Terug

Heupprothese

Heupprothese

Behandeling

Als artrose of slijtage van de heup zich uitbreidt, nemen de klachten toe. Behandeling met medicijnen en fysiotherapie helpen dan vaak niet meer. Ook afvallen heeft niet altijd het gewenste effect. Pijn is de voornaamste reden om een heupprothese te plaatsen. Als u een heupprothese krijgt, dan vervangt de chirurg tijdens een operatie uw heupgewricht door een kunstheup. Met de heupprothese kunt u beter bewegen en heeft u daarbij minder pijn.

Behandeling heupprothese

Een prothese heeft een beperkte levensduur en heeft beperkingen in het gebruik. Daarom wordt de operatie bij jongere patiënten zo lang mogelijk uitgesteld. De orthopedisch chirurg stelt de ernst van de slijtage vast op basis van uw verhaal, het lichamelijk onderzoek en röntgenfoto’s. Om voor een heupprothese in aanmerking te komen, gelden bepaalde criteria. De belangrijkste criteria zijn:

 • U hebt ernstige artrose van de heup.
 • U bent ouder dan 55 jaar (op indicatie kan er in specifieke gevallen van worden afgeweken).
 • U hebt geen infectie van uw heup of een infectie ergens anders in het lichaam.
 • U hebt pijnklachten van de heup en/of bewegingsbeperking die de kwaliteit van het dagelijks functioneren drastisch verlagen.

Diagnose stellen

Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen is het belangrijk om een goede diagnose te stellen. Het kan zijn dat er in een ander ziekenhuis al een diagnose is gesteld of zelfs al een operatie bij u is verricht. Wij gaan uw klachten en uw situatie toch weer volledig in kaart brengen om een goede diagnose te stellen en in overleg met u een behandelplan te maken. Daarvoor zijn de onderstaande zaken van groot belang.

Anamnese

We vragen heel gedetailleerd naar uw klachten. Deze klachten hebben meestal veel invloed op uw persoonlijke omstandigheden, zoals dagelijkse bezigheden, werk, sporten en uw persoonlijke levenssfeer. We proberen dit allemaal goed in kaart te brengen.

Lichamelijk onderzoek

Een uitgebreid lichamelijk onderzoek van de benen is een standaard onderdeel van het eerste polibezoek.

Röntgenfoto

Om een goede diagnose te kunnen stellen is aanvullend onderzoek nodig, zoals een röntgenfoto. Soms zijn dergelijke onderzoeken al in een ander ziekenhuis verricht en is het niet noodzakelijk om deze opnieuw te verrichten. Wij verzoeken u dan ook om al beeldmateriaal van uw heup dat beschikbaar is, aan ons te verstrekken. Het liefst al voor het eerste poli bezoek, zodat wij ons goed kunnen voorbereiden. Wij zullen hierover contact met u opnemen nog voor het eerste poli bezoek. Het kan zijn dat we een onderzoek herhalen, bijvoorbeeld als het beeldmateriaal te gedateerd is.

Behandelopties bespreken

Als de diagnose gesteld is (bij voorkeur al aan het einde van het eerste polibezoek), zullen de verschillende behandelopties met u worden doorgenomen. In overleg met u zal een, voor dat moment, beste behandeling worden bepaald.

Informed consent en formulieren

Als we een operatie adviseren, bespreken we van tevoren de informatie over deze operatie met u. Dan weten we zeker dat u bent voorgelicht over de operatie zelf, de gang van zaken rondom de operatie, het revalidatieproces, het te verwachten resultaat en de mogelijke complicaties. Als u instemt met de operatie, noteren we uw toestemming in uw elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis. Deze toestemming heet informed consent (geïnformeerde beslissing). De arts vult dan ook een operatieformulier in, zodat alles rondom de operatie in gang wordt gezet.

Vragenlijsten

Gedurende uw behandeling ontvangt u op een aantal momenten (online) vragenlijsten. Het is belangrijk dat u deze invult. Zo kunnen wij uw herstel volgen en het effect van de behandeling evalueren.

Uw lichaam

De heup is een kogelgewricht. Het bestaat uit twee botdelen: de heupkom in het bekken en de heupkop aan het bovenste uiteinde van het dijbeen. De uiteinden van het heupgewricht zijn bedekt met een laagje kraakbeen. Deze kraakbeenlaag is elastisch en vangt schokken en stoten op, zodat het heupgewricht soepel beweegt. Als het kraakbeen beschadigd is, dan bewegen de ruwe botoppervlakken tegen elkaar. Dit kan pijnklachten geven en op lange termijn tot ernstige klachten leiden.

Oorzaak slijtage

Bij ouderen is artrose de meest voorkomende gewrichtsaandoening, maar er zijn in Nederland naar schatting ook 25.000 jonge patiënten (tussen de 25 en 44 jaar) met artrose. Artrose of slijtage van de heup kan onder meer veroorzaakt worden door een slechte ontwikkeling van de heupkom, heupproblemen tijdens de jeugd, of door een ongeval waarbij er sprake is van een botbreuk van de heup of het bekken. Slijtage kan ook optreden na een infectie van de heup. In de meeste gevallen is er geen oorzaak te vinden van de slijtage. Bij het ouder worden vermindert de kwaliteit van het kraakbeen en ontstaat er slijtage. Daarnaast kan het een gevolg zijn van een ziekte of medicijngebruik.

Verschijnselen

Bij artrose hebben mensen vooral last van pijn in de gewrichten (in dit geval van de heup). U kunt veel pijn hebben bij het aantrekken van uw sokken en schoenen, het lopen, traplopen of lang staan. De pijn is voornamelijk gelokaliseerd in de lies, maar ook in de bil, de buitenzijde van de heup of het bovenbeen. Soms wordt de pijn ook in de knie aangegeven. U kunt ook ’s nachts in bed en bij het opstaan pijn ervaren. Fietsen geeft daarentegen meestal weinig klachten.

Door de pijn kunt u de gewrichten minder goed gebruiken. Daardoor worden ze stijf en kunt u ze soms helemaal niet meer strekken, buigen of bewegen. Omdat u de gewrichten minder gebruikt, verzwakken de spieren ook. Door het verzwakken van spieren krijgt u krachtverlies en kunt u wat gaan manken. Deze klachten kunnen toenemen als de slijtage verergert.

Resultaat

Het krijgen van een totale heupprothese is geen kleinigheid. Met name het herstel vraagt veel wilskracht en inspanning van u, uw partner, familieleden of kennissen. Door een goede voorbereiding kunt u onnodige spanningen of teleurstellingen voorkomen. Na plaatsing van een totale heupprothese is de pijn meestal verdwenen. Daardoor kunt u veel beter lopen. Fietsen is meestal ook mogelijk. Het operatiegebied is de eerste maanden vaak nog gevoelig. Wij adviseren u om de nieuwe heup tijdens werk en sport niet zwaar te belasten. Dan is de kans op beschadiging of slijtage minimaal.

Levensduur van een heupprothese

Hoe lang een heupprothese mee gaat, kan niemand precies zeggen. De levensduur van een heupprothese is onder meer sterk afhankelijk van uw activiteiten. Zware lichamelijke inspanning en sporten beperken de levensduur van de prothese. Ook als u te zwaar bent, belast u de heup meer. Probeer daarom uw gewicht op peil te houden of af te vallen. De levensduur van de prothese kan ook verkort worden door het optreden van infecties. Meestal wordt de levensduur beperkt doordat één van de onderdelen los gaat zitten. Dit gebeurt meestal pas na tien of vijftien jaar, soms nog later. Slijtage van de prothese zelf komt heel weinig voor. De kunstheup kan eventueel opnieuw worden vervangen, afhankelijk van de situatie op dat moment. Dat is een grote operatie.

Mobility Clinic App

Download gratis de Mobilty Clinic app (Apple en Android) voor video's, achtergrondinformatie en oefeningen. De app biedt ondersteuning tijdens het gehele behandeltraject. Bij instellingen kunt u “heupprothese” aanvinken en uw operatiedatum selecteren.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Vragenlijst

Voor de operatie ontvangt u de eerste (online) vragenlijst. Het is belangrijk dat u deze invult. U ontvangt dezelfde (online) vragenlijst drie maanden, één jaar en twee jaar na de operatie. Zo kunnen wij uw herstel volgen en het effect van de behandeling evalueren.

Vooronderzoek door anesthesioloog en verpleegkundige

Voordat u geopereerd wordt, krijgt u een uitnodiging voor een vooronderzoek door een anesthesioloog en door een verpleegkundige: de pre-operatieve screening. De anesthesioloog is de medisch specialist die zorgt voor de verdoving tijdens de operatie en goede pijnstilling na de operatie. Beide afspraken vinden op één en dezelfde dag plaats, maar op verschillende locaties binnen de polikliniek.

Het vooronderzoek door een anesthesioloog van de afdeling anesthesiologie vindt plaats op de POS-poli. Zij beoordelen of u gezond genoeg bent om geopereerd te worden. Het vooronderzoek bestaat uit een gesprek, een lichamelijk onderzoek, een gezondheidsvragenlijst en indien nodig aanvullend onderzoek, zoals een hartfilmpje en bloedonderzoek. Ook wordt besproken welke vorm van verdoving (anesthesie) u tijdens de operatie krijgt. Patiënten die een totale heupprothese krijgen, krijgen bij voorkeur een verdoving via een ruggenprik (spinale anesthesie), zodat u na de operatie zo snel mogelijk weer kunt mobiliseren. Dit verbetert uw herstel.

Tijdens de afspraak met een verpleegkundige van de screening van de Heelkundige Specialismen wordt de verpleegkundige anamnese ingevuld. Dit gesprek is bedoeld om na te gaan of er eventuele gezondheidsproblemen of ziekten zijn die invloed kunnen hebben op uw ziekenhuis opname. Ook vraagt de verpleegkundige naar uw persoonlijke omstandigheden en noteert deze in het medisch dossier. U krijgt ook de gelegenheid om vragen rondom de opname te stellen. Verder krijgt u twee recepten, waarmee u een neuszalf (Bactroban®) en desinfecterende zeep (Hibiscrub®) kunt ophalen bij de apotheek. Het is de bedoeling dat u de neuszalf en desinfecterende zeep 5 dagen gaat gebruiken, startende een dag voor uw operatie. De reden hiervoor is de kans op infectie bij de operatie verder te verkleinen.

Voorbereidingen thuis

Hieronder staan een aantal zaken die u misschien nodig heeft en vóór de opname moet regelen. Mocht dit niet lukken, geeft u dit dan tijdig door aan een verpleegkundige van de verpleegafdeling.

Thuis

 • Probeer in uw omgeving hulp te regelen, bijvoorbeeld van uw partner, familie, vrienden of buren. Zij kunnen nodig zijn voor vervoer of hulp in huishoudelijk werk, maar zijn ook belangrijk om alle informatie op te slaan. Twee personen onthouden meer dan één!
 • Huur of koop elleboogkrukken. Dit kan bij de thuiszorg, kruisvereniging of bij een particuliere instantie. Neem deze krukken alvast mee naar het ziekenhuis.
 • Koop een lange schoenlepel, het is namelijk lastig om de schoenen direct na de operatie goed zelf aan te doen.
 • Soms is een krukje of stoel in de douche nuttig. Plaats eventueel handgrepen in de douche en het toilet.
 • Zorg voor een hoge stoel met leuningen en goede zithoogte. Dit betekent dat uw knieën negentig graden gebogen zijn. Uw voeten moeten op de grond kunnen staan. Vraag eventueel de thuiszorg om advies.
 • Zorg voor stevige schoenen, die goed om uw voet sluiten. Instappers zijn handig.
 • Zorg ervoor dat u paracetamol in huis heeft.
 • Zorg voor een toiletverhoger en eventueel blokken voor onder uw bed om het bed op stoelzithoogte te brengen. Deze zijn verkrijgbaar bij de thuiszorg of kruisvereniging. Het hangt van uw persoonlijke situatie en bijvoorbeeld van uw lichaamslengte of u deze hulpmiddelen nodig heeft.
 • Zorg ervoor dat u thuis straks voldoende ruimte heeft om met krukken te lopen. Haal tijdelijk losse kleden en extra meubilair weg en verklein daarmee het valrisico.
 • Meldt u aan bij de thuiszorgorganisatie in uw omgeving en bespreek wat de mogelijkheden zijn. Geef hen de datum van de ziekenhuisopname en uw thuiskomst door, zodra u die weet. Een aantal afspraken met de thuiszorg zijn vaak pas tijdens de opname mogelijk.

Voor de operatie

 • Het ziekenhuis heeft een bezoekregeling, geef deze alvast door aan uw bezoekers. De bezoektijden zijn dagelijks (ook in het weekend) van 11.00 tot 20.00 uur. Tijdens het rustuur, van 13.00 tot 14.00 uur is er geen bezoek op de afdeling toegestaan. Maximaal worden 2 bezoekers per patiënt toegelaten. 
 • Ontdekt u een wondje aan een van uw benen, bent u ziek of onzeker of u de operatie wel door moet laten gaan, neem dan tijdig contact op met de polikliniek orthopedie. De medewerker van de polikliniek overlegt dan met u en de arts wat u het beste kunt doen.
 • Zorg voor een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit overzicht kunt u eventueel opvragen bij uw eigen apotheek.
 • Als u eigen tanden en kiezen heeft, raden wij aan om voor de opname naar de tandarts te gaan. Zo krijgen eventuele gaatjes of ontstekingen geen kans om een infectie te geven.
 • Zorg dat u alvast een paar keer fysiotherapie heeft gehad voor uw heup. U bent dan goed voorbereid op de revalidatie na de operatie.
 • Leer alvast lopen met krukken en oefen de voorgestelde revalidatie oefeningen.
 • Start één dag vóór de operatie met het gebruik van de neuszalf (Bactroban®) en desinfecterende zeep (Hibiscrub®).
 • Gebruik vanaf één dag vóór de operatie geen crème of bodylotion.
 • Verwijder vóór de operatie make-up, nagellak en gelnagels.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

Er zijn een aantal zaken die u mee moet nemen naar het ziekenhuis:

 • Persoonlijke artikelen, zoals bijvoorbeeld nachtkleding, toiletartikelen, kamerjas, stevige slippers of pantoffels, ondergoed, leesbril, boek, tijdschrift, schrijfspullen, handwerk of spelletje, wat geld (maar niet te veel).
 • Op de dag van de operatie begint u al te oefenen met uit bed komen en lopen. Neem daarom ruim zittende kleding mee die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken, bijvoorbeeld een korte sportbroek of trainingsbroek.
 • Dieetvoorschriften.
 • De neuszalf (Bactroban®) en desinfecterende zeep (Hibiscrub®), die bij de verpleegkundige screening zijn voorgeschreven.
 • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt (eventueel zelf op te vragen bij uw eigen apotheek).
 • Alle medicijnen die u gebruikt in de bijbehorende verpakking (ook de medicijnen die niet door een arts zijn voorgeschreven zoals drogistartikelen).
 • Afsprakenkaart.
 • Legitimatiebewijs.
 • Verzekeringspolis ziektekosten.
 • Loophulpmiddel  

Het is verstandig waardevolle spullen en sieraden thuis te laten.

De operatiedag

Nuchter zijn

Zes uur voor de operatie moet u stoppen met eten en het drinken van melkproducten en 'ondoorzichtige vloeistoffen'. Als u ’s middags geopereerd wordt, mag u tot zes uur van tevoren een licht ontbijt eten. Dit lichte ontbijt mag alleen bestaan uit een boterham, beschuit, of cracker met zoet beleg zoals jam of suiker.

Tot aan de ingreep mag u heldere vloeibare dranken zoals water, thee (met suiker, geen melk) of aanmaaklimonade blijven drinken. Wij adviseren u dit te blijven drinken, om te zorgen dat u vocht en suikers binnen blijft krijgen, voor een beter herstel na de operatie. 

U neemt ’s ochtends wel gewoon uw medicijnen in, tenzij de anesthesioloog anders met u heeft afgesproken (eventueel met een slokje water).

Op de verpleegafdeling

U ontvangt voor de opname een brief thuis met informatie waar u zich op de operatiedag moet melden. Op de verpleegafdeling legt de verpleegkundige kort uit hoe de opname eruit zal zien en wat u kunt verwachten. In dit gesprekje kunt u ook zelf nog vragen stellen aan de verpleegkundige. Voor u naar de operatiekamer gaat, komt er nog een orthopedisch chirurg (in opleiding) bij u langs om de laatste zaken met u te bespreken.

Op de verpleegafdeling krijgt u ook alvast medicijnen tegen de pijn. Kort voordat u naar het operatiecomplex gaat vragen we u nog een keer om te gaan plassen. Wanneer het tijd is voor de operatie wordt u naar het operatiecomplex gebracht. U komt binnen in de voorbereidingsruimte, ook wel holding genoemd. Hier doen we nog een aantal laatste controles en krijgt u een infuus (naaldje in de arm). Via dit infuus krijgt u medicijnen om misselijkheid tijdens en na de operatie te voorkomen, pijnstillers en antibiotica. Het kan even duren voordat u naar de operatiekamer gaat. Meestal zijn er in de voorbereidingsruimte ook andere patiënten die op hun ingreep wachten.

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

Tijdens de operatie worden de aangetaste gewrichtsvlakken verwijderd en de prothese geplaatst.

De operatie

Na toediening van de verdoving door de anesthesioloog wordt uw heup gedesinfecteerd en steriel afgedekt met lakens. De orthopedisch chirurg maakt een snee van 15-25 centimeter over de zij-achterkant van uw heup. De aangetaste gewrichtsvlakken van de heupkom en de heupkop worden verwijderd. 

Vervolgens wordt het bot met speciale instrumenten aan de vorm van de heupprothese aangepast, waardoor een goede verankering mogelijk is. De prothese bestaat uit drie delen: de kom, de steel en het kopje dat op de steel wordt geplaatst. Na het inbrengen van de prothese sluit de orthopedisch chirurg de wond met hechtingen of nietjes. Aan het einde van de operatie wordt de wond afgedekt met een Aquacel Surgical pleister. De operatie duurt ongeveer negentig minuten.

Na de behandeling uitklapper, klik om te openen

Na de operatie gaat u naar de uitslaapruimte (recovery). Als u alleen een ruggenprik hebt gehad, bent u goed wakker. In de uitslaapruimte krijgt u intensieve controle en behandeling waar nodig. De verpleegkundigen houden hier onder andere uw ademhaling, hartslag en bloeddruk extra in de gaten. U hebt een infuus in uw arm, hiermee krijgt u vocht en antibiotica toegediend. Het naaldje blijft tijdelijk in uw arm zitten, omdat u de eerste 24 uur na de operatie in totaal viermaal antibiotica krijgt. Op de momenten dat u geen antibiotica krijgt toegediend wordt de slang losgekoppeld van het infuus en komt er een dopje op, zodat u zich vrijer kunt bewegen. U mag terug naar de verpleegafdeling als u voldoende stabiel bent en indien de anesthesioloog dit verantwoord vindt.

Als u terug bent op de verpleegafdeling helpt de verpleegkundige u met het aantrekken van uw eigen kleding. U mag direct na de operatie eten en drinken en het been al volledig belasten. Daarnaast wordt er op de verpleegafdeling regelmatig gecontroleerd of er nog urine in de blaas aanwezig is, omdat u door de ruggenprik zelf nog geen aandrang voelt. Dit gebeurt met behulp van een echo apparaat dat op de buik wordt geplaatst. Binnen enkele uren na de operatie komt de fysiotherapeut bij u langs.

De nabehandeling

Het is normaal dat u (enkele dagen) na de operatie pijn hebt. Op de operatiedag en tot zeven dagen na de operatie krijgt u pijnstilling, volgens een vooraf bepaald schema. Daarnaast mag u nog extra pijnstillers krijgen als uw pijn toch nog te ernstig is (doorbraakpijn). De verpleegkundige op de afdeling vraagt u driemaal daags om een cijfer te geven voor de pijn, op een schaal van 0 tot 10. Daarbij betekent 0 geen pijn en is 10 de ergst denkbare pijn. Vermindert de pijn door medicatie onvoldoende, vertelt u dit dan tijdig aan een verpleegkundige. Meestal kan uw arts dan een ander medicijn voor schrijven.

De fysiotherapeut zal u als eerste het (belaste) lopen met hulpmiddelen aanleren en geeft adviezen over de nabehandeling. U start met oefeningen op de dag van de operatie. Ook oefent u binnen enkele uren na de operatie met uit bed komen en lopen met behulp van een hulpmiddel. Zo kunt u al snel na de operatie weer zelfstandig naar de WC gaan. De wond wordt nauwkeurig in de gaten gehouden.

Naar huis

U blijft twee tot drie dagen in het ziekenhuis. U mag naar huis als u:

 1. Kunt lopen met een loophulpmiddel (inclusief traplopen als dit nodig is voor thuis).
 2. Zelfstandig uit en in bed komt.
 3. Zelfstandig op staat en gaat zitten.
 4. Beheersbare pijn hebt (NRS < 4).
 5. Kennis hebt genomen van leefregels en oplossingen.

Als u naar huis gaat, kunt u zich weer voor een groot deel zelf verzorgen. U hebt misschien hulp nodig bij bijvoorbeeld het aan- en uitkleden. Ook het huishouden kan problemen opleveren, omdat u thuis met krukken moet lopen. Houd er rekening mee dat u niet zelfstandig naar huis kunt reizen en er dus iemand nodig is die u vanuit het ziekenhuis naar huis of naar de door u gekozen zorginstelling brengt.

Voor uw ontslag neemt een verpleegkundige nog enkele praktische zaken met u door, zoals de datum van de controleafspraak op de polikliniek en het medicijngebruik. Het is raadzaam dat er iemand uit uw omgeving bij dit gesprek aanwezig is.

U krijgt het volgende mee naar huis:

 • Verpleegkundige brief en medische ontslagbrief voor de huisarts.
 • Fysiotherapie overdracht en verwijzing
 • Recepten en afbouwschema voor uw medicatie.
 • Controleafspraak op de polikliniek orthopedie (ongeveer drie maanden na de operatie).
 • Evaluatieformulier.

Versnelde revalidatie bij AxionContinu

In sommige gevallen heeft u na de operatie revalidatie en mogelijk wondzorg nodig. Om te zorgen dat u zo kort mogelijk in het ziekenhuis ligt en zo snel mogelijk kunt starten met revalidatie, werken de zorgverleners van het UMC Utrecht nauw samen met AxionContinu. U kunt bij één van de locaties van AxionContinu in Utrecht zo snel mogelijk herstellen. Zodat u veilig weer naar huis kunt. Op de polikliniek, bij de verpleegkundige screening en tijdens de opname wordt beoordeeld en besproken of u voor dit behandeltraject in aanmerking komt.

Wondverzorging

U gaat met ontslag met de Aquacel Surgical pleister die tijdens de operatie is aangebracht. Deze mag tot één week na de operatie op de wond blijven zitten. Met deze pleister mag u gewoon onder de douche. De operatiewond wordt met hechtingen of nietjes gesloten. Deze kunt u door de huisarts laten verwijderen, 14 dagen na de operatie.

Mogelijke complicaties

Zelfs als een behandeling helemaal goed is gedaan ('volgens het boekje'), kunnen er problemen ontstaan. Zulke problemen noemen we complicaties. Ondanks alle zorg die u en wij aan voorbereiding en de operatie besteden, kunnen complicaties optreden.

 • Gedurende de operatie kan er schade optreden aan zenuwen of bloedvaten.
 • Er bestaat een kans op infectie van de wond en de prothese.
 • Een nabloeding van de wond kan optreden.
 • De heupkop kan uit de kom schieten (luxatie).
 • Er kunnen nog restpijnklachten ontstaan.
 • De prothese kan verkeerd geplaatst zijn.
 • Er is een kans op trombose of een longembolie. Er wordt u een injectie gegeven om de kans hierop te verkleinen, maar er blijft een kans hierop.  

Voor meer informatie over mogelijke complicaties, kunt u terecht bij uw behandeld arts.

Contact met ziekenhuis

Er zijn een aantal situaties waarin u zelf direct contact met ons op moet nemen. Neem contact op met de verpleegafdeling orthopedie als:

 • Er (meer) vocht uit de wond komt.
 • Roodheid of zwelling en pijn aan de operatiewond toeneemt.
 • De functie van de heup sterk achteruit gaat
 • U een lichaamstemperatuur van meer dan 38,5°C hebt en u daar geen goede verklaring voor hebt en dit in combinatie met één van bovenstaande verschijnselen optreedt.  

Bij twijfel kunt u ook contact opnemen met uw huisarts.

Controleafspraak en vragenlijsten

Na drie maanden komt u terug op de polikliniek voor controle. Neem dan het verslag van uw fysiotherapeut mee. Bij deze controle maken we een nieuwe röntgenfoto van uw heup.

Drie maanden, één jaar en twee jaar na de operatie ontvangt u (online) vragenlijsten. Het is belangrijk dat u deze blijft invullen. Zo kunnen wij uw herstel volgen en het effect van de behandeling evalueren.

Vervolg 

Leefregels

Een kunstheup is kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt:

 • Voorkom overgewicht.
 • Zorg voor een goede conditie door ruim actief te bewegen, ook al voor de operatie.
 • Vermijdt zware, belastende activiteiten.  

Oefeningen

Er is een aantal oefeningen die u kunt doen om uw revalidatie te versnellen. Deze oefeningen vindt u op de oefeningenpagina heupprothese. Deze zijn ook te vinden in de Mobility Clinic App (Apple en Android). Doe deze oefeningen alleen in overleg met uw eigen fysiotherapeut.

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Laatst bijgewerkt: 22-02-2021

Wachttijd opname totale heup operatie: 20 maanden

Belangrijk        

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.  

Lees meer over wachttijden

Meer weten uitklapper, klik om te openen

In het geval dat u of uw kind deze behandeling ondergaat, kunt u onder ‘Agenda’ in het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht praktische informatie over de afspraak vinden.

Naar Mijn UMC Utrecht

Wat hoort er bij deze behandeling


Zorgkosten

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist.

Polikliniek Orthopedie

Telefoonnummer: 088 75 569 03
08.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

Polikliniek Anesthesiologie

Telefoonnummer: 088-7558805
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Verpleegafdeling Orthopedie (D4 west)

Verpleegafdeling D4 west is bereikbaar via telefoonnummers 088 75 580 40 en 088 75 580 41.

Mijn patiënt verwijzen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet