Terug

Zorgprogramma Lijf & Leven

Zorgprogramma Lijf & Leven

Behandeling

Het Zorgprogramma Lijf & Leven is gericht op patiënten die zowel een psychiatrische als een lichamelijke aandoeningen hebben.

Lijf & Leven is een zorgprogramma dat in nauwe samenwerking met Altrecht wordt uitgevoerd. Zorgprofessionals uit tal van disciplines werken samen met patiënten en onderzoekers. Het programma biedt én ontwikkelt -individuele- behandelingen. Daarnaast vindt wetenschappelijk onderzoek plaats. We hopen met de resultaten te kunnen voorspellen welke behandeling het beste effect heeft op de lichamelijke gezondheid bij mensen met een psychiatrische aandoening.

Bekijk hier de video over de Eendagsdiagnostiek

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Meer informatie

Focus

Op dit moment richt het zorgprogramma zich op psychiatrische patiënten die obesitas, diabetes en/of (een hoog risico hebben op) hart- en vaatziekten. Na een intake en grondig onderzoek wordt het zorgprogramma voor iedere patiënt ingericht rond drie pijlers:

 1. Optimaliseren van het medicatiebeleid en ondersteuning daarbij
 2. Leefstijlaanpassingen en ondersteuning daarbij
 3. Onderzoek naar familiaire factoren

Wisselwerking

Patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening zoals schizofreniebipolaire stoornis of depressie, leven gemiddeld 15-20 jaar korter dan de algemene bevolking. Ook heeft deze groep 70% kans op lichamelijke problemen. Hart- en vaatziekten, diabetes, COPD en darm- en nierziekten spelen hierbij vaak een rol.

Patiënten met een ernstig lichamelijke aandoening hebben ongeveer 30% kans om ook een psychiatrische aandoening te krijgen. Het Zorgprogramma Lijf & Leven speelt in op de wisselwerking tussen psychiatrische en lichamelijke aandoeningen.

Waarom een speciaal zorgprogramma?

Mensen die zowel een lichamelijke als een psychiatrische aandoening hebben, vallen vaak tussen wal en schip. Dit komt mede doordat de medisch specialistische zorg in Nederland zeer gespecialiseerd is. De behandeling van de verschillende ziekten wordt daardoor vaak niet goed afgestemd. Door middel van een integrale aanpak binnen Lijf & Leven werken we aan een betere kwaliteit van leven voor psychiatrische patiënten met lichamelijke problemen.

Zorgprogramma Lijf & Leven

Diagnostiek en behandeling

Zorgvuldig onderzoek

Nadat u verwezen bent door uw behandelend arts, start het zorgprogramma met een intake (kennismaking). De psychiater zal u vragen stellen over de problemen de er spelen en er wordt bloed afgenomen dat onderzocht  gaat worden. Vervolgens krijgt u een uitnodiging voor onze Eendagsdiagnostiek: een dag waarop zorgverleners uit verschillende vakgebieden een aantal onderzoeken bij u zullen uitvoeren om uw gezondheidssituatie goed in kaart te brengen.

Diagnostiek op één dag

Tijdens de Eendagsdiagnostiek vinden tests, metingen en gesprekken plaats. We meten bijvoorbeeld uw hartslag, bloeddruk en gewicht. Dit vullen we aan met een test om de stofwisseling te bepalen. Om de fitheid te meten, nemen we een ‘Shuttle wandeltest’ af. Ook wordt uw leefstijl doorgenomen en de bijwerkingen van de medicatie. Meestal plannen we dit alles op één dag. Soms is het nodig om naderhand aanvullend onderzoek te doen. Na enkele weken volgt er een adviesgesprek.

Deeltijdbehandeling

Patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen krijgen een persoonlijk, multidisciplinair behandeltraject aangeboden. De nodige zorg en ondersteuning kan zowel bestaan uit modules als (groeps)gesprekken, medicatie-optimalisatie, beweeg- en dieetinterventies, psycho-educatie, leefstijlondersteuning, slaap-support of EMDR. Aangezien cognitieve of psychologische factoren het veranderen van leefgewoontes vaak belemmeren, is professionele ondersteuning en dus samenwerking met de persoonlijke begeleiders en naasten essentieel.

Deeltijdprogramma

 • Wanneer: elke maandag en vrijdag van 10:00 tot 14:00 uur
 • In het UMC Utrecht, gedurende 12 weken
 • Wat vindt er plaats:
  - Een beweegmodule gericht op meer bewegen, waar ook veel aandacht is voor de lichaamsbeleving
  - Een voedingsmodule gericht op gezonder eten
  - Psycho-educatie over verschillende onderwerpen (gezond slapen, bijwerkingen door medicatie, verslavende middelen, somatische aandoeningen/metabool syndroom, ADL, diagnostiek & behandeling, zingeving).

Slaapmodule

Er wordt op de afdeling psychiatrie ook een groepsbehandeling aangeboden van 6 sessies, waarin aanvullende behandeling gericht op slaapproblemen wordt gegeven. Lees meer >

Psychiatrie & ernstige lichamelijke aandoeningen 

Patiënten die in het UMC Utrecht behandeld worden voor een ernstig lichamelijke aandoening, zoals Cystic Fibrosis of bijnieraandoeningen, screenen we systematisch op ernstig psychiatrische aandoeningen. Indien gewenst bieden we deze patiënten verdere diagnostiek en behandeling.

Leidraad voor verwijzing

Voor het verwijzen van uw patiënt(e) is ter ondersteuning voor het opstellen van een verwijsbrief voor de Eendagsdiagnostiek van het zorgprogramma Lijf en Leven is er een leidraad. Deze is opgesteld op basis van ervaringen in de afgelopen jaren. U kunt het word document beschouwen als punten van aandacht voor een verwijsbrief of gebruiken voor uw verwijsbrief. Open leidraad voor verwijzing >

Voor uw verwijzing vragen wij u gebruik te maken van de volgende verzendmogelijkheden:

 • U kunt via Secure e-mail (Zorgmail) een brief met bijlagen versturen naar het Aanmeldteam Psychiatrie (AAT@umcutrecht.nl).
 • U kunt een brief met bijlagen per post versturen naar het Aanmeldteam Psychiatrie (zie contactgegevens).

Meer informatie over de verzendmogelijkheden kunt u opvragen via het bedrijf Z-Netwerken.

Lees meer in de patiëntfolder

Kernteam zorgprogramma Lijf & Leven

Naast bovenstaande zorgverleners bestaat het kernteam uit de volgende medewerkers:

 • Joyce van Baaren, programmamanager zorgprogramma's

Lopende projecten

De psychose prognose predictor (PPP)

Het doel van dit project is om een psychose prognose tool te ontwikkelen die de individuele uitkomsten van patiënten met psychotische stoornissen kan voorspellen. Daarnaast moet deze predictor ook het effect berekenen van de verschillende beïnvloedbare factoren, zoals medicatie en leefstijl. Het uiteindelijke doel is om patiënten, hun naasten en behandelaren handvatten aan te reiken over hoe een zo gunstig mogelijk prognose en herstel kan worden bereikt.

CoviP register

Register Covid-19 en psychiatrie. Dit register onderzoekt de samenhang tussen psychiatrische aandoeningen en verdenking op of besmetting met de Covid-19.

MUVA

Dit is een onderzoekssamenwerking tussen Lister en het UMC Utrecht. Het doel van het project is om in de begeleiding van Lister meer aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl, waar meer bewegen een onderdeel van is. De andere leefstijlgebieden waar aandacht voor zal zijn in de herstelbegeleiding van Lister is gezonde voeding, slaap en stoppen met roken. De insteek is dat cliënten van Lister samen met hulpverleners en eventueel familie en vrienden gaan werken aan een gezondere leefstijl, zodat men elkaar kan ondersteunen en motiveren.

In het MUVA Project onderzoeken we of een gezonde leefstijl een katalysator kan zijn voor het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid. We onderzoeken de effecten van de MUVA leefstijlinterventies op sociaal functioneren, lichamelijke en psychische gezondheid. Aanmelden voor deelname is niet meer mogelijk. Indien u meer informatie wilt over dit project, dan kunt u via e-mail contact opnemen met Ilona van der Meent.

De MELIA-studie

Antipsychotica zijn effectieve medicijnen voor patiënten met schizofrenie of andere psychotische stoornissen en patiënten met een bipolaire stoornis. Een vaak voorkomende en zeer hinderlijke bijwerking van antipsychotica is gewichtstoename. Gewichtstoename door antipsychoticagebruik verlaagt de levensverwachting en kwaliteit van leven van patiënten met schizofrenie en patiënten met een bipolaire stoornis. Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken of metformine, een medicijn dat op dit moment wordt voorgeschreven voor suikerziekte, in combinatie met leefstijlsessies tot een grotere gewichtsafname leidt dan alleen deze leefstijlsessies. In het onderzoek vergelijken we de werking van metformine en leefstijlsessies met een placebo en leefstijlsessies. Wij verwachten in dit onderzoek een effectievere gewichtsafname bij metforminegebruik Lees meer >

De PHuMA-studie

Regelmatig sporten of bewegen is belangrijk voor het verkrijgen van een gezonde leefstijl, maar mensen met een psychiatrische diagnose kunnen bewegingsstoornissen ervaren. Het doel van de PHuMA-studie is om de beweeghinder bij mensen met een psychiatrische aandoening in kaart te brengen zodat beweegtherapeuten, sportscholen en sportverenigingen hier in de toekomst rekening mee kunnen houden. Lees meer >

In de media

Samenwerking

Het zorgprogramma Lijf & Leven wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Altrecht.

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Wachttijden afdeling Psychiatrie

Lees meer over wachttijden

Meer weten uitklapper, klik om te openen

Voor uitgebreide informatie over deze behandeling kunt u de patiëntfolder doornemen.

Lees meer in de patiëntfolder

In het geval dat u of uw kind deze behandeling ondergaat, kunt u onder ‘Agenda’ in het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht praktische informatie over de afspraak vinden.

Naar Mijn UMC Utrecht

Wat hoort er bij deze behandeling


Zorgkosten

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Polikliniek Stemming & Psychose

Telefoonnummer: 088 - 755 6370 Email adres: secretariaat33@umcutrecht.nl
Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 17:00.
Overige contactgegevens

Voor een afspraak hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist, welke zal worden verwerkt en beoordeeld door het Advies- & aanmeldteam.

Mijn patiënt verwijzen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet