Terug

Oncologie

Oncologie

Verwijsprocedure

De afdeling medische oncologie biedt zowel poliklinische als klinische behandeling en zorg aan mensen met kanker in alle fasen van het ziekteproces. Onder de behandelingen die op de afdeling medische oncologie worden gegeven, vallen alle systemische behandelingen en palliatieve zorg. Met systemische behandeling bedoelen we chemotherapie, hormoontherapie, immunotherapie en andere doelgerichte therapie.

Contactuitklapper, klik om te openen

UMC Utrecht
Polikliniek Medische Oncologie

Huispostnummer B 02.225
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Verwijzen

De afdeling Medische Oncologie is geen poortspecialisme. Dit betekent dat patiënten via de medisch specialist bij wie zij in behandeling zijn, naar ons verwezen kunnen worden.

Zorgaanbod uitklapper, klik om te openen

Polikliniek

Op de polikliniek zien we patiënten die door u primair worden verwezen, maar ook patiënten die verwezen worden vanuit de andere oncologische afdelingen binnen het UMC Utrecht en door verwijzers uit de tweede lijn. Op maandagavond is er een avondspreekuur.

Dagbehandeling

Op de dagbehandeling geven we onder meer voorlichting over chemotherapie en geven we systemische behandelingen. Maar ook geven we hier bloedtransfusies, voeren we ascitespuncties uit of leren we patiënten of hun naasten medicijnen toe te dienen per injectie.

Verpleegafdeling

Afhankelijk van de lichamelijke conditie van uw patiënt of de aard van sommige (chemotherapie)behandelingen kan uw patiënt worden opgenomen op de verpleegafdeling.

Vroegklinische onderzoeksunit

Binnen de afdeling is een speciaal team die voor patiënten zorgt die deelnemen aan vroeg klinisch onderzoek.

Zorgunit beeld

Bij de zorgunit beeld kunnen we patiënten opnemen die worden behandeld met inwendige radioactieve bronnen.

Poli Ondersteunende zorg bij kanker

Uw patiënt kan bij de poli Ondersteunende zorg bij kanker terecht voor aanvullende ondersteuning bij kanker. Bij deze poli werken hulpverleners die gespecialiseerd zijn in de ondersteuning en begeleiding van mensen met kanker en hun naasten. Aan deze adviezen en begeleiding voor de patiënt zijn geen kosten verbonden.

Ziektebeelden

Wachttijden

De afdeling Medische Oncologie is geen poortspecialisme. Dit betekent dat patiënten via de medisch specialist bij wie zij in behandeling zijn, naar ons verwezen kunnen worden. 

Sneldiagnostiek in het UMC Utrecht

Het UMC Utrecht heeft voor de meeste zorgpaden sneldiagnostiek ingevoerd. De toegangstijden, de doorlooptijden van het diagnosetraject en de wachttijden totdat er een behandelplan is, is tot het minimum teruggebracht. U vindt deze wachttijden, uitgesplitst naar afdeling en tumorsoort, op de pagina Sneldiagnose.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet