Terug

Dieetbehandeling

De diëtist is specialist op gebied van voeding en diëten. Een dieet- of voedingsadvies kan een bijdrage leveren aan het voorkomen of behandelen van een ziekte. Een dieetadvies kan ingrijpend voor u zijn. Het niet meer 'gewoon' kunnen of mogen eten is een aanzienlijke inbreuk op uw dagelijkse leef- en eetpatroon. Het is moeilijk om daar op eigen kracht verandering in aan te brengen. De diëtist kan hierbij een adviserende en stimulerende rol spelen.

 • Voorbereiding

  Tips voor het gesprek op de polikliniek

  Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op het gesprek met uw zorgverlener op de polikliniek.

  Er is geen specifieke voorbereiding nodig voor deze behandeling.

  Wat moet u meenemen?

  Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt u opgenomen? Neem dan het volgende mee.

 • Tijdens de behandeling

  Onderzoek door de diëtist

  Tijdens het eerste consult bespreekt de diëtist met u:

  • de reden waarom u bent verwezen door uw behandelend arts;
  • uw medische voorgeschiedenis;
  • de medicijnen die u gebruikt en de gegevens van medische onderzoeken;
  • uw voeding en voedingsgewoonten;
  • uw gewicht en gewichtsverloop;
  • uw activiteitenpatroon;
  • uw vragen, verwachtingen en motivatie.

  Misschien vraagt de diëtist u om een paar dagen een voedingsdagboekje bij te houden of een vragenlijst in te vullen. Dit heeft de diëtist nodig om een goed inzicht te krijgen in uw voeding en voedingspatroon.

  De diagnose

  De diëtist analyseert uw gegevens, maakt berekeningen en formuleert het probleem waarvoor u behandeling door de diëtist nodig hebt.

  Het behandelplan

  Samen met u stelt de diëtist een behandelplan op. In het behandelplan worden vastgelegd:

  • het doel van de behandeling;
  • het dieetadvies;
  • het vervolg en de duur van de behandeling.

  De diëtist begeleidt en ondersteunt u bij de uitvoering van het dieetadvies. Ook kunt u bij de diëtist terecht met vragen en problemen die het advies u kunnen opleveren. Als uw omstandigheden tijdens de behandeling veranderen, dan past de diëtist het advies aan. De diëtist brengt aan uw behandelend specialist verslag uit over het verloop van de dieetbehandeling.
  Tijdens de behandeling houdt de diëtist een dossier bij met uw gegevens over de voortgang. U hebt recht op inzage in dit dossier. Alles wat u met de diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat we alleen informatie doorgeven aan uw partner, familie, vrienden of anderen als u daar toestemming voor geeft. 

  Evaluatie

  Tijdens de dieetbehandeling bespreekt de diëtist regelmatig samen met u het verloop van de behandeling. Hierbij kijken we naar de doelen die u tot dan toe hebt bereikt, hoe u andere doelen nog kunt bereiken en uw motivatie.

 • Na de behandeling

  De behandeling wordt afgerond als het doel van de behandeling is bereikt of als er geen verder resultaat te behalen is. Wij informeren uw arts wanneer de behandeling is afgerond.

Specialisme

Contact

Hebt u vragen over uw dieetadvies? Neem dan contact op met het secretariaat diëtetiek. Het secretariaat is bereikbaar op maandag van 09.00 - 12.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur.