Terug

Anesthesiemedewerker

Anesthesiemedewerker

Opleiding

Tijdens de opleiding tot anesthesiemedewerker leer je de vitale lichaamsfuncties van de patiënt te bewaken en de anesthesioloog te assisteren voor, tijdens en na de operatie. Dit doe je als lid van het operatieteam. 

Programma uitklapper, klik om te openen

De opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel.  

Het praktijkgedeelte van de opleiding is vormgegeven met Entrustable Professional Activities (EPA). EPA's zijn kenmerkende activiteiten waaruit het dagelijks werk (voor deze opleiding) van de anesthesiemedewerker bestaat. De EPA's zijn de bouwstenen voor het leren op de werkplek en tijdens de opleiding oefen je deze activiteiten in het praktische deel van de opleiding. Voor het theoretische deel van de opleiding is per EPA gekeken welke kennis nodig en voorwaardelijk is, conform de landelijk gedragen theorie. Er zijn kern en specifieke EPA's.  

Het theoriedeel wordt blended vormgegeven door middel van fysiek onderwijs en online-activiteiten, en bestaat uit de volgende modulen:

Introductie perioperatieve zorg (IBPZ) 
Zorg gericht op de basis perioperatieve zorg, waarbij de voorbereiding op algemene competenties, zoals de omgang met patiënten en het bewaken van steriliteit centraal staan. 

Je volgt deze theoretische activiteiten samen met operatieassistenten in opleiding (i.o.) en medewerkers operatieve zorg i.o., die ook deel uitmaken van een operatieteam.

Opbouw van laag naar midden- en hoogcomplexe zorgsituaties 
De theorie richt zich op laagcomplexe en complexe anesthesiologische zorg en volgt hiermee de opbouw in complexiteit van de EPA’s. Daarnaast wordt aandacht besteed aan je persoonlijke ontwikkeling in de vorm van studieloopbaanbegeleiding en het ontwikkelen van life-skills zoals b.v. stressbestendigheid.  

Basis perioperatieve zorg (BPZ) 
Beroeps specifieke vaardigheden met betrekking tot taken tijdens de anesthesie in laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties.  

Complexe anesthesiologische zorg (CAZ) 
Beroeps specifieke vaardigheden met betrekking tot taken tijdens de anesthesie in (hoog)complexe anesthesiologische zorgsituaties. 

Vier thema's worden behandeld, Cardiac Care Management, Advanced Luchtweg management, Levensloop en Acute zorg. 

Interprofessioneel leren 
Naast de vakinhoudelijke kennis wordt ook theorie gegeven gericht op het samenwerken op de OK, en op Evidence based practice. Bij dit onderwijs kom je ook andere collega’s uit het operatieteam tegen, de operatieassistent i.o. en de medewerker operatieve zorg i.o. 

Overige informatie uitklapper, klik om te openen

Je werkt als anesthesiemedewerker in opleiding (i.o.) bij een van de aangesloten ziekenhuizen. Daarnaast volg je theorieonderwijs bij de UMC Utrecht Academie. In het begin van de opleiding zijn er een aantal weken aaneengesloten theorie; verder worden theorie en praktijk gecombineerd. Na de IBPZ wisselen theorie en praktijdagen elkaar af. Houdt er rekening mee dat je in staat moet zijn om te wisselen tussen theorie en praktijk. In dit proces wordt je begeleid zodat je uiteindelijk zelfstandig aan de slag kan. 

Doelgroep
Je kunt deelnemen aan de opleiding als je minimaal een havo- of mbo-diploma (niveau 4) hebt of een CZO diploma tot Medewerker operatieve zorg. Tijdens de gehele opleiding heb je een dienstverband (dit kan eerst een leer-werkovereenkomst zijn) bij een CZO-erkende zorgorganisatie.  

Opleidingsduur
De opleidingsduur varieert, afhankelijk van de EPA’s die jij in jouw zorgorganisatie moet behalen. Gemiddeld duurt de opleiding 2,5 tot 3 jaar. De opleiding start 2 keer per jaar: in maart en september.  

Kosten (cursusjaar 2023-2024)

  • Anesthesiemedewerker: € 20.860,-  

De kosten zijn voor rekening van de werkgever. 
Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Accreditatie
De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding ontvang je een CZO-diploma of CZO-certificaat. 

Vrijstelling
Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is, en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen. 

Vrijstellingenbeleid voorjaar 2024

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Voordat je je kunt aanmelden voor deze opleiding moet je solliciteren bij één van de aangesloten ziekenhuizen. Elk ziekenhuis heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen ter beschikking. Als je wordt aangenomen, sluit je een (leer)overeenkomst af met een ziekenhuis. Hierna kun je je aanmelden voor de opleiding via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button ‘Aanmelden’. Ongeveer een half jaar tot twee weken voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding.

Bekijk hier welke ziekenhuizen bij ons zijn aangesloten

Aanmelden

Klik hier voor de ​annuleringsvoorwaarden

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Veelgestelde vragen

Contact: assistent opleidingen Nicole van Staveren:
n.y.vanstaveren@umcutrecht.nl
088 75 58423

Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de afdeling onderwijszaken van de UMC Utrecht Academie:
umcutrechtacademie-inschrijvingen@umcutrecht.nl
088 755 94 73

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet