Terug

Intensivecare-kinderverpleegkundige

Intensivecare-kinderverpleegkundige

Opleiding

Tijdens de opleiding tot intensivecare-kinderverpleegkundige leer je alles over de intensieve zorg voor kinderen. 

Programma uitklapper, klik om te openen

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte van de opleiding is vormgegeven met behulp van EPA’s. Voor het theoretische deel is per EPA gekeken welke kennis voorwaardelijk is conform de landelijk gedragen theorie. 

De opleiding wordt blended vormgegeven door middel van fysiek onderwijs en online-activiteiten, en bestaat uit de volgende modules: 

Evidence Based Practice (EBP) 
Begeleiding in het schrijven van een EBP-opdracht; formuleren van een onderzoeksvraag van een ‘klinische onzekerheid’, zoeken van wetenschappelijke artikelen en die controleren op bruikbaarheid voor jouw probleem. De essentie gebruiken in een concreet en goed onderbouwd literatuuronderzoek, dat een (praktisch) antwoord geeft op een actueel vraagstuk uit de praktijk. Ook begeleiding in het overbrengen van de resultaten en aanbevelingen naar de beroepspraktijk. 

Kind, laag- en middencomplexe zorgvraag (kern) 
Normale groei en ontwikkeling van het kind, en verstoringen daarvan in verschillende domeinen (waaronder fysiek, motorisch, cognitief en psychosociaal). Impact van het (chronisch) ziekzijn voor kind en gezin, complementaire zorg en levensloopgeneeskunde. Kind- en gezinsgerichte zorg en communicatie, eigen regie, zelfmanagement en patiënten-/ouderparticipatie vanuit de zorg in de gehele intra-, trans- en extramurale keten. 
Basis van wet- en regelgeving, juridische aspecten en ethiek/moreel beraad voor de professional in de kindzorg. 

Vitaal bedreigd kind, reagerend op therapie (kern) 
Herkenning, bewaking en behandeling van het vitaal bedreigde kind. Middels real-life-scenario’s het kind observeren volgens de ABCD-methodiek, vroegtijdig (potentieel) vitaal bedreigde aandoeningen signaleren en daarop adequaat handelen. Effectieve communicatie en samenwerking rond het vitaal bedreigde kind. 

Pasgeborene, opvang, laag en midden complexe zorgvraag (kern) 
Zwangerschap en geboorte, basiszorg en vitale functies, ontwikkelings-, gezinsgerichte- en ketenzorg, gezondheidsproblemen prematuur en dysmatuur, gezondheidsproblemen pasgeborene. 

Voor meer informatie klik hier

Vitaal bedreigde kind, onvoldoende reagerend op therapie (kern) 
Instabiele vitale functies bij een acute opname of verslechtering van de zorgsituatie, waarbij onvoldoende wordt gereageerd op de geboden therapie. Observeren, meten, bewaken en (kortdurend) ondersteunen of (kortdurend) overnemen van vitale functies. Prioriteiten stellen op basis van analyse, klinisch redeneren en interpretatie van gegevens. Assisteren bij intensivering van de behandeling en uitvoeren van interventies. Voorbereidingen voor transport naar een PICU.   
 
Vitaal bedreigde kind, vitaal orgaansysteem ondersteund (kern) 
Intensieve ondersteuning van één vitaal orgaansysteem. Rekening houden met onderlinge verbanden tussen de orgaansystemen en eventuele co-morbiditeit. Methodisch observeren, meten en bewaken van de vitale functies. Daarnaast het intensief ondersteunen of (kortdurend) overnemen van één orgaansysteem. Prioriteiten stellen op basis van analyse, klinisch redeneren en interpretatie van gegevens.  

Pasgeborene, kind en palliatieve/terminale zorg (PKPTZ) (kern) 
Palliatief redeneren en besluitvorming in de palliatieve fase, advance care planning, symptoommanagement en complementaire zorg, interculturele en psychosociale zorg, zorg rondom overlijden en nazorg voor de pasgeborene/kind en het gezin. 

Vitaal bedreigde kind, reagerend op therapie complexe zorg (kern) 
Verlenen van zorg aan een vitaal bedreigd kind waarbij intensieve ondersteuning of overname van meerdere vitale orgaansystemen noodzakelijk is. Het kind reageert voldoende op de geboden therapie. Daarnaast het instabiele respiratoire kind waarvoor intubatie en beademing noodzakelijk is. Prioriteiten stellen op basis van analyse, klinisch redeneren en interpretatie van gegevens. Intern transport van een (beademend) kind.   

Vitaal bedreigde kind, onvoldoende reagerend op therapie, hoogcomplexe zorg (kern) 
Instabiele en/of acuut verslechterende situatie. Continue intensieve bewaking en ondersteuning van één of meerdere vitale orgaansystemen. Prioriteiten stellen op basis van analyse, klinisch redeneren en interpretatie van gegevens. Intern transport van een instabiel kind en voorbereiding treffen voor een extern transport. Orgaan- transplantatie en donatie en ethiek.   

Tijdens deze kern modulen wordt de theorie aangeboden die gekoppeld is aan de volgende EPA's:  

  • MK-KIN-1 Zorg verlenen aan een kind met een laag- en midden complexe zorgvraag 
  • MK-FO-1 Zorg verlenen aan een pasgeborene met een laag- en midden complexe zorgvraag 
  • MK-FO-2 Zorg verlenen aan en assisteren bij de opvang van de (vitaal bedreigde) pasgeborene vanaf 24 weken zwangerschapsduur 
  • MK-FO-3 Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind in de palliatieve en/of stervensfase 
  • MK-FO-4 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind waarbij vitale functies geobserveerd, bewaakt en ondersteund worden, voldoende reagerend op de geboden therapie 
  • MK-HC-IC-K-1 Zorg verlenen aan een kind met instabiele vitale functies, onvoldoende reagerend op ondersteunende therapie waarbij intensivering en/of overname van vitale functies noodzakelijk is, kortdurend tot overplaatsing naar IC 
  • MK-HC-IC-K-2 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind waarbij vitale functies bewaakt worden en één vitaal orgaansysteem intensief ondersteund wordt 
  • MK-IC-K-1 Complexe zorg verlenen aan een kind met vitaal bedreigde functies die intensief ondersteund en/of overgenomen worden, reagerend op de geboden therapie 
  • MK-IC-K-2 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een kind met vitaal bedreigde functies die intensief ondersteund en/of overgenomen worden, onvoldoende/niet reagerend op de geboden therapie   

Overige informatie uitklapper, klik om te openen

Doelgroep
Je kunt aan deze opleiding deelnemen als je als verpleegkundige met een BIG-registratie werkt op een kinder-ic-afdeling waar je de EPA's kunt behalen. Voor het afronden van bepaalde EPA’s, zijn andere EPA’s als voorwaardelijk aangemerkt, deze moeten behaald zijn voordat de EPA aan jou kan worden toevertrouwd (voor meer informatie zie EPA bibliotheek). 

Lesdagen 
Bekijk hier het overzicht van de lesdagen. 

Lesdagen

Kosten
De kosten zijn voor rekening van de werkgever. Verdere informatie volgt. 

Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Accreditatie
De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding/het traject ontvang je een CZO-diploma of CZO-certificaat.

Vrijstelling
Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een half jaar tot twee weken voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. Voor de theorie van de specifieke modulen dien je je apart aan te melden. Je kunt je inschrijven via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button 'Aanmelden'.

Aanmelden

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen?
Neem dan contact op met Assistent Opleidingen Melanie Kalee:

m.kalee@umcutrecht.nl

088 75 58423

 
Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de afdeling onderwijszaken van de UMC Utrecht Academie:

umcutrechtacademie-inschrijvingen@umcutrecht.nl

088 75 59473

 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet