Terug

Sedatie praktijk specialist

Sedatie praktijk specialist

Opleiding

Tijdens de opleiding tot Sedatie praktijk specialist leer je alles over het sederen van volwassen patiënten voor ingrepen die buiten het OK-complex plaatsvinden.

Programma uitklapper, klik om te openen

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte van de opleiding is vormgegeven met behulp van EPA’s. De opleiding bestaat uit kern EPA’s en specifieke EPA’s. Voor het theoretische deel is per EPA gekeken welke kennis voorwaardelijk is conform de landelijk gedragen theorie. 

De opleiding wordt blended vormgegeven door middel van fysiek onderwijs en online-activiteiten, en bestaat uit de volgende modules: 

Evidence Based Practice (EBP)
Begeleiding in het schrijven van een EBP-opdracht; formuleren van een onderzoeksvraag van een ‘klinische onzekerheid’, zoeken van wetenschappelijke artikelen en die controleren op bruikbaarheid voor jouw probleem. De essentie gebruiken in een concreet en goed onderbouwd literatuuronderzoek, dat een (praktisch) antwoord geeft op een actueel vraagstuk uit de praktijk. Ook begeleiding in het overbrengen van de resultaten en aanbevelingen naar de beroepspraktijk

Screening basis 
Uitvoeren van screenen op de POS. Het anamnesegesprek en het lichamelijk onderzoek met daarnaast verschillende screeningcategorieën worden behandeld.

  • MO-SPS-1 Uitvoering van screening op de POS

Basis sedatie zorg
De basis van de sedatiezorg wordt behandeld met daarbij veel voorkomende ingrepen waarbij sedatie gegeven wordt. Daarnaast komt de post sedatiezorg aan bod. 

  • MO-SPS 2 Coördineren en uitvoeren van de per-sedatiezorg bij de zorgvrager met ASA classificatie 1 en 2
  • MO-SPS 3 Coördineren van post-sedatie zorg

Verdiepende sedatie zorg
Het sederen van patiënten die cardiale of pulmonale ingrepen ondergaan in combinatie met de zorg voor een bedreigde en gedeelde luchtweg en mogelijke complicaties tijdens sedatie.   

  • MO-SPS 4 coördineren en uitvoeren van de per-sedatiezorg bij de zorgvrager met ASA-classificatie 3 en 4 
  • MO-SPS-5 Coördineren en uitvoeren van per-sedatiezorg bij de (acuut) vitaal bedreigde zorgvrager
  • MO-SPS-6 Coördineren en uitvoeren van per-sedatiezorg bij de zorgvrager met een gedeelde luchtweg met de behandelaar (specifiek) 

Verdiepende screening (facultatief)
Het uitvoeren en screenen op de POS bij categorieën zoals: cardio-thoracale chirurgie, neurochirurgie en grote oncologische chirurgie. 

De module verdiepende screening bevat kennis die niet aan een EPA gekoppeld is.

Overige informatie uitklapper, klik om te openen

Doelgroep
Je kunt deelnemen aan de opleiding Sedatie praktijk specialist als je in het bezit bent van een diploma Anesthesiemedewerker en werkt op een afdeling waar je de EPA’s kunt behalen. Voor het afronden van bepaalde EPA’s, zijn andere EPA’s als voorwaardelijk aangemerkt (voor meer informatie zie EPA bibliotheek).

Je hebt gedurende de opleiding een dienstverband of een detacheringsovereenkomst bij een CZO-erkende zorgorganisatie (met een erkenning voor de opleiding Sedatie praktijk specialist).

Het is mogelijk om de module verdiepende screening aansluitend aan de SPS-opleiding te volgen of als bij- en nascholing voor POS-medewerkers/sedatiepraktijkspecialisten die al eerder hun diploma hebben behaald. 

Opleidingsduur en lesdagen
De gemiddelde doorlooptijd van de opleiding bedraagt naar verwachting één jaar.

Lesdagen

Accreditatie
De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding/het traject ontvang je een CZO-diploma of CZO-certificaat. 

De module verdiepende screening bevat kennis die niet aan een EPA gekoppeld is. Hiervoor ontvang je na afronding een bewijs van deelname vanuit de UMC Utrecht Academie. 

Kosten (cursusjaar 2023-2024)

  • Sedatie praktijk specialist (zonder facultatieve module): € 6.000,-
  • Verdiepende screening: € 900,-

De kosten zijn voor rekening van de werkgever. 
Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

De prijs is exclusief BLS en ALS scholing conform de eindtermen van het CZO.

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een half jaar tot twee weken voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. Je kunt je aanmelden voor de opleiding via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button ‘Aanmelden’.

Voor de facultatieve module 'verdiepende screening' is een aparte aanmelding nodig. 

Aanmelden

Vrijstelling

Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen? Neem dan contact op met Assistent Opleidingen Nicole van Staveren:
n.y.vanstaveren@umcutrecht.nl
088 75 58423

Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de afdeling onderwijszaken van de UMC Utrecht Academie:
umcutrechtacademie-inschrijvingen@umcutrecht.nl
088 75 59473

 
 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet