Terug

Intensivecare verpleegkundige

Intensivecareverpleegkundige

Opleiding

Tijdens de opleiding tot intensivecareverpleegkundige leer je alles over de zorg voor patiënten op de intensive care.

Programma uitklapper, klik om te openen

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte van de opleiding is vormgegeven met behulp van EPA’s. De opleiding bestaat uit Basis Acute Zorg EPA’s, kern EPA’s en specifieke EPA’s. Voor het theoretische deel is per EPA gekeken welke kennis voorwaardelijk is conform de landelijk gedragen theorie.  

De opleiding wordt blended vormgegeven door middel van fysiek onderwijs en online-activiteiten, en bestaat uit de volgende modules:

Intensivecare kern
Zorg bij een (dreigende) respiratoire insufficiëntie. Van Non Invasive Ventilation (NIV) waarin geen sprake is van een volledige overname van de ademhaling, tot de zorg waarbij de respiratie wordt ondersteund met (stabiele) invasieve beademing en/of volledig wordt overgenomen door middel van (instabiele) invasieve (mechanische) beademing.

Zorg voor een hoogcomplexe zorgvrager met instabiele, sterk wisselende en moeilijk voorspelbare gezondheidstoestand. Neurologie; interne problematiek; cardiologie; (post-)chirurgie en traumatologie. Complexe (farmacotherapeutische) interventies.

Zelfstandig initiëren, regisseren en uitvoeren van maatregelen ter revalidatie van een zorgvrager in de acute setting. Vroeg mobiliseren van de zorgvragers met ernstige aandoeningen. Herkennen en behandelen van de vitaal bedreigde zorgvrager om een mogelijk cardiorespiratoir arrest te voorkomen. Opstarten dan wel ondersteunen van een specialistische reanimatie binnen een ALS-team, met daarbij de technische vaardigheden die nodig zijn voor het vervullen van de afzonderlijke rollen binnen het reanimatieteam.

Tijdens deze kern module wordt de theorie aangeboden die gekoppeld is aan de volgende EPA’s:

 • AZ-FO-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager met non-invasieve beademing (NIV)
 • AZ-FO-6 Zorg verlenen aan de stabiele invasief beademde zorgvrager
 • AZ-IC-1 Zorg verlenen aan de instabiele invasief beademde zorgvrager
 • AZ-IC-2 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager op de IC
 • AZ-FO-7 Zorgdragen voor de (vroege) revalidatie van een zorgvrager binnen de acute setting
 • AZ-FO-11 Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) cardiorespiratoir arrest

Intensivecare specifiek deel 1
Verdieping op de hoogcomplexe acute zorgvrager, waarbij de nierfunctie (acuut) verslechterd en wordt overgenomen middels nierfunctie vervangende therapie: Continious Renal Replacement Therapy (CRRT). Daarnaast de ondersteunende rol in de zorg aan vitaal bedreigde patiënten buiten de IC. Je leert de zorgvrager op de verpleegafdeling observeren en adequaat te handelen als onderdeel van het Spoed Interventie Team. 

Verder directe postoperatieve cardiochirurgische en/of neurochirurgische zorgvrager, vaak met onvoorspelbare en/of niet stabiele gezondheidstoestand. Bewaken van vitale functies en ondersteunen en/of overnemen van één of meerdere vitale functies.

Geavanceerde hemodynamische bewaking met behulp van (non) invasieve monitoring van de hemodynamiek en invasieve hartminuutvolume monitoring waarmee de ingestelde (farmaceutische) therapie op de IC geobserveerd wordt en waar nodig kan worden bijgesteld. 

 • AZ-IC-3 Zorg verlenen aan een zorgvrager met nierfunctie vervangende therapie
 • AZ-IC-6 Zorgdragen voor de initiële benadering van een zorgvrager en/of consultatieve functies buiten de eigen unit
 • AZ-FO-9 Zorg verlenen aan een zorgvrager na een neurochirurgische ingreep
 • AZ-FO-12 Zorg verlenen aan zorgvrager na cardio-chirurgische ingreep
 • AZ-FO-13 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met behulp van geavanceerde hemodynamische monitoring

Intensivecare specifiek deel 2
Hoogcomplexe acute zorgvrager, naast de volwassen hoogcomplexe zorg ook zorg voor het vitaal bedreigde kind (leeftijd 0 – 18 jaar), bij acute verslechtering van een vitale functie die een directe behandeling behoeft. Vitale functies observeren en bewaken totdat een eventuele overplaatsing naar een PICU/ kinder IC-unit noodzakelijk is.

Zorg rondom de (cardiologische) hoogcomplexe zorgvrager, waarbij één of meerdere vitale functies volledig moeten worden ondersteund en/of overgenomen door middel van mechanische ondersteuning en/of orgaantransplantatie.

Tijdens deze specifieke modulen wordt de theorie aangeboden die gekoppeld is aan de volgende EPA’s:

 • AZ-IC-4 Zorgdragen voor Post Intensive Care nazorg
 • AZ-IC-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager bij orgaantransplantatie 
 • AZ-FO-8 Zorgdragen voor de opvang van een vitaal bedreigd kind
 • AZ-FO-10 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met mechanische circulatoire ondersteuning

Overige informatie uitklapper, klik om te openen

Doelgroep
Je kunt aan deze opleiding deelnemen als je als verpleegkundige met een BIG-registratie werkt op een Intensive care afdeling waar je de EPA's kunt behalen. Voor het afronden van bepaalde EPA’s, zijn andere EPA’s als voorwaardelijk aangemerkt, deze moeten behaald zijn voordat de EPA aan jou kan worden toevertrouwd (voor meer informatie zie EPA bibliotheek).

Je hebt gedurende de opleiding een dienstverband of een detacheringsovereenkomst bij een CZO-erkende zorgorganisatie. Bij voorkeur heb je 6-12 maanden werkervaring als verpleegkundige.

Opleidingsduur en lesdagen
De opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel:

 • Theorie - kern: 11 lesdagen + 1 toets I specifiek 10 lesdagen 
 • Praktijk: het behalen van alle kern-EPA’s leidt tot een CZO-erkend diploma. Uitgangspunt is dat een student aan de opleidingseisen voldoet, als deze voor de kern-EPA’s bekwaam is op supervisieniveau 4 en als de overige leeractiviteiten succesvol zijn afgerond. De looptijd van de opleiding kan hierdoor per student/praktijk variëren.

Lesdagen

Accreditatie
De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding/het traject ontvang je een CZO-diploma of CZO-certificaat.

Vrijstelling
Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt (bijvoorbeeld voor de theorie van de Basis Acute Zorg en/of Evidence Based Practice). Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een half jaar tot twee weken voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. 

Wanneer je de Basis Acute Zorg nog niet hebt gedaan, dien je je apart aan te melden voor zowel de Basis Acute Zorg als de Intesivecareverpleegkundige. Daarnaast is een aparte aanmelding nodig voor de Intensivecare specfiek module(n). 

Heb je de Basis Acute Zorg wel gedaan? Dan kun je je aanmelden voor de Intensivecareverpleegkundige (doorstroom na BAZ) met de juiste startdatum. Daarnaast is een aparte aanmelding nodig voor de Intensivecare specfiek module(n). 

Inschrijven kan via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button 'Aanmelden'.

Aanmelden

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Kosten (cursusjaar 2023-2024)

 • Intensievecare kern: € 3.300,-  
 • Intensivecare specifiek deel 1: € 1.000,-
 • Intensivecare specifiek deel 2: € 1.000,- 

De kosten zijn voor rekening van de werkgever. 
Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen?
Neem dan contact op met Assistent Opleidingen Merel Kuiper:

m.v.kuiper-11@umcutrecht.nl

088 75 58423

 
Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de afdeling onderwijszaken van de UMC Utrecht Academie:

umcutrechtacademie-inschrijvingen@umcutrecht.nl

088 755 94 73
 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet