Terug

Onderwijs in kleine groepen (docenten)

Onderwijs in kleine groepen (docenten)

Opleiding

Werkgroep onderwijs in kleine groepen neemt in het Utrechts curriculum een centrale plaats in. Het is daarom haast vanzelfsprekend dat iedere docent die actief is in onze academische opleidingen deze training heeft gevolgd.

Docent geeft les in theoriezaal

Inschrijven

Leerdoel uitklapper, klik om te openen

Na afloop van deze training heb  je:

  • basale kennis van groepsdynamische en onderwijskundige achtergronden van onderwijs in kleine groepen
  • basisvaardigheden om interacties en processen in werkgroepen te observeren, te benoemen en te analyseren
  • kennis van verschillende mogelijkheden tot het doen van interventies in groepen
  • inzicht in de eigen rol en het gedrag en de effecten daarvan in een onderwijssituatie
  • kennis over feedback geven volgens de regels van Pendleton.

Programmabeschrijving uitklapper, klik om te openen

In deze training komen tips en aandachtspunten voor het werken in kleine groepen aan de orde. Vanuit de theorie en praktijk worden enkele groepsdynamische en onderwijskundige achtergronden van deze werkvorm belicht. Zowel voor de omgang met de individuele student in de groep als de omgang met de groep als geheel.

In oefeningen gebaseerd op door de deelnemers ingebrachte casuïstiek worden tijdens de training mogelijke werkwijzen in werkgroepen gesimuleerd en verkend. Door reflectie op de eigen rol in het groepsproces worden er leerpunten gevonden en besproken. Ook word je gevraagd een werkgroep van een collega te observeren en deze feedback te geven.

Een tweetal opdrachten maakt deel uit van deze training

  1. Voorafgaand aan het eerste dagdeel wordt gevraagd een casus te schrijven van een zelf meegemaakte moeilijke lessituatie.
  2. Deelnemers wordt gevraagd om tussen de twee dagdelen een observatie-opdracht uit te voeren bij een werkgroep in één van de lopende blokken van het nieuwe curriculum.

Ingangseis

Je dient in het bezit te zijn van een Solis account. Voor het maken van de opdrachten en het informeren over de stage wordt gebruikt gemaakt van de Elektronische leeromgeving Blackboard.

Duur van de training uitklapper, klik om te openen

2 dagdelen

Contact uitklapper, klik om te openen

docentprofessionalisering@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet