Terug

Obstetrieverpleegkundige

Obstetrieverpleegkundige

Opleiding

Tijdens de opleiding tot obstetrieverpleegkundige leer je hoe je zorg kunt bieden aan de zwangere vrouw, de vrouw in partu, de kraamvrouw en de (zieke) pasgeborene. De modules zijn opgebouwd van de laag- naar hoog complexe zorgvraag.

Programma uitklapper, klik om te openen

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte van de opleiding is vormgegeven met behulp van EPA’s. De opleiding bestaat uit kern EPA’s en specifieke EPA’s. Voor het theoretische deel is per EPA gekeken welke kennis voorwaardelijk is conform de landelijk gedragen theorie.

De opleiding wordt blended vormgegeven door middel van fysiek onderwijs en online-activiteiten, en bestaat uit de volgende modules:

Evidence Based Practice (EBP)
Begeleiding in het schrijven van een EBP-opdracht; formuleren van een onderzoeksvraag van een ‘klinische onzekerheid’, zoeken van wetenschappelijke artikelen en die controleren op bruikbaarheid voor jouw probleem. De essentie gebruiken in een concreet en goed onderbouwd literatuuronderzoek, dat een (praktisch) antwoord geeft op een actueel vraagstuk uit de praktijk. Ook begeleiding in het overbrengen van de resultaten en aanbevelingen naar de beroepspraktijk.

Pasgeborene, opvang, laag- en middencomplex zorgvraag (kern)
Zwangerschap en geboorte, basiszorg en vitale functies, ontwikkelings-, gezinsgerichte- en ketenzorg, gezondheidsproblemen prematuur en dysmatuur, gezondheidsproblemen pasgeborene.

Zwangere en barende, laag- en midden complexe zorgvraag (kern)
Anatomie en fysiologie van zwangere en barende. Prenatale diagnostiek, behandeling en prognose in de verschillende fasen van de zwangerschap en tijdens de baring. Laag tot midden complexe pathologie binnen de verschillende fases van de zwangerschap en tijdens de baring. Foetale conditie en bewaking. Farmacologie-en therapie in de zwangerschap en tijdens de geboorte. Wet- en regelgeving, Interculturele aspecten Gynaecologische problematiek, gerelateerd aan obstetrie. Basis obstetrische verpleegkundige zorg.

Kraamvrouw, laag- en midden complexe zorg vraag (kern)
Zorg aan kraamvrouw met laag- en midden complexe zorgvraag. Fysiologische kraamvrouw, psychosociale veranderingen tijdens het kraambed. De pathofysiologie, oorzaken, symptomen en behandeling in het kraambed worden behandeld.

Zwangere, barende en kraamvrouw, hoogcomplexe zorgvraag (kern/specifiek)
Complexe obstetrie en pathologie van zwangerschap, baring en kraambed. Specifieke obstetrische verpleegkundige zorg, bewaking vitale functies en triage.

Pasgeborene, kind en palliatieve/terminale zorg (kern)
Palliatief redeneren en besluitvorming in de palliatieve fase, advance care planning, symptoommanagement en complementaire zorg, interculturele en psychosociale zorg, zorg rondom overlijden en nazorg voor de pasgeborene/kind en het gezin.

Tijdens deze kern modulen wordt de theorie aangeboden die gekoppeld is aan de volgende EPA’s:

 • MK-OBS-1 Zorg verlenen aan een zwangere met een laag- en midden complexe zorgvraag
 • MK-OBS-2 Zorg verlenen aan een zwangere met een hoogcomplexe zorgvraag
 • MK-OBS-3 Zorg verlenen aan en assisteren bij een barende met een laag-en midden complexe zorgvraag
 • MK-OBS-4 Zorg verlenen aan en assisteren bij een barende met een hoogcomplexe zorgvraag
 • MK-OBS-5 Zorg verlenen aan een kraamvrouw met een laag- en midden complexe zorgvraag
 • MK-OBS-6 Zorg verlenen aan een kraamvrouw met een hoogcomplexe zorgvraag
 • MK-OBS-7 Assisteren bij de opvang van de pasgeborene met congenitale afwijkingen 
 • MK-FO-1 Zorg verlenen aan een pasgeborene met een laag- en midden complexe zorgvraag
 • MK-FO-2 Zorg verlenen aan en assisteren bij de opvang van de (vitaal bedreigde) pasgeborene vanaf 24 weken zwangerschapsduur
 • MK-FO-3 Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind in de palliatieve en/of stervensfase

Zwangere, barende en kraamvrouw, hoogcomplexe zorgvraag (kern/specifiek)
Complexe obstetrie en pathologie van zwangerschap, baring en kraambed. Specifieke obstetrische verpleegkundige zorg, bewaking vitale functies en triage.

Deze module is gekoppeld aan een specifieke EPA: 

 • MK-OBS-8 Zorg verlenen aan en bewaken van de vitale functies van de obstetrische zorgvrager met bewakingsmonitor

Overige informatie uitklapper, klik om te openen

Doelgroep
Je kunt aan deze opleiding deelnemen als je als verpleegkundige met een BIG-registratie werkt op een afdeling obstetrie waar je de EPA's kunt behalen. Voor het afronden van bepaalde EPA’s, zijn andere EPA’s als voorwaardelijk aangemerkt, deze moeten behaald zijn voordat de EPA aan jou kan worden toevertrouwd (voor meer informatie zie EPA bibliotheek). 

Je hebt gedurende de opleiding een dienstverband of een detacheringsovereenkomst bij een CZO-erkende zorgorganisatie.

Opleidingsduur en lesdagen

 • Theorie: 29 lesdagen + 3 toetsen
 • Praktijk: Het aantal praktijkuren wordt afgestemd tussen de professional in opleiding en de praktijkinstelling

  NB: Conform de CZO opleidingseisen garandeert de werkgever dat de student de benodigde leerfaciliteiten geboden wordt om bekwaam te worden op het vereiste supervisieniveau.

  De opleiding start twee keer per jaar, met mogelijkheid tot vier verschillende routes.

Lesdagen

Kosten (cursusjaar 2023-2024)

 • Obstetrieverpleegkundige: € 6.600,-  

De kosten zijn voor rekening van de werkgever. 
Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Accreditatie
De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding/het traject ontvang je een CZO-diploma of CZO-certificaat.

Vrijstelling
Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een half jaar tot twee weken voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. Voor de theorie van de specifieke modulen dien je je apart aan te melden. Je kunt je inschrijven via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button 'Aanmelden'.

Aanmelden

Bekijk de annuleringsvoorwaarden

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen? Neem dan contact op met Assistent Opleidingen Arietta Eertink:
A.Eertink@umcutrecht.nl
088 75 58423

Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de Afdeling aanmeldingen van de UMC Utrecht Academie:
umcutrechtacademie-inschrijvingen@umcutrecht.nl
088 75 59473

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet