Terug

Hulp en ondersteuning bij kanker

Hulp en ondersteuning bij kanker

De boodschap: ‘u hebt kanker’ is vaak verpletterend. Alles is ineens anders: toekomst, gezinsleven, werk, gedachten… Het is logisch dat het evenwicht in uw bestaan verstoord is. En dat dat een tijd duurt, zelfs als u met succes behandeld bent. Veel mensen ondervinden belangrijke steun van hun familie en vrienden. En van hun behandelende arts en verpleegkundigen. Toch is het heel normaal om een beroep te doen op extra ondersteuning buiten uw eigen kring.

Hulp in het ziekenhuis uitklapper, klik om te openen

Lastmeter

Als u in het ziekenhuis komt voor controles, kunnen we u vragen een Lastmeter in te vullen. U kunt de Lastmeter ook zelf invullen en meenemen naar het polibezoek. De Lastmeter is een vragenlijst. De ingevulde lijst geeft de arts zicht op hoe het met u gaat. Zodat we als dat nodig is extra hulp kunnen inschakelen.

Poli Ondersteuning bij kanker

In het ziekenhuis kunt u een afspraak maken met de Polikliniek Ondersteuning bij kanker. Een zorgverlener kan dan samen met u uitzoeken wat de beste hulp en zorg voor u is.

Persoonlijke ondersteuning

Ziek zijn heeft effect op hoe u zich voelt en hoe u denkt. Het is een kunst om op uw eigen manier met kanker en de behandeling om te gaan. Voor ondersteuning hierbij kunt u kennismaken met de geestelijk verzorger van de Dienst Geestelijke Verzorging van het UMC Utrecht.

Oncologische revalidatie

Gevolgen van kanker

Kanker is een ingrijpende ziekte die grote gevolgen kan hebben voor uw dagelijks leven. Tijdens en na de behandelperiode kunt u last krijgen van allerlei klachten. Uw fitheid kan achteruit gaan. Misschien bent u moe, angstig of onzeker. Sommige mensen hebben pijn, of kunnen zich minder goed concentreren. Hier kunt u hinder van ondervinden in uw functioneren in het dagelijks leven.

Revalideren

Hebt u klachten, ervaart u beperkingen in uw dagelijks leven en lukt het u niet om hier zelf verandering in aan te brengen? Kunt u niet meer werken? Dan kan revalidatie zinvol zijn. Revalideren kan zowel tijdens de behandeling van kanker als na de behandeling. Ook als u niet meer kunt genezen, kan revalidatie zinvol zijn om de kwaliteit van uw dagelijks leven te behouden of te verbeteren.

Doel van het behandelprogramma

Met het behandelprogramma willen we u inzicht geven in de mogelijke gevolgen van de kanker(behandeling) op uw dagelijks leven. U leert wat u hier zelf aan kan doen. Het programma is er ook op gericht uw dagelijkse activiteiten te optimaliseren.

Meer informatie

Voor meer informatie over uw aandoening en de behandelmogelijkheden in het UMC Utrecht kunt u terecht op de pagina’s van de Oncologische revalidatie.

Gastenverblijf Cancer Center

Sinds 2016 heeft het Cancer Center een gastenverblijf. Deze logeervoorziening bevindt zich in de D3 Oost-vleugel van het UMC Utrecht. Naasten van patiënten met kanker kunnen hier overnachten als zich een situatie voordoet waarin het extra belangrijk is dat u in elkaars buurt bent. Bijvoorbeeld vlak voor of vlak na een grote operatie, of bij opname op de IC.

U hebt dag en nacht de zekerheid: in een paar minuten zijn we bij elkaar. Een rustig gevoel!

Het Gastenverblijf telt acht tweepersoonskamers. De prijs van een kamer bedraagt € 45 per nacht. Gasten kunnen tevens een grote woonkamer en keuken gebruiken.

Hulp buiten het ziekenhuis uitklapper, klik om te openen

Ook buiten het ziekenhuis is hulp beschikbaar. We hebben een aantal suggesties voor u op een rij gezet. U kunt nog meer waardevolle tips krijgen bij de verpleegkundige, bij de patiëntenvereniging en in de inloophuizen.

Huisarts

Uiteraard kunt u van uw huisarts veel hulp en ondersteuning verwachten. Dit geldt voor hulp en ondersteuning op medisch, emotioneel en praktisch gebied

Therapeutische begeleiding

U kunt zonodig gebruik maken van therapeutische hulp om uw ziekte te verwerken, weer greep op uw leven te krijgen en de draad van het ‘gewone’ leven weer op te pakken. In het ziekenhuis kunt u adressen krijgen van therapeuten bij u in de buurt die gespecialiseerd zijn in hulp bij verwerking van kanker.

Veel mensen hebben tijdens en na hun ziekte last van vermoeidheid. Het Helen Dowling Instituut biedt daarvoor een goede internettherapie aan: Minder moe bij kanker.

Thuiszorg

Onder thuiszorg verstaan we medische zorg of huishoudelijke zorg (of een combinatie). Medische zorg valt onder de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Huishoudelijke zorg valt onder de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. U hebt niet automatisch recht op thuiszorg. Er moet een indicatie worden gesteld door het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg. Voor medische zorg betaalt u een eigen bijdrage gebaseerd op de hoogte van uw inkomen. Voor huishoudelijke zorg kan uw gemeente een eigen bijdrage vragen.  De regels daarvoor verschillen per gemeente.

Andere wetten en regelingen

Er zijn veel wetten en regelingen om zieken en gehandicapten te helpen. Denk bijvoorbeeld aan doorbetaling van salaris tijdens ziekte, vervoer, thuiszorg, re-integratie op het werk, woningaanpassing. De webpagina's Hulp en Advies en het Juridisch steunpunt van Ieder(in) bieden goede informatie.

NFK, de koepel van kankerpatiëntenorganisaties, houdt zich ook bezig met belangenbehartiging. 

Patiëntenverenigingen

Sommige mensen vinden het fijn om contact te maken met medepatiënten. Het uitwisselen van ervaringen en het delen van gevoelens kan u helpen de moeilijke periode door te komen. Lotgenoten hebben vaak aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen.  Er zijn patiëntenverenigingen voor verschillende vormen van kanker.

Op de webpagina's van het NFK vindt u de patiëntenverenigingen die bij deze koepelorganisatie zijn aangesloten.

Inloophuizen

In een aantal plaatsen zijn inloophuizen voor mensen die kanker hebben (gehad). U kunt er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, activiteiten die u helpen om de draad van het leven weer op te pakken. Enkele inloophuizen in de buurt van het UMC Utrecht:

Patiënten bedanken hun mantelzorgers

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Herstel en kanker

Mensen die kanker hebben (gehad) hebben uiteenlopende behoefte aan hulp bij hun revalidatie. Sommige mensen revalideren in het ziekenhuis, met hulp van een revalidatie-arts. Daarover vindt u informatie onder 'Hulp in het ziekenhuis'. Anderen herstellen op eigen kracht, met hulp van familie of vrienden.  De ondersteuning die het beste bij u past hangt bijvoorbeeld af van de ziekte die u hebt gehad, en van uw conditie voordat u kanker kreeg.

Misschien hebt u voldoende aan ondersteuning van zorgverleners in (of vlakbij) uw eigen woonplaats. Bijvoorbeeld uw huisarts, of een gespecialiseerde fysiotherapeut. Des te beter, dan hoeft u minder vaak naar het UMC Utrecht te komen. Uw behandelaars in het UMC Utrecht zijn vanzelfsprekend graag bereid om samen te werken met de zorgverleners in uw eigen woonplaats of regio.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet