Terug

Kinderverpleegkundige

Kinderverpleegkundige

Opleiding

Tijdens de opleiding tot kinderverpleegkundige leer je alles over de zorg voor het zieke kind in alle leeftijds- en ontwikkelingsfasen van 0-18 jaar en zorg voor het gezin, met daarbij aandacht voor integrale kindzorg in de gehele intra- trans- en extramurale keten van zorg.

Programma uitklapper, klik om te openen

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte van de opleiding is vormgegeven met behulp van EPA’s. De opleiding bestaat uit kern EPA’s en specifieke EPA’s. Voor het theoretische deel is per EPA gekeken welke kennis voorwaardelijk is conform de landelijk gedragen theorie.

De opleiding wordt blended vormgegeven door middel van fysiek onderwijs en online-activiteiten, en bestaat uit de volgende modules:

Evidence Based Practice (EBP)
Begeleiding in het schrijven van een EBP-opdracht; formuleren van een onderzoeksvraag van een ‘klinische onzekerheid’, zoeken van wetenschappelijke artikelen en die controleren op bruikbaarheid voor jouw probleem. De essentie gebruiken in een concreet en goed onderbouwd literatuuronderzoek, dat een (praktisch) antwoord geeft op een actueel vraagstuk uit de praktijk. Ook begeleiding in het overbrengen van de resultaten en aanbevelingen naar de beroepspraktijk.

Kind, laag- en middencomplexe zorgvraag (kern)
Normale groei en ontwikkeling van het kind, en verstoringen daarvan in verschillende domeinen (waaronder fysiek, motorisch, cognitief en psychosociaal). Impact van het (chronisch) ziekzijn voor kind en gezin, complementaire zorg en levensloopgeneeskunde. Kind- en gezinsgerichte zorg en communicatie, eigen regie, zelfmanagement en patiënten-/ouderparticipatie vanuit de zorg in de gehele intra-, trans- en extramurale keten.
Basis van wet- en regelgeving, juridische aspecten en ethiek/moreel beraad voor de professional in de kindzorg.

Pasgeborene, opvang, laag- en middencomplexe zorgvraag (kern)
Zwangerschap en geboorte, basiszorg en vitale functies, ontwikkelings-, gezinsgerichte- en ketenzorg, gezondheidsproblemen prematuur en dysmatuur, gezondheidsproblemen pasgeborene.

Kind, laag- en middencomplexe chirurgische zorgvraag (kern)
Veelvoorkomende chirurgische, KNO, orthopedische en urologische aandoeningen en ingrepen bij het kind. Pré- en postoperatieve zorg, procedurele sedatie en analgesie.

Kind, laag- en middencomplexe interne zorgvraag (kern)
Vaak voorkomende interne gezondheidsproblemen rondom de verschillende orgaansystemen. Onderliggende verbanden tussen de verschillende systemen bij interne problemen bij het kind, en vitale functiebewaking specifiek voor het kind. Basis van de kinderoncologie voor de (shared care) zorg, en integrale kindzorg in de keten rond kinderen met een interne zorgvraag.

Kind, psychosomatische en psychiatrische problematiek (kern)
Psychosociale, psychosomatische of psychiatrische problematiek bij het kind, al dan niet in combinatie met lichamelijke problematiek. Systemische benadering vanuit het biopsychosociaal model. Motivatie- en gedragsproblematiek en communicatiemethodieken. Organisatie van kindzorg in de keten en verdieping in de transitie van zorg bij kinderen met deze aandoeningen.

Vitaal bedreigd kind, reagerende op therapie (kern)
Herkenning, bewaking en behandeling van het vitaal bedreigde kind. Middels real-life-scenario’s het kind observeren volgens de ABCD-methodiek, vroegtijdig (potentieel) vitaal bedreigde aandoeningen signaleren en daarop adequaat handelen. Effectieve communicatie en samenwerking rond het vitaal bedreigde kind.

Tijdens deze kern modulen wordt de theorie aangeboden die gekoppeld is aan de volgende EPA's: 

 • MK-KIN-1 Zorg verlenen aan een kind met een laag- en midden complexe zorgvraag
 • MK-KIN-2 Zorg verlenen aan een kind dat een chirurgische ingreep ondergaat met een laag- en midden complexe zorgvraag
 • MK-KIN-3 Zorg verlenen aan een kind met een interne aandoening met een laag- en midden complexe zorgvraag
 • MK-KIN-4 Zorg verlenen aan een kind met psychosomatische-, psychosociale- of psychiatrische problematiek
 • MK-FO-1 Zorg verlenen aan een pasgeborene met een laag- en midden complexe zorgvraag
 • MK-FO-2 Zorg verlenen aan en assisteren bij de opvang van de (vitaal bedreigde) pasgeborene vanaf 24 weken zwangerschapsduur
 • MK-OBS-7 Assisteren bij de opvang van de pasgeborene met congenitale afwijkingen 
 • MK-FO-4 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind waarbij vitale functies geobserveerd, bewaakt en ondersteund worden, voldoende reagerend op de geboden therapie

Pasgeborene, kind en palliatieve/terminale zorg (specifiek)
Palliatief redeneren en besluitvorming in de palliatieve fase, advance care planning, symptoommanagement en complementaire zorg, interculturele en psychosociale zorg, zorg rondom overlijden en nazorg voor de pasgeborene/kind en het gezin.

 • MK-FO-3 Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind in de palliatieve en/of stervensfase

Kind, complexe chirurgische zorgvraag (specifiek)
Kinderen met complexe risicovolle chirurgische ingrepen en kinderen met (aangeboren of verworven) aandoeningen die voor een ingreep gaan. Specifieke expertise in de pre- en postoperatieve zorgverlening. Lange termijneffecten en psychosociale nazorg voor het kind.

 • MK-KIN-5 Zorg verlenen aan een kind dat een complexe chirurgische ingreep ondergaat, al of niet in combinatie met comorbiditeit

Kind, complexe interne zorgvraag (specifiek)
Kinderen met een interne aandoening, met een onvoorspelbaar verloop waarbij complicaties te verwachten zijn. Effecten van deze multiple problematiek op de verschillende orgaansystemen op zowel lichamelijk als psychosociaal gebied; zowel op korte als op lange termijn. 

 • MK-KIN-6 Zorg verlenen aan een kind met een complexe interne aandoening, al of niet in combinatie met comorbiditeit

Overige informatie uitklapper, klik om te openen

Doelgroep
Je kunt aan dit leertraject deelnemen als je als verpleegkundige met een BIG-registratie werkzaam bent binnen de kinderverpleegkunde op een plek waar je de EPA's kunt behalen. Voor het afronden van bepaalde EPA’s, zijn andere EPA’s als voorwaardelijk aangemerkt, deze moeten behaald zijn voordat de EPA aan jou kan worden toevertrouwd (voor meer informatie zie EPA bibliotheek). 

Je hebt gedurende de opleiding een dienstverband of een detacheringsovereenkomst bij een CZO-erkende zorgorganisatie.

Opleidingsduur en lesdagen

 • Theorie - kern: 28 lesdagen + 2 toetsen I specifiek: 7 lesdagen 
 • Praktijk: Het aantal praktijkuren wordt afgestemd tussen de professional in opleiding en de praktijkinstelling

NB: Conform de CZO opleidingseisen garandeert de werkgever dat de student de benodigde leerfaciliteiten geboden wordt om bekwaam te worden op het vereiste supervisieniveau.

De opleiding start vier keer per jaar.

Lesdagen

Kosten (cursusjaar 2023-2024)

 • Kinderverpleegkundige: € 6.670,-  
 • Pasgeborene, kind en palliatieve/terminale zorg (specifiek): € 740,- 
 • Kind, complexe chirurgische zorgvraag (specifiek): € 490,- 
 • Kind, complexe interne zorgvraag (specifiek): € 490,- 

De kosten zijn voor rekening van de werkgever. 
Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Accreditatie
De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding/het traject ontvang je een CZO-diploma of CZO-certificaat.

Vrijstelling
Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een half jaar tot twee weken voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. Voor de theorie van de specifieke modulen dien je je apart aan te melden. Je kunt je inschrijven via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button 'Aanmelden'.

Aanmelden

Bekijk de annuleringsvoorwaarden

Contact en vragen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen?
Neem dan contact op met Assistent Opleidingen Arietta Eertink:

A.Eertink@umcutrecht.nl
088 75 58423

Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de Afdeling aanmeldingen van de UMC Utrecht Academie:

umcutrechtacademie-inschrijvingen@umcutrecht.nl
088 755 94 73

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet