Terug

Kinderoncologieverpleegkundige

Kinderoncologieverpleegkundige

Opleiding

Tijdens de opleiding tot kinderoncologie verpleegkundige leer je alles over de intensieve zorg voor het kind met een oncologische aandoening in de verschillende fasen van het ziekteproces.

Programma uitklapper, klik om te openen

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte van de opleiding is vormgegeven met behulp van EPA’s. De opleiding bestaat uit kern EPA’s en specifieke EPA’s. Voor het theoretische deel is per EPA gekeken welke kennis voorwaardelijk is conform de landelijk gedragen theorie.

De opleiding wordt blended vormgegeven door middel van fysiek onderwijs en online-activiteiten, en bestaat uit de volgende modules:

Evidence Based Practice (EBP)
Begeleiding in het schrijven van een EBP-opdracht; formuleren van een onderzoeksvraag van een ‘klinische onzekerheid’, zoeken van wetenschappelijke artikelen en die controleren op bruikbaarheid voor jouw probleem. De essentie gebruiken in een concreet en goed onderbouwd literatuuronderzoek, dat een (praktisch) antwoord geeft op een actueel vraagstuk uit de praktijk. Ook begeleiding in het overbrengen van de resultaten en aanbevelingen naar de beroepspraktijk.

(Kinder)oncologie en diagnostiek (kern)
Verdenking van een maligniteit, nieuw of recidief. Diagnostiek, epidemiologie, oncogenetica, tumorbiologie en pathologie en stagering van de ziekte. Integrated medicin en klinisch wetenschappelijk onderzoek. Psychosociale zorg, coping- en transitieprocessen en gezamenlijke besluitvorming.

(Kinder)oncologie en behandeling (kern)
Oncologische ziektebeelden, verschillende behandelopties en supportive care. Leeftijdsspecifieke zorg, polyfarmacologie, nieuwe ontwikkelingen en klinisch wetenschappelijk onderzoek. Psychosociale begeleiding voor de zorgvrager en naasten, zelfzorg voor de (kinder)oncologieverpleegkundige.

Pasgeborene, kind en palliatieve/terminale zorg (kern)
Palliatief redeneren en besluitvorming in de palliatieve fase, advance care planning, symptoommanagement en complementaire zorg, interculturele en psychosociale zorg, zorg rondom overlijden en nazorg voor de pasgeborene/kind en het gezin.

Tijdens deze kern modulen wordt de theorie aangeboden die gekoppeld is aan de volgende EPA’s:

 • LZ-FO-3 Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager of het kind met een oncologische aandoening in de diagnostische fase
 • LZ-FO-4 Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager of het kind met een oncologische aandoening in de behandelfase
 • MK-FO-3 Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind in de palliatieve en/of stervensfase

Kinderoncologie, vitaal bedreigd (specifiek)
Vitale functies observeren en monitoren m.b.v. de ABCDE-methodiek bij een kind met een oncologische aandoening. Passende interventies bij instabiele vitale functies, stabilisatie, bewaking en behandeling tot overplaatsing.

 • MK-KO-1 Zorgdragen aan een instabiel vitaal bedreigd kind met een oncologische aandoening (onvoldoende reagerend op ondersteunende therapie waarbij intensivering en/of overname vitale functies noodzakelijk is)

(Kinder)oncologie en hematologie (specifiek)
Hematologische ziektebeelden, verschillende behandelopties en supportive care. Stamceltransplantatie, risico’s en complicaties van de behandeling en late effecten. Zorg voor de hemato-oncologische zorgvrager.

 • LZ-FO-5 Zorgdragen voor de hemato-oncologische zorgvrager of het kind met een hemato-oncologische aandoening met een hooggespecialiseerde behandeling

Overige informatie uitklapper, klik om te openen

Doelgroep
Je kunt aan deze opleiding deelnemen als je als verpleegkundige met een BIG-registratie* werkt in het Princes Máxima Centrum of een shared care ziekenhuis waar je de EPA’s kunt behalen. Voor het afronden van bepaalde EPA’s, zijn andere EPA’s als voorwaardelijk aangemerkt, deze moeten behaald zijn voordat de EPA aan jou kan worden toevertrouwd (voor meer informatie zie EPA bibliotheek). 

Je hebt gedurende de opleiding een dienstverband of een detacheringsovereenkomst bij een CZO-erkende zorgorganisatie.

* Kinderverpleegkundigen
* Oncologieverpleegkundigen
* EPA MK-KIN-1 is toevertrouwd
* Prinses Máxima Centrum: Indien je werkzaam bent in het PMC is het mogelijk om de opleiding tot kinderverpleegkundige te combineren met kinderoncologie.

* Afhankelijk van je ervaring is het mogelijk om vrijstelling voor de theorie aan te vragen bij toevertrouwde EPA’s. 

Werk je in een shared care ziekenhuis neem dan contact op met stageverzoeken@prinsesmaximacentrum.nl voor de externe stage. 

Opleidingsduur en lesdagen
De opleiding biedt meerdere leerroutes die gevolgd kunnen worden. Deze bestaan uit een theoriedeel en en praktijkdeel:  

 • Theorie per leerroute:
  Kinderoncologie (doorstroom na VVK) - kern: 16 lesdagen I specifiek: 3 lesdagen
  Kinderoncologie (doorstroom na ONCO) - kern: 22 lesdagen I specifiek: 5 lesdagen
  Kinderoncologie (combi VVK en ONCO) - kern: 33 lesdagen I specifiek: 5 lesdagen
 • Praktijk: Conform de CZO opleidingseisen garandeert de werkgever dat de student de benodigde leerfaciliteiten geboden wordt om bekwaam te worden op het vereiste supervisieniveau.

De opleiding start jaarlijks in het voorjaar en het najaar. Bekijk het overzicht van de lesdata per leerroute.

Kinderoncologieverpleegkundige (doorstroom na VVK)

Kinderoncologieverpleegkundige (doorstroom na ONCO)

Kinderoncologieverpleegkundige (combi VVK en ONCO)

Kosten (cursusjaar 2023-2024)

 • Kinderoncologieverpleegkundige: € 3.935,-  
 • Kinderoncologie, vitaal bedreigd (specifiek): € 740,-
 • (Kinder)oncologie en hematologie (specifiek): € 740,-
 • Kind, complexe interne zorgvraag (specifiek): € 490,-

De kosten zijn voor rekening van de werkgever. 
Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Accreditatie

De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding/het traject ontvang je een CZO-diploma of CZO-certificaat.

Vrijstelling

Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een half jaar tot twee weken voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. Kijk goed welke leerroute voor jou van toepassing is. Voor de theorie van de specifieke modulen dien je je apart aan te melden. Je kunt je inschrijven via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button 'Aanmelden'.

Aanmelden

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen? Neem dan contact op met Assistent Opleidingen:
M.H.denHartog-7@umcutrecht.nl
088 75 58423

 
Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de Afdeling aanmeldingen van de UMC Utrecht Academie:
umcutrechtacademie-inschrijvingen@umcutrecht.nl
088 75 59473

 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet