Terug

Behandeling met Radium

Behandeling met Radium

Patiëntfolder

Het radioactieve radium-223 wordt door de skeletmetastasen opgenomen. De straling die door radium-223 wordt afgegeven zorgt voor een bestraling van de skeletmetastasen van binnenuit.

U krijgt een behandeling met radioactief radium-223. Deze behandeling vindt plaats bij

patiënten met prostaatkanker en pijnlijke skeletmetastasen (uitzaaiingen in de botten), waarbij hormonale therapie onvoldoende werkzaam is gebleken. Dit is een palliatieve behandeling. Dat wil zeggen dat de pijnklachten verminderen, de overleving verbetert (u leeft langer) en u minder snel last krijgt van zogenaamde skelet gerelateerde incidenten (bijvoorbeeld botbreuken). Het leidt niet tot genezing.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

U hoeft vooraf geen bijzondere maatregelen te treffen. Wilt u de medicijnen die u nodig heeft op deze dag meenemen. U hoeft deze medicatie niet te staken.

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

De behandeling bestaat uit in totaal 6 poliklinische bezoeken. De behandeling is eenvoudig en pijnloos. Het radioactieve radium-223 krijgt u via een infuusnaald in een bloedvat toegediend. Niet al het toegediende radioactieve radium-223 wordt door de skelet-metastasen opgenomen. Een gedeelte hiervan verlaat het lichaam via de ontlasting en een zeer klein gedeelte via de urine. Dit gebeurt vooral in de eerste dagen na elke behandeling. Voorafgaand aan elke poliklinische behandeling zal bloed geprikt worden ter controle. Tevens is het noodzakelijk dat er binnen 4 weken voor de behandeling een botscan gemaakt is.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest ernstige bijwerkingen bij patiënten die radium-223 kregen, zijn afname van het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie); afname van het aantal witte bloedcellen (leukopenie en neutropenie, die kan leiden tot een verhoogde gevoeligheid voor infecties). Uw arts zal vóór de start van de behandeling en vóór elke injectie bloedonderzoek laten doen om het aantal bloedcellen en bloedplaatjes te controleren. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als de volgende klachten bij u optreden, want dit kunnen tekenen zijn van trombocytopenie of neutropenie (zie hierboven): elke ongewone bloeduitstorting (blauwe plek); meer bloeden dan normaal na een verwonding; koorts; of alsof het lijkt dat u vaak infecties oploopt.

Andere zeer vaak voorkomende bijwerkingen [>1 op de 10 mensen], zijn: diarree, misselijkheid, braken en lage hoeveelheid rode bloedcellen (anemie oftewel bloedarmoede).

Vaak voorkomend (bij maximaal 1 op de 10 mensen): reacties op de plaats van de injectie (bijv. rode huid, pijn en zwelling).

Na de behandeling uitklapper, klik om te openen

Leefregels na behandeling met radium

De niet opgenomen radioactieve stof verlaat voornamelijk via de ontlasting het lichaam. Het grootste gedeelte binnen de eerste paar dagen. Om verspreiding te voorkomen moet u hier hygiënisch mee om gaan.
Dat wil zeggen: zittend plassen en na toiletgebruik grondig uw handen wassen. Ook na het aanraken van bloed, urine, ontlasting of bevuilde kleding/ linnengoed moet u grondig uw handen wassen.

Het is belangrijk deze leefregels gedurende een week na therapie op te volgen!

Bij ziekenhuisopname of een operatie tijdens de eerste week na toediening moet u melden dat u behandeld bent met radium-223. Uw arts dient dan contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Als u seksueel actief bent met een vrouw die zwanger zou kunnen worden, dan wordt u aangeraden om effectieve anticonceptie te gebruiken tot en met 6 maanden na de laatste behandeling met radium-223.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest ernstige bijwerkingen bij patiënten die radium-223 kregen, zijn afname van het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie); afname van het aantal witte bloedcellen (leukopenie en neutropenie, die kan leiden tot een verhoogde gevoeligheid voor infecties). Uw arts zal vóór de start van de behandeling en vóór elke injectie bloedonderzoek laten doen om het aantal bloedcellen en bloedplaatjes te controleren. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als de volgende klachten bij u optreden, want dit kunnen tekenen zijn van trombocytopenie of neutropenie (zie hierboven): elke ongewone bloeduitstorting (blauwe plek); meer bloeden dan normaal na een verwonding; koorts; of alsof het lijkt dat u vaak infecties oploopt.

Andere zeer vaak voorkomende bijwerkingen [>1 op de 10 mensen], zijn: diarree, misselijkheid, braken en lage hoeveelheid rode bloedcellen (anemie oftewel bloedarmoede).

Vaak voorkomend (bij maximaal 1 op de 10 mensen): reacties op de plaats van de injectie (bijv. rode huid, pijn en zwelling).

Radium-223 draagt bij aan de hoeveelheid straling waaraan u wordt blootgesteld. Blootstelling aan straling kan in de toekomst leiden tot gezondheidsschade (het ontstaan van in het bijzonder botkanker en leukemie) en erfelijke afwijkingen. In klinische studies met vervolgperioden tot maximaal drie jaar zijn geen gevallen gemeld van kanker die door radium-223 waren veroorzaakt.

Als u symptomen hebt zoals pijn, zwelling of gevoelloosheid van de kaak, een zwaar gevoel in de kaak of los gaan zitten van tanden/kiezen, neem dan contact op met uw arts. Gevallen van osteonecrose van de kaak (afgestorven weefsel in het kaakbot, dat voornamelijk voorkomt bij patiënten die behandeld zijn met bisfosfonaten) zijn opgetreden bij patiënten die met radium-223 behandeld zijn. Alle meldingen kwamen alleen voor bij patiënten die ook bisfosfonaten hadden gekregen voor of tijdens de behandeling met radium-223 en die chemotherapie kregen voor de behandeling met radium-223.

Overlijden na behandeling

Indien u onverhoopt komt te overlijden binnen 3 weken na deze behandeling, kan uw uitvaartondernemer vragen hebben over deze behandeling. Er kan dan telefonisch contact worden opgenomen met de afdeling Radiologie (telefoonnummer 088 75 588 18).

Zorgkosten uitklapper, klik om te openen

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Verpleegafdeling Stralingsunit Oncologie

Tijdens de behandeling kunt u last hebben van bijwerkingen. Soms is het nodig dat u dan (direct) contact opneemt.

U kunt de Stralingsunit Oncologie bereiken van 8.00 tot 17.00u via: 

088 75 577 81.

Bezoekadres

Heidelberglaan 100 (locatie AZU), Utrecht
De Stralingsunit bevindt zich op de 2e verdieping in Bouwdeel E

Postadres

UMC Utrecht
Stralingsunit Oncologie
Huispostnummer E 02.119
Postbus 85500
3508 GA Utrecht


Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet