Terug

Vaktherapie

Vaktherapie

Behandeling

Vaktherapie is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij het doen en ervaring voorop staan. De therapie helpt mensen met een psychiatrische stoornis beter met de klachten om te gaan.

Wat is Vaktherapie uitklapper, klik om te openen

Vaktherapie is therapievorm voor mensen met psychische of psychiatrische problematiek, waarbij doen en ervaren voorop staan. Vaktherapie kan helpen als u het lastig vindt om zelf iets te veranderen aan uw klachten. Samen met de therapeut bekijken we welke op drachten en ervaringen bij u passen. De nieuwe ervaringen leren u anders met uzelf of anderen om te gaan.

Vaktherapie

Soorten vaktherapie

We bieden verschillende vormen van vaktherapie aan:

 • muziektherapie
 • beeldende therapie
 • psychomotorische therapie

Tijdens de verschillende vormen van therapie gaat u aan de slag met de middelen muziek, beeldend materiaal (bijvoorbeeld schilderen) of beweging. Soms is het lastig om over gevoelens en gedachten te praten, maar via een lied, schilderij of joggen kan het wat gemakkelijker worden uw gevoelens en gedachten te uiten en er op een andere manier greep op te krijgen.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Samen met de therapeut bespreekt u welke vorm van vaktherapie voor u geschikt is. De keuze voor verschillende vormen van vaktherapie hangt af van uw problemen en klachten, maar ook van de mogelijkheden en of u de therapievorm leuk vindt om te doen. U kunt individueel, in een groep en met (delen van) uw gezin of familie werken.

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

Muziektherapie

Muziek kan raken, ontspannen, troost bieden, in beweging brengen, vrolijk maken, mensen met elkaar verbinden en kan een uitlaatklep betekenen. Muziek heeft invloed op emoties en stemming. Muziektherapie maakt daar dankbaar gebruik van. In de muziektherapie gaan we aan de slag met muziekinstrumenten of met beluisteren van muziek. Muzikaal hoeft u niet te zijn. Met behulp van muziek kunt u uw gevoelens tot uiting brengen, eigen keuzes maken of juist samen spelen met anderen. Zo krijgt u meer zicht op wat u kunt en wat u moeilijk vindt. Het muzikale spel en de werkvormen bieden mogelijkheden tot communicatie, contact, interactie en expressie. Want musiceren is communiceren.

Beeldende therapie

Bij de beeldende therapie gebruiken we materialen en technieken zoals teken- en schildermaterialen, papier, hout, steen, klei, textiel en metaal. Creatief hoeft u niet te zijn. De werkstukken hangen samen met uw hulpvraag. Het proces van het maken van het beeldend werk speelt een belangrijke rol. Beeldende therapie kan gericht zijn op stemming en zelfbeeld, gedrag, emoties, verwerking of op samenwerking met anderen.

Beeldend werk is tastbaar, concreet en visueel. U kunt het bewaren en erop terugkijken, wegdoen en (letterlijk) afstand nemen. Vormgeven is ontspannend maar kan ook inzicht geven. Stilstaan bij de manier waarop u vormgeeft en de keuzes die u maakt, helpt u om uzelf beter te leren kennen, ook uw eigen kwaliteiten en valkuilen.

Psychomotore therapie

Beweging ontspant en verbetert uw stemming. Daarnaast biedt bewegen veel mogelijkheden voor contact en interactie. Bij de psychomotorische therapie werken we met bewegingsactiviteiten en met activiteiten die meer gericht zijn op uw eigen lichaam zoals ontspanningsoefeningen en oefeningen voor het vergroten van lichaamsbewustzijn. U werkt individueel of in een groep aan uw hulpvraag.

Na de behandeling uitklapper, klik om te openen

Resultaten

Doelen waar u tijdens vaktherapie aan kunt werken zijn:

  • herkennen en erkennen van eigen gevoelens
  • omgaan met emoties
  • zelfbeeld verbeteren
  • stemming verbeteren
  • eigen identiteit versterken
  • rouw en traumaverwerking
  • contact, communicatie en interactie verbeteren
  • spanning verminderen
  • aandacht vasthouden

Zorgverleners

Binnen de afdeling Psychiatrie bieden we hoogwaardige diagnostiek en patiëntenzorg aan patiënten en hun ouders. Tijdens de diagnostiekfase onderzoeken wij in multidisciplinair teamverband of er sprake is van een psychiatrische stoornis en op brengen wij ervarings- en handelingsgerichte wijze de mogelijkheden en onmogelijkheden van de patiënt in kaart. Tevens verzorgen wij een deel van de behandeling wanneer de patiënt is opgenomen of poliklinisch in behandeling is. Dit doen wij in alle gevallen in samenwerking met een psychiater, waar nodig ook in samenwerking met andere disciplines.

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Wachttijden afdeling Psychiatrie

Contact uitklapper, klik om te openen

U kunt met uw vragen terecht bij het Advies- en Aanmeldteam Psychiatrie.

Telefoonnummer: 088 755 5888 Email adres: aat@umcutrecht.nl Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 - 17:00.
Overige contactgegevens

Advies- en Aanmeldteam Psychiatrie
Kamernummer A.01.146
Huispostnummer A.00.241
Postbus 85500
3508 GA  UTRECHT

Mijn patiënt verwijzen

Specialisme

Patiëntenfolder

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet