Terug

Spoedeisendehulpverpleegkundige

Spoedeisendehulpverpleegkundige

Opleiding

Tijdens de opleiding tot Spoedeisende hulp verpleegkundige leer je alles over de zorg voor patiënten van wie vitale functies bedreigd zijn.

Programma uitklapper, klik om te openen

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte van de opleiding is vormgegeven met behulp van EPA’s. Het programma bestaat uit Basis Acute Zorg EPA’s, kern EPA’s en specifieke EPA’s. Voor het theoretische deel is per EPA gekeken welke kennis voorwaardelijk is conform de landelijk gedragen theorie.

De opleiding wordt blended vormgegeven door middel van fysiek onderwijs en online-activiteiten, en bestaat uit de volgende modules:

Module Spoedeisendehulp kern
Zorg voor een hoog complexe zorgvrager, met een instabiele gezondheidstoestand. Het niet vitaal bedreigde kind. Anatomie, fysiologie van het kind en gestructureerde benadering en methodieken.

Traumabehandeling bij zowel kinderen als volwassenen, die stabiel zijn: diagnostiek en (eventuele) behandeling van trauma. Herkennen en behandelen van de vitaal bedreigde zorgvrager ter voorkoming van een mogelijk cardiorespiratoir arrest. Opstarten dan wel ondersteunen van een specialistische reanimatie binnen een ALS-team, met daarbij de technische vaardigheden die nodig zijn voor het vervullen van de afzonderlijke rollen binnen het reanimatieteam.

Tijdens deze kern module wordt de theorie aangeboden die gekoppeld is aan de volgende EPA’s:

 • AZ-SEH-1 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een (volwassen)zorgvrager op de SEH
 • AZ-SEH-2 Zorg verlenen aan een niet-vitaal bedreigd kind (0-18 jaar)
 • AZ-SEH-3 Zorg verlenen aan een niet-vitaal bedreigd kind of een volwassen zorgvrager na trauma
 • AZ-FO-11 Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) cardiorespiratoir arrest

Module Spoedeisendehulp specifiek
Vitaal bedreigd kind (leeftijd 0 – 18 jaar), bij acute verslechtering van een vitale functie die een directe behandeling behoeft. Het kind is respiratoir, hemodynamisch, metabool of neurologisch bedreigd. Systematische (protocollaire) benadering van de traumaopvang waarbij de vitale functies direct bedreigd zijn. Midden of hoogcomplexe zorgvraag, waarbij de zorgvrager een instabiele gezondheidstoestand heeft. Triage op de SEH, het dynamische proces van urgentie en het bepalen van vervolgacties bij zorgvragers die via een verwijzing of als zelfverwijzer naar de SEH komen.

Tijdens deze specifieke module wordt de theorie aangeboden die gekoppeld is aan de volgende EPA’s:

 • AZ-FO-8 Zorgdragen voor de opvang van een vitaal bedreigd kind
 • AZ-SEH-4 Zorg verlenen aan vitaal bedreigd kind of een volwassen zorgvrager na (poly)trauma
 • AZ-SEH-5 Zelfstandig uitvoeren van triage

Overige informatie uitklapper, klik om te openen

Doelgroep
Je kunt aan deze opleiding deelnemen als je als verpleegkundige met een BIG-registratie werkt op de spoedeisende hulp en daar de EPA's kunt behalen. Voor het afronden van bepaalde EPA’s, zijn andere EPA’s als voorwaardelijk aangemerkt, deze moeten behaald zijn voordat de EPA aan jou kan worden toevertrouwd (voor meer informatie zie EPA bibliotheek).

Je hebt gedurende de opleiding een dienstverband of een detacheringsovereenkomst bij een CZO-erkende zorgorganisatie. Daarnaast heb 6-12 maanden werkervaring als verpleegkundige, bij voorkeur binnen de spoedeisende hulp.

Opleidingsduur en lesdagen

 • Theorie - kern: 10 lesdagen + 1 toets I specifiek 6 lesdagen 
 • Praktijk: het behalen van alle kern-EPA’s leidt tot een CZO-erkend diploma. Uitgangspunt is dat een student aan de opleidingseisen voldoet, als deze voor de kern-EPA’s bekwaam is op supervisieniveau 4 en als de overige leeractiviteiten succesvol zijn afgerond. De looptijd van de opleiding kan hierdoor per student/praktijk variëren. 

Lesdagen

Accreditatie
De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding/het traject ontvang je een CZO-diploma of CZO-certificaat.

Vrijstelling
Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt (bijvoorbeeld voor de theorie van de Basis Acute Zorg en/of Evidence Based Practice). Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een half jaar tot twee weken voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. 

Wanneer je de Basis Acute Zorg nog niet hebt gedaan, dien je je apart aan te melden voor zowel de Basis Acute Zorg als de Spoedeisendeverpleegkundige. Daarnaast is een aparte aanmelding nodig voor de Spoedeisendehulp specfiek module(n). 

Heb je de Basis Acute Zorg wel gedaan? Dan kun je je aanmelden voor de Spoedeisendehulpverpleegkundige (doorstroom na BAZ) met de juiste startdatum. Daarnaast is een aparte aanmelding nodig voor de Spoedeisendehulp specfiek module(n). 

Inschrijven kan via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button 'Aanmelden'.

Aanmelden


Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Kosten (cursusjaar 2023-2024)

 • Spoedeisendehulp kern: € 3.000,-  
 • Spoedeisendehulp specifiek: € 1.200,-

De kosten zijn voor rekening van de werkgever. 
Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen?
Neem dan contact op met Assistent Opleidingen Merel Kuiper:

m.v.kuiper-11@umcutrecht.nl

088 75 58423

 
Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de Afdeling aanmeldingen van de UMC Utrecht Academie:

umcutrechtacademie-inschrijvingen@umcutrecht.nl

088 75 59473

 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet