Terug

MRI HIFU botuitzaaiingen

MRI HIFU botuitzaaiingen

Patiëntfolder

U bent doorverwezen door uw behandeld arts om in kaart te brengen of u baat zou hebben bij een HIFU behandeling van uw pijnlijke botuitzaaiing. Of u geschikt bent voor behandeling wordt bepaald op basis van uw klachten en de eerder gemaakte beeldvorming. Die beeldvorming zal vaak een CT en MRI betreffen van het gebied van de pijnlijke laesie. Veelal is deze scan al in uw oorspronkelijke ziekenhuis gemaakt, maar zonodig wordt een deel van de beeldvorming herhaald in het UMC Utrecht.

Voorafgaand aan de behandeling vindt een  poliklinisch gesprek plaats waar u aanvullende informatie krijgt. Tijdens het poliklinisch gesprek kunt u eventuele vragen stellen.

Patiënten die in studieverband behandeld worden, ontvangen informatie van de onderzoeker.

MR-HIFU is een afkorting van MRI-geleid High-Intensity Focused Ultrasound. Deze behandeling maakt gebruik van geluidsgolven, die bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor het maken van een echo van de buik. Bij MR-HIFU worden sterkere geluidsgolven gebruikt. Door deze geluidsgolven te bundelen, kunnen we weefsel verhitten. Dit is vergelijkbaar met het bundelen van zonnestralen met een vergrootglas om zo een vuurtje te maken. Bij een behandeling met MR-HIFU wordt er dus niet in de huid gesneden, omdat de geluidsgolven door de huid heen kunnen.

Doel van de behandeling
Het doel van de behandeling is om de pijnklachten van uw uitzaaiing te doen afnemen. Dit zal overwegend geprobeerd worden door de zenuwen in het botvlies ter hoogte van de uitzaaiing te verhitten en vernietigen. In sommige gevallen kan doordat de buitenzijde van het bot betrokken is, ook de botuitzaaiing zelf deels behandeld worden. Dit is echter over het algemeen niet het doel van de behandeling. De behandelmogelijkheden voor u specifiek worden met u op de polikliniek besproken.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

 • MRI vragenlijst
  Voorafgaand aan het onderzoek wordt u gevraagd om een MRI vragenlijst in te vullen. Deze MRI vragenlijst is belangrijk voor een veilige en goede uitvoering van het onderzoek. Heeft u op één van de vragen in de lijst ‘ja’ geantwoord? Neem dan contact op met de afdeling Radiologie waar het MRI-onderzoek plaatsvindt. Ons telefoonnummer is 088 755 88 55.
 • Ontharing van de huid
  Voor de MR-HIFU-procedure is het vereist om het haar van de huid in het te behandelen gebied te verwijderen voor een succesvolle behandeling; met name om het optreden van brandwonden te voorkomen. U dient de haartjes te verwijderen over een regio van circa 30 cm in doorsnede. Het behandelveld waar u op ligt is 16 cm in doorsnede, echter door kanteling van de bundel echo-golven is ontharing van een groter gebied noodzakelijk. Het betreft dus een huidregio van 30 cm in doorsnede, waarbij de huid die over de te behandelen afwijking ligt centraal in dit gebied ligt.

  Chemische ontharing voor het verwijderen van het haar wordt aanbevolen. Bij sommige personen kan chemische ontharingscrème echter een allergische reactie of irritatie van de huid veroorzaken. Daarom moet de betreffende crème eerst worden getest op een klein stukje huid voordat deze wordt gebruikt voor ontharing. In geval van een allergische reactie of irritatie van de huid dient het haar te worden verwijderd door het af te scheren. Geadviseerd wordt om geen cosmetische crèmes te gebruiken na het scheren en voor de MR-HIFU-procedure.

  Het haar moet 1 tot 3 dagen voor de HIFU-procedure worden verwijderd of afgeschoren. De kwaliteit van de ontharing moet de avond voor de procedure worden gecontroleerd, en eventuele resten haar moeten worden verwijderd door deze af te scheren, waarbij zorgvuldig te werk moet worden gegaan om irritatie van de huid te voorkomen.
 • Sedatie
  De behandeling vindt plaats onder sedatie. De anesthesie medewerker belt u in de week voor de eerste behandeling voor pré operatieve screening. Dan wordt bepaalt of het veilig is om u tijdens de behandeling een slaapmiddel toe te dienen.
 • Opname op de afdeling
  Op de dag van de behandeling wordt u opgenomen op de afdeling.
  U krijgt een infuus en waarschijnlijk een urine catheter. De verpleging brengt u naar de MRI HIFU.

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

De echogeluid therapie wordt gecombineerd met MRI beeldvorming. De MRI-beeldvorming wordt gebruikt om de botuitzaaiing zo goed mogelijk af te beelden en de behandeling daarop te plannen. Daarnaast meet de MRI ook gedurende het verhitten de temperatuur in de botuitzaaiing en het botvlies en de daaromheen liggende gezonde weefsels. Op deze manier kan de botuitzaaiing/het botvlies zo gericht mogelijk worden opgewarmd zonder dat het weefsel rondom ten onrechte ook verhit wordt.

De behandeling zal worden uitgevoerd met het MR-HIFU-systeem. Dit systeem bestaat uit een tafel waarin een uitsparing zit met een doorzichtig venster. Onder dit venster bevindt zich het echo-apparaat. Op de uitsparing wordt een dun laagje water gelegd en hier komt u op te liggen met uw botafwijking. Omdat dit in veel gevallen pijnlijk zal zijn, krijgt u van te voren en gedurende de behandeling goede pijnstilling van de anesthesiemedewerker. Gedurende de behandeling wordt u in slaap gehouden. U ademt wel zelf. De anesthesiemedewerker houdt tijdens de behandeling uw ademhaling, hartslag en bloeddruk in de gaten.

De totale duur van het MR-HIFU gedeelte van de behandeling zal ongeveer tussen de 2 en 3 uur zijn.

Tijdens het onderzoek ligt u in een MRI scanner. Een MRI scanner is een grote magneet. Het maken van afbeeldingen gebeurt op basis van veranderingen in het magneetveld. Er wordt geen gebruik gemaakt van röntgen straling of radioactieve stoffen. Voor zover bekend zijn er geen korte of lange termijn risico’s verbonden aan het maken van een MRI scan.

Na de behandeling uitklapper, klik om te openen

Na de behandeling kunt u gevoeligheid of pijnklachten krijgen rondom het behandelde gebied. Hiervoor kunt u pijnmedicatie (paracetamol) nemen. Binnen enkele dagen kunt u waarschijnlijk uw normale activiteiten hervatten. Het herstel kan variëren per patiënt, het is belangrijk om naar uw eigen lichaam te 'luisteren'. 

Mogelijke bijwerkingen HIFU behandeling

 • Meest voorkomend
  -pijn en gevoeligheid rondom het behandelde gebied, dit gaat vanzelf over
 • zelden voorkomend
  -eerstegraads brandwonden 
 • zeer zelden voorkomend
  -pijn die niet reageert op medicatie
  -koorts
  -warmte letsel aan omliggende organen
  -tweede- en derdegraads verbranding van de huid

Warmteletsel aan omliggende organen (bijvoorbeeld zenuwen, spieren etc) hangt ook zeer samen met de locatie van de botuitzaaiing. Deze mogelijke complicaties zullen met u specifiek besproken worden op de polikliniek.

Mogelijke bijwerkingen contrastmiddel
Het contrastmiddel dat wordt gebruikt is veilig. Bij enkele patiënten kunnen bijwerkingen optreden, zoals hoofdpijn, duizeligheid, tintelingen, misselijkheid, braken, en huiduitslag. Dit gaat altijd vanzelf weer over, en behandeling is niet nodig. In zeldzame gevallen, bij patiënten die al bekend zijn met een allergie voor contrastmiddelen, zijn acute allergische reacties beschreven die om behandeling vragen. Indien u bekend bent met een allergie voor contrastmiddelen verzoeken wij u dit te melden. Veiligheidshalve worden patiënten met een allergie uitgesloten van deze behandeling.

Ontslag en leefregels voor thuis
Wanneer u goed wakker bent, komt uw behandeld arts naar de afdeling om te controleren hoe het met u gaat en met u het verwachte resultaat te bespreken. Hierna wordt u naar huis ontslagen. U mag in verband met de slaapmiddelen en pijnstilling niet zelf rijden.

Zorgkosten uitklapper, klik om te openen

Meer over zorgkosten

Veelgestelde vragen uitklapper, klik om te openen


Wilt u nog iets weten?

Heeft u nog vragen over de behandeling?

U kunt een e-consult plaatsen via patiëntenportaal of bellen met 088 7558855.


Kosten vergoeding

Worden de kosten van deze behandeling vergoed?

Omdat de behandeling nog niet wordt vergoed door de zorgverzekeraars, is er een subsidie verkregen voor het behandelen van patiënten met MR-HIFU. Er zijn voor u dus geen kosten verbonden aan de behandeling.


Vertrouwelijkheid

Mogen gegevens en behandelresultaten gepubliceerd worden?

De gegevens en behandelresultaten die wij verzamelen over deze nieuwe behandeling worden mogelijk in de toekomst gepubliceerd, zodat andere behandelaars kunnen leren van onze resultaten. Al uw gegevens worden geanonimiseerd en zijn niet herleidbaar tot uw persoon. De gegevens worden gehanteerd met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het privacyreglement van het UMC Utrecht. Als u het bijbehorende toestemmingsformulier tekent, geeft u aan dat u hiermee akkoord gaat.

Personeel van Philips Medical Systems of andere door de arts geautoriseerde personen kunnen aanwezig zijn tijdens de behandeling en herstel. Deze geautoriseerde personen zijn aanwezig om het behandelproces en het gebruik van het MR-HIFU systeem door de arts te evalueren en apparatuurcondities te registreren die van invloed kunnen zijn op toekomstig gebruik of ontwikkelingen van het systeem.

Contact uitklapper, klik om te openen

Als u een afspraak wilt maken of bent u verhinderd? Neem contact op. Voor een afspraak is een verwijzing nodig.

Polikliniek Radiologie

Telefoonnummer: 088 75 588 55
Wilt u contact met ons opnemen na 17.00 uur of in het weekend?
Belt u dan met het centrale nummer van het UMC Utrecht, 088-755 5555.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet