Terug

Recoveryverpleegkundige

Recoveryverpleegkundige

Opleiding

Tijdens de opleiding tot Recovery verpleegkundige leer je pre- en postoperatieve zorg uit te voeren bij volwassenen en kinderen, vitale functies bewaken en ondersteunen en verpleegkundige interventies toe te passen bij postoperatieve complicaties.

Programma uitklapper, klik om te openen

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte van de opleiding is vormgegeven met behulp van EPA’s. De opleiding bestaat uit Basis Acute Zorg EPA’s, kern EPA’s en specifieke EPA’s. Voor het theoretische deel is per EPA gekeken welke kennis voorwaardelijk is conform de landelijk gedragen theorie.  

De opleiding wordt blended vormgegeven door middel van fysiek onderwijs en online-activiteiten, en bestaat uit de volgende modules:

Recovery kern
Pre- en postoperatieve zorg aan volwassen zorgvragers en laag complexe zorgvragers (leeftijd 1-18 jaar). Zorg bij een (dreigend) cardiorespiratoir arrest. Preoperatieve screening en de postoperatieve fase. Herkennen van postoperatieve complicaties en verpleegkundige interventies.

Tijdens deze kern module wordt de theorie aangeboden die gekoppeld is aan de volgende EPA’s:

 • AZ-REC-1 Zorg verlenen aan de pre-operatieve zorgvrager en assisteren bij (loco) regionale anesthesie technieken
 • AZ-REC-2 Postoperatieve zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager
 • AZ-REC-3 Zorg verlenen aan een laag complex postoperatief kind (1-18 jaar) op de recovery
 • AZ-FO-11 Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) cardiorespiratoir arrest

Recovery specifiek
Postoperatieve zorg aan de hoogcomplexe volwassen zorgvrager en midden complexe zorgvrager (leeftijd 0-18 jaar). Stabiele invasief beademde zorgvrager en zorgvrager met (chronische) pijn.

Tijdens deze specifieke module wordt de theorie aangeboden die gekoppeld is aan de volgende EPA’s:

 • AZ-REC-4 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een (volwassen) zorgvrager op de recovery
 • AZ-REC-5 Zorg verlenen aan een midden-complex postoperatief kind van 0 -18 jaar
 • AZ-REC-6 Zorg verlenen aan een zorgvrager (chronische) pijnklachten
 • AZ-FO-6 Zorg verlenen aan de stabiele invasief beademde zorgvrager

Overige informatie uitklapper, klik om te openen

Doelgroep
Je kunt aan deze opleiding deelnemen als je als verpleegkundige met een BIG-registratie werkt op een recovery afdeling waar je de EPA's kunt behalen. Voor het afronden van bepaalde EPA’s, zijn andere EPA’s als voorwaardelijk aangemerkt, deze moeten behaald zijn voordat de EPA aan jou kan worden toevertrouwd (voor meer informatie zie EPA bibliotheek).

Je hebt gedurende de opleiding een dienstverband of een detacheringsovereenkomst bij een CZO-erkende zorgorganisatie. Bij voorkeur heb je één jaar werkervaring als verpleegkundige op een algemene verpleegafdeling in een perifeer of academisch ziekenhuis.    

Opleidingsduur en lesdagen
De opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel:

 • Theorie - kern: 5 lesdagen + 1 toets I specifiek 4 lesdagen 
 • Praktijk: het behalen van alle kern-EPA’s leidt tot een CZO-erkend diploma. Uitgangspunt is dat een student aan de opleidingseisen voldoet, als deze voor de kern-EPA’s bekwaam is op supervisieniveau 4 en als de overige leeractiviteiten succesvol zijn afgerond. De looptijd van de opleiding kan hierdoor per student/praktijk variëren.

Lesdagen

Accreditatie
De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding/het traject ontvang je een CZO-diploma of CZO-certificaat.

Vrijstelling
Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt (bijvoorbeeld voor de theorie van de Basis Acute Zorg en/of Evidence Based Practice). Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een half jaar tot twee weken voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. 

Wanneer je de Basis Acute Zorg nog niet hebt gedaan, dien je je apart aan te melden voor zowel de Basis Acute Zorg als de Recoveryverpleegkundige. Daarnaast is een aparte aanmelding nodig voor de Recovery specfiek. 

Heb je de Basis Acute Zorg wel gedaan? Dan kun je je aanmelden voor de Recoveryverpleegkundige (doorstroom na BAZ) met de juiste startdatum. Daarnaast is een aparte aanmelding nodig voor de Recovery specfiek. 

Inschrijven kan via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button 'Aanmelden'.

AanmeldenKlik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Kosten (cursusjaar 2023-2024)

 • Recovery kern: € 1.200,-  
 • Recovery specifiek: € 1.230,-

De kosten zijn voor rekening van de werkgever. 
Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen?
Neem dan contact op met Assistent Opleidingen Merel Kuiper:

m.v.kuiper-11@umcutrecht.nl

088 75 58423

 
Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de Afdeling aanmeldingen van de UMC Utrecht Academie:

umcutrechtacademie-inschrijvingen@umcutrecht.nl

088 75 59473

 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet