Terug

Lobectomie

Lobectomie

Behandeling

Bij een lobectomie haalt de hart-longchirurg tijdens een operatie een deel van uw long (longkwab) weg. Dit gebeurt onder volledige narcose op de operatiekamer.

Reden voor operatie

De hart-longchirurg verwijdert tijdens de operatie een deel (één of twee kwabben) van de longen met de bijbehorende lymfeklieren.

Dit kan om verschillende redenen nodig zijn:

 • er zijn afwijkingen gevonden in de long, zoals longkanker;
 • u hebt een long die slecht werkt, bijvoorbeeld door ernstige, blijvende ontstekingen.

Kijkoperatie (VATS)

In veel gevallen voert de chirurg deze operatie uit via een kijkoperatie (VATS). De informatie op deze pagina richt zich op de ‘klassieke’ methode: het verwijderen van een longkwab via een thoracotomie,  Hierbij opent de chirurg  borstholte om bij de longen te komen.

Weefselonderzoek

Het weggenomen longweefsel gaat voor onderzoek naar de patholoog. Dit onderzoek duurt minimaal vijf werkdagen. De (zaal)arts bespreekt met u, of met u en uw familie, de uitslag.

Op basis van de uitslag van het weefselonderzoek bespreekt de longarts het verdere beleid.

Ligging van de longen in de borstkas

De longen

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Polikliniek anesthesiologie

Voor de operatie brengt u een bezoek aan de polikliniek anesthesiologie. U heeft hier een aantal gesprekken en er vinden enkele onderzoeken plaats.

Door verschillende omstandigheden kan het gebeuren dat u niet eerst op een aparte dag naar de polikliniek anesthesiologie komt, maar dat het bezoek de dag van opname plaatsvindt. De opname dag is een dag vóór de operatie.

Opname in het ziekenhuis

Op de dag van de opname meldt u zich bij de balie Centrale Opname. U vindt deze balie bij de hoofdingang. Een gastvrouw of – heer brengt u naar de verpleegafdeling longziekten, B3 west. Op de verpleegafdeling heeft u een gesprek met:

 • een verpleegkundige;
 • de zaalarts;
 • de hart-longchirurg;
 • de fysiotherapeut.

Avond voor de operatie

Vanaf de avond voor de operatie (00.00 uur) mag u niet meer eten. Tot twee uur voor de operatie mag u nog wel drinken. Water, appelsap, limonade, thee en koffie zonder suiker zijn toegestaan,  alle andere dranken niet. Ook mag u niet meer roken.

De dag van de operatie

Het is belangrijk dat:

 • sieraden en piercings verwijderd zijn;
 • uw gehoorapparaat uit is voor u naar de operatiekamer gaat;
 • uw gebitsprothese en lenzen uit zijn;
 • nagellak verwijderd is.

De verpleegkundige brengt u in bed van de afdeling naar de wachtruimte bij operatiewachtkamer (de holding). Voordat u in de slaaptoestand (onder narcose) wordt gebracht, geeft de anesthesioloog u een infuus. Hierdoor krijgt u de slaapmedicijnen (anesthetica) toegediend. Ook krijgt u, als u nog wakker bent, een slangetje in de rug (epiduraal katheter). Dit is voor de pijnbestrijding na de operatie.
Tijdens de operatie heeft u een buisje (tube) in de keel waardoor u geholpen wordt met ademhalen.

Uitstellen van operaties

In het UMC Utrecht worden ook spoedoperaties, of niet geplande hart- en/of longtransplantaties verricht. Dit zijn ingrepen, die elk uur van de dag kunnen plaatsvinden. Het geplande operaties van die dag komen dan te vervallen, Het kan dus zijn dat uw operatie op het laatste moment moet worden uitgesteld. Uiteraard wordt de operatie dan zo snel mogelijk opnieuw ingepland.

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

De hart-longchirurg maakt een snee op de rug onder het schouderblad, tussen de ribben door. Het natuurlijke vacuüm tussen de longvliezen wordt opgeheven, de long klapt dan in. De long en het borstvlies zijn zo goed te zien. De chirurg verwijderd vervolgens de aangedane longkwab in zijn geheel samen met de bijbehorende lymfeklieren.

Thoraxdrain

Aan het einde van de ingreep laat de chirurg een slangetje (thoraxdrain) achter. Het uiteinde van de drain ligt tussen het longvlies en het borstvlies. De drain wordt aan de huid vastgemaakt met een hechting. Aan de andere kant komt een opvangbak voor lucht en vocht met zuigpomp. Deze zorgt ervoor dat vocht en het teveel aan lucht continu wegzuigt. 

Duur operatie

De operatie duurt twee tot vier uur.

Na de behandeling uitklapper, klik om te openen

Recovery (uitslaapkamer) en medium care (MC)

Direct na de operatie belt de hart-long chirurg uw eerste contactpersoon op. Hij vertelt hoe de operatie is verlopen.

Na de operatie gaat u eerst naar de recovery. Vervolgens gaat u één nacht naar de medium care (MC) op afdeling B4 oost. Daar kan uw familie in overleg met de verpleegkundige op bezoek komen. U mag slechts twee personen tegelijk op de kamer ontvangen.

U mag na de ingreep, als u goed wakker bent, weer wat water drinken. Als dit goed gaat, mag u alles weer eten en drinken.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij een kijkoperatie mogelijke complicaties zoals:

 • een (na)bloeding;
 • infectie van de wond;
 • een longontsteking;
 • tijdelijke of blijvende heesheid door de tube.

Op de verpleegafdeling

Na een nacht op de MC, komt u de ochtend na de operatie weer op de verpleegafdeling.

  • De verpleegkundige zal regelmatig uw pols, bloeddruk, temperatuur, de wond en de drain controleren.
  • U hebt nog een infuus voor extra vocht. Als u misselijk bent na de operatie dan kan de verpleegkundige via het infuus hier medicijnen tegen geven.
  • De verpleegkundige controleert de thoraxdrain om te zien hoeveel lucht en vocht er weggezogen wordt.
  • De epidurale pijnstilling heeft een bijwerking: u merkt niet wanneer u een volle blaas hebt. U krijgt daarom ook een slangetje in de blaas (urinekatheter). De epidurale katheter wordt  na vier dagen verwijderd. Daarna kan de urinekatheter eruit.
  • U wordt al snel na de operatie gestimuleerd om uit bed te komen, of op de bedrand te zitten.

Pijn

De wond en de insteekplaats van de thoraxdrain zijn gevoelig en voelen beurs aan. Hiervoor krijgt u pijnstilling.
Na de operatie is het belangrijk dat u aangeeft hoeveel pijn u hebt. De verpleegkundige zal u hier regelmatig naar vragen. Als u door pijn bijvoorbeeld niet goed doorademt, kunnen complicaties optreden. Daarom is het belangrijk dat u goede pijnstilling krijgt.

Uit bed

We stimuleren u snel na de operatie om uit bed te komen. Dit is belangrijk voor de ontplooiing van de long en om een longontsteking te voorkomen.

Lichamelijke verzorging

U zult door pijn, vermoeidheid en de slangen aan uw lichaam de eerste dagen waarschijnlijk niet in staat zijn om uzelf zelfstandig te wassen. De verpleegkundige zal u hierbij helpen.

De thoraxdrain

Er wordt regelmatig een röntgenfoto van de borstkas (x-thorax) gemaakt. Hiermee kijken we of uw longen goed ontplooid zijn. Als de longen goed ontplooid zijn, wordt de drain verwijderd.

Twee dagen na het verwijderen van de drain mag u weer douchen.

Duur opname

U blijft na deze operatie ongeveer één tot twee weken in het ziekenhuis.

Leefregels

U mag de eerste zes weken:

  • niet zwaar tillen (niet zwaarder dan 1kg);
  • geen zwaar huishoudelijk verrichten, zoals stofzuigen en ramen zemen;
  • niet vliegen en autorijden.

Uw lichamelijke conditie gaat achteruit door een operatie. Dit herstelt langzaam in de eerste zes weken tot drie maanden na de operatie. Het kan verstandig zijn hierbij hulp van een fysiotherapeut bij u in de buurt te vragen.

Wanneer moet u contact opnemen?

Neem na de operatie direct contact op met het ziekenhuis als:

  • u koorts hebt (temperatuur boven de 38 graden Celsius, rectaal gemeten);
  • de wond rood of pussig is;
  • de pijn erger wordt;
  • u de situatie niet vertrouwt.

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Lees meer over wachttijden

Meer weten uitklapper, klik om te openen

Voor uitgebreide informatie over deze behandeling kunt u de patiëntfolder doornemen.

Lees meer in de patiëntfolder

In het geval dat u of uw kind deze behandeling ondergaat, kunt u onder ‘Agenda’ in het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht praktische informatie over de afspraak vinden.

Naar Mijn UMC Utrecht

Wat hoort er bij deze behandeling


Zorgkosten

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Verpleegafdeling Longziekten (verpleegafdeling B3 west)

U bereikt verpleegafdeling B3 west via het telefoonnummer 

088 755 79 04 of 088 755 79 05

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet