Terug

IUI in de natuurlijke cyclus

IUI in de natuurlijke cyclus

Patiëntfolder

U gaat binnenkort starten met een IUI-behandeling. Op de polikliniek heeft u een voorbereidend gesprek gehad met uw arts, waarbij de behandeling is uitgelegd. Hier vindt u de informatie zoals met uw arts is besproken.

Wij verwachten dat we uw kans op zwangerschap kunnen vergroten door de zaadcellen via kunstmatige inseminatie direct in de baarmoeder te brengen. Deze procedure dient in de meest vruchtbare periode van de cyclus plaats te vinden. Het tijdstip van de inseminatie wordt bepaald door middel van hormoonbepalingen in de urine. Dit is mogelijk door thuis een ovulatietest te doen. Deze testen kunt u kopen bij de apotheek of drogist. De test wordt niet door de verzekering vergoed. Met behulp van de ingesloten gebruiksaanwijzing kunt u ‘s ochtends de test uitvoeren. Soms is er een indicatie om een hormoonbepaling in het bloed te doen. Hiervoor moet u vanaf een bepaalde cyclusdag (dagelijks) naar het ziekenhuis komen. Als dit voor u van toepassing is, hoort u dit van uw arts.

U bent door uw behandelend arts op de wachtlijst geplaatst. Als u aan de beurt bent, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht. U kunt maximaal zes inseminatiecycli behandeld worden. Indien u hierbij niet zwanger bent geworden, kunt u met de arts overleggen in hoeverre het bij u zinvol kan zijn de behandeling voort te zetten in combinatie met een hormoonbehandeling.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Belangrijk vóór u gaat starten met de behandeling

Koorts

Als uw partner / donor in de periode (enkele dagen tot drie maanden) voor de behandeling koorts (>38 °C) heeft gehad, dan kan dit de kwaliteit van het sperma nadelig beïnvloeden. Bevruchting van de verkregen eicellen kan daardoor minder goed verlopen of zelfs geheel uitblijven. Als uw partner / donor koorts heeft gehad adviseren wij u altijd even telefonisch contact op te nemen om de voortgang van de behandeling te bespreken. Dat kan via het verpleegkundig spreekuur (zie belangrijke telefoonnummers achterin deze folder).

Foliumzuur

De inspectie van de Volksgezondheid van het Ministerie van VWS adviseert sinds 1995 vrouwen die zwanger willen worden 0,4 mg foliumzuur per dag te gebruiken vanaf vier weken vóór de bevruchting tot een zwangerschapsduur van tien weken. Hierdoor wordt de kans op het krijgen van een kind met een neuraalbuisdefect (bijvoorbeeld een open ruggetje) verkleind. Foliumzuur is een zogenaamd zelfzorgmiddel en wordt niet door de verzekering vergoed. Het is zonder recept verkrijgbaar via apotheek en drogist.

Aantal behandelingen

In het UMC Utrecht werken wij volgens bepaalde kwaliteitsnormen. Om te zorgen dat u een goede behandeling krijgt, die aan deze normen voldoet, moeten wij een grens stellen aan het aantal behandelingen dat we kunnen doen. Dit kan betekenen dat u niet altijd in de gewenste maand (cyclus) kunt starten, maar een cyclus over moet slaan.

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

Als u de oproep heeft gekregen, is de gang van zaken als volgt:

Op de eerste dag van de menstruatie (helderrood bloedverlies), mag u zich aanmelden voor de behandeling. Begint het bloedverlies vóór 18.00 uur dan noemen we die dag cyclusdag 1, begint het bloedverlies ná 18.00 uur dan is de volgende dag cyclusdag 1. U kunt zich op twee manieren aanmelden.

  1. Via het patiëntenportaal (beveiligd mailen met de secretaresses)
  2. Bellen met het telefonisch inplanspreekuur (zie belangrijke telefoonnummers aan het eind).

Wanneer uw menstruatie in het weekend of op een feestdag begint, kunt u dit wel melden via het patiëntenportaal, maar niet bellen.

Vanaf de eerstvolgende werkdag zijn wij telefonisch te bereiken en/of wordt uw email beantwoord. U krijgt dan te horen of u met de behandelingscyclus kunt beginnen. Wanneer de planning vol is, moet u helaas een cyclus overslaan. Als u kunt starten, met de ovulatietest of met bloedprikken, begint u hiermee op de cyclusdag die de arts met u heeft afgesproken. Meestal is dit rond cyclusdag 10.

Test in de urine

Indien u de ovulatietest gebruikt, gaat u vanaf de afgesproken cyclusdag volgens de gebruiksaanwijzing testen. Is de test positief op een doordeweekse dag, dan geeft u dat vóór 11.30 uur aan ons door via:

  1. Het patiëntenportaal.
  2. Het telefonisch inplanspreekuur.

Heeft u een positieve ovulatietest in het weekend of op een feestdag, dan kunt u dat via een e-consult in uw patiëntportaal aan ons laten weten. Het is belangrijk dat u dit voor 11.30 uur aan ons doorgeeft, in verband met onze planning. 

U wordt altijd diezelfde middag gebeld of de inseminatie plaats kan vinden, en zo ja op welk tijdstip.

Test in het bloed

Als u bloed gaat prikken komt u op de afgesproken cyclusdag tussen 8.00 uur – 9.00 uur naar het ziekenhuis. Op doordeweekse dagen gaat u naar het poliklinieklaboratorium (receptie 25). In het weekend en op feestdagen vindt bloedafname plaats op het IVF-behandelcentrum (receptie 38).

Als de uitslag bekend is, wordt u ‘s middags gebeld om het vervolgbeleid af te spreken. Dat kan betekenen dat u nog een keer bloed moet laten prikken. Of dat er een inseminatie gepland kan worden.

Aan het begin van iedere middag, als wij een totaal overzicht van de aangemelde behandelingen hebben, wordt het IUI-programma samengesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met het totale aanbod van behandelingen voor het laboratorium. U wordt vervolgens tussen 13.00 en 15.00 uur gebeld en krijgt dan van ons te horen of de inseminatie wel of niet de volgende dag kan plaatsvinden. Wanneer de inseminatie kan doorgaan, wordt met u het tijdstip afgesproken. Het kan dus voorkomen dat er in deze cyclus toch geen inseminatie kan worden afgesproken.

Op de dag van de inseminatie mag uw partner /donor zich op het afgesproken tijdstip melden bij het IVF-laboratorium (receptie 39). Hij moet zich legitimeren bij het inleveren van het sperma. Nadat het zaad geproduceerd is, wordt dit “opgewerkt”. Voor de inseminatie mag u zich melden en legitimeren bij receptie 38.

De inseminatie zelf is een kortdurende handeling: Na het inbrengen van het speculum (eendenbek) wordt het (eventueel ontdooide) zaad via een dun slangetje in de baarmoeder gebracht. Deze procedure is voor de meeste vrouwen pijnloos. In sommige gevallen kan het wel wat gevoelig zijn. Na de inseminatie kunt u gelijk weer opstaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat blijven liggen na een inseminatie de kans op zwangerschap niet vergroot.

Indien u niet gaat menstrueren binnen 16 dagen na de IUI kunt u een zwangerschapstest doen. U kunt de uitslag aan ons doorgeven via een e-consult in het patiëntenportaal of via het verpleegkundig spreekuur. Als de uitslag van uw zwangerschapstest positief is, is de behandeling gelukt en bent u zwanger! We maken dan met u een afspraak voor een zwangerschapsecho.

Indien u wel gaat menstrueren, plannen we u, indien gewenst, weer in voor een volgende IUI behandeling. U hoort van ons of u deze cyclus mag starten of dat u een cyclus moet overslaan. Als uw menstruatie niet doorzet, of anders is dan normaal (korter, minder bloedverlies) adviseren we u voor de zekerheid een zwangerschapstest te doen.

Bent u niet zwanger geworden na zes behandelcycli dan maakt u een afspraak bij één van de fertiliteitsartsen of gynaecologen op de polikliniek via het afsprakenbureau. 

Indien u vragen heeft over de behandeling, dan kunt u deze stellen via het patiëntenportaal of via het verpleegkundig telefonisch spreekuur.

Instructies voor de man

U bent samen met uw partner of als donor, bezig met een IUI behandeling. Daarvoor is het nodig dat u zaad inlevert. Voor de eerste behandeling komt u naar de kliniek. Daar vragen we u om in een speciale ruimte zaad te produceren. De kwaliteit van zaad lijkt het best als de laatste zaadlozing niet korter dan 2 of langer dan 5 dagen geleden is.

Als de kwaliteit van het zaad het na de bewerking toe laat en de afstand tot het ziekenhuis niet te groot is, heeft het de voorkeur dat u bij volgende behandelingen het zaad thuis produceert. Natuurlijk hopen wij dat de eerste behandeling succesvol is. Voor de zekerheid krijgt u na de inseminatie toch alvast potjes mee, voor een eventuele volgende inseminatie.

Op de afgesproken datum en tijd krijgt u op het IVF-laboratorium (receptie 39) twee potjes met schroefdop, gemerkt ‘1’ en ‘2’. Vóór u de zaadlozing op gang brengt wast u de top van de penis met water (geen zeep gebruiken), u droogt deze af en wast daarna uw handen (eveneens met water). Bij de zaadlozing vangt u de eerste twee stoten op in potje 1 en de rest in potje 2. In dit zogenaamde “split-ejaculaat” bevat het eerste potje de meeste zaadcellen en prostaatvocht, terwijl het tweede potje vooral de uitscheidingsproducten van de zaadblaasjes bevat. Beide potjes geeft u daarna bij het laboratorium af.

Waar moet u nog meer aan denken?

  1. Vergeet niet om uw legitimatiebewijs mee te nemen.
  2. Als u drie maanden of korter voorafgaand aan de IUI behandeling koorts (temperatuur boven 38°C) hebt gehad, verzoeken wij u dit te melden.
  3. Als er op één of andere manier sperma verloren is, gegaan, wilt u dit dan even melden?

Risico’s en complicaties

Wij wijzen u er op dat er een heel kleine kans bestaat dat na een IUI-behandeling een infectie optreedt. Indien u zich koortsig voelt, raden wij u aan uw temperatuur te meten en te bellen voor overleg met de verpleegkundige.

Verder moet nog het volgende opgemerkt worden. Op een Fertiliteits / IVF-laboratorium wordt gewerkt met zaadcellen en eicellen waaruit kinderen geboren worden. Wij zijn ons zeer bewust van de dramatische gevolgen die het kan hebben als hierbij verwisselingen optreden. Door een structureel systeem van controle en hercontrole wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen om dit te voorkomen. Het blijft echter mensenwerk.

Al is de kans dat bij bewerking en inseminatie van het zaad fouten gemaakt worden buitengewoon klein, een menselijke fout is nooit voor honderd procent uit te sluiten.

Wij wensen u veel succes met deze behandeling!

Zorgkosten uitklapper, klik om te openen

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Wilt u een afspraak maken of hebt u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek voortplantingsgeneeskunde.

Polikliniek Voortplantingsgeneeskunde

Telefoonnummer: 088 755 75 25
Het maken van afspraken kan op werkdagen van 08.00 - 16.00 uur.

Overige contactgegevens

Spoedgevallen
Telefoonnummer 088 75 555 55
Overdag vragen naar sein 71608 (verpleegkundige IVF-behandelcentrum).
’s Avonds en ’s nachts vragen naar de dienstdoende arts van de gynaecologie.

E-consult
Bent u al patiënt in het UMC Utrecht en wilt u een medisch inhoudelijke vraag stellen? Log dan met uw DigiD in bij het patiëntportaal om een e-consult aan te vragen met één van onze artsen/uw behandelend arts. Via een e-consult kunt u direct een vraag stellen aan uw zorgverlener, zonder dat u daarvoor hoeft te bellen of naar het UMC Utrecht hoeft te komen. U krijgt binnen 3 werkdagen antwoord op uw vraag.

Verpleegkundig spreekuur
T: 088 75 564 53
Werkdagen 8.15 – 10.00 uur en 14.30 – 16.00 uur

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet