaars student Geneeskunde, in het Medisch Regiecentrum

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet