Terug

Oncologieverpleegkundige

Oncologieverpleegkundige

Opleiding

Tijdens de opleiding tot (kinder)oncologie verpleegkundige leer je alles over de intensieve zorg voor de volwassen patiënt of het kind met een oncologische aandoening in de verschillende fasen van het ziekteproces.

Programma uitklapper, klik om te openen

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte van de opleiding is vormgegeven met behulp van EPA’s. De opleiding bestaat uit kern EPA’s en specifieke EPA’s. Voor het theoretische deel is per EPA gekeken welke kennis voorwaardelijk is conform de landelijk gedragen theorie.

De opleiding wordt blended vormgegeven door middel van fysiek onderwijs en online-activiteiten, en bestaat uit de volgende modules:

Evidence Based Practice (EBP)
Begeleiding in het schrijven van een EBP-opdracht; formuleren van een onderzoeksvraag van een ‘klinische onzekerheid’, zoeken van wetenschappelijke artikelen en die controleren op bruikbaarheid voor jouw probleem. De essentie gebruiken in een concreet en goed onderbouwd literatuuronderzoek, dat een (praktisch) antwoord geeft op een actueel vraagstuk uit de praktijk. Ook begeleiding in het overbrengen van de resultaten en aanbevelingen naar de beroepspraktijk.

(Kinder)oncologie en diagnostiek (kern)
Verdenking van een maligniteit, nieuw of recidief. Diagnostiek, epidemiologie, oncogenetica, tumorbiologie en pathologie en stagering van de ziekte. Integrated medicin en klinisch wetenschappelijk onderzoek. Psychosociale zorg, coping- en transitieprocessen en gezamenlijke besluitvorming.

(Kinder)oncologie en behandeling (kern)
Oncologische ziektebeelden, verschillende behandelopties en supportive care. Leeftijdsspecifieke zorg, polyfarmacologie, nieuwe ontwikkelingen en klinisch wetenschappelijk onderzoek. Psychosociale begeleiding voor de zorgvrager en naasten, zelfzorg voor de (kinder)oncologieverpleegkundige.

Oncologie en nazorg (kern)
Nazorg bij overplaatsing, revalidatietraject of na ontslag. Risico’s, complicaties en late effecten van de behandeling. Richtlijnen en protocollen rondom herstel van kanker, de oncologische zorgverleners in de keten en lotgenotencontact. Kanker en sociaal maatschappelijke problematiek zoals reïntegreren in het arbeidsproces, herstel, van overleven naar leven en leven na kanker.

Neurologie, oncologie en palliatieve/terminale zorg (kern)
Palliatief redeneren en besluitvorming in de palliatieve fase, advance care planning, interculturele zorg en psychosociale zorg.

Tijdens deze kern modulen wordt de theorie aangeboden die gekoppeld is aan de volgende EPA’s:

 • LZ-FO-1 Zorgdragen voor de zorgvrager in de palliatieve fase
 • LZ-FO-2 Zorgdragen voor de zorgvrager in de stervensfase
 • LZ-FO-3 Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager of het kind met een oncologische aandoening in de diagnostische fase
 • LZ-FO-4 Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager of het kind met een oncologische aandoening in de behandelfase
 • LZ-ONCO-1 Zorgdragen voor de zorgvrager in de nazorg- en/of revalidatiefase

Neurologie, oncologie en (risico op) vitaal bedreigde functies (specifiek)
Zorg verlenen aan een zorgvrager op een verpleegafdeling met het risico op instabiele vitale functies. Vitale functies observeren en/of monitoren m.b.v. de ABCDE-methodiek. Zo mogelijk worden in overleg met de arts passende interventies ingezet. Deze zijn gericht op intensivering, monitoring en/of het ondersteunen van vitale functies

 • LZ-FO-6 Zorgdragen voor de zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies 

(Kinder)oncologie en hematologie (specifiek)
Hematologische ziektebeelden, verschillende behandelopties en supportive care. Stamceltransplantatie, risico’s en complicaties van de behandeling en late effecten. Zorg voor de hemato-oncologische zorgvrager.

 • LZ-FO-5 Zorgdragen voor de hemato-oncologische zorgvrager of het kind met een hemato-oncologische aandoening met een hooggespecialiseerde behandeling

Overige informatie uitklapper, klik om te openen

Doelgroep
Je kunt aan deze opleiding deelnemen als je als verpleegkundige met een BIG-registratie werkt op een oncologieafdeling waar je de EPA's kunt behalen. Voor het afronden van bepaalde EPA’s, zijn andere EPA’s als voorwaardelijk aangemerkt, deze moeten behaald zijn voordat de EPA aan jou kan worden toevertrouwd (voor meer informatie zie EPA bibliotheek). 

Je hebt gedurende de opleiding een dienstverband of een detacheringsovereenkomst bij een CZO-erkende zorgorganisatie. Als je als verpleegkundige met een BIG-registratie werkt in een thuiszorgorganisatie of een hospice kun je de opleiding ook volgen. Je krijgt dan een certificaat van de UMC Utrecht Academie.

Opleidingsduur en lesdagen
De opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel:

 • Theorie - kern: 21 lesdagen + 1 toets I specifiek: 5 lesdagen
 • Praktijk: Het aantal praktijkuren wordt afgestemd tussen de professional in opleiding en de praktijkinstelling

NB: Conform de CZO opleidingseisen garandeert de werkgever dat de student de benodigde leerfaciliteiten geboden wordt om bekwaam te worden op het vereiste supervisieniveau.

De opleiding start twee keer per jaar.

Lesdagen

Kosten (cursusjaar 2023-2024)

 • Oncologieverpleegkundige: € 4.885,-  
 • Neurologie, oncologie en (risico op) vitaal bedreigde functies (specifiek): € 400,-
 • (Kinder)oncologie en hematologie (specifiek): € 740,-

De kosten zijn voor rekening van de werkgever. 
Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Accreditatie
De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding/het traject ontvang je een CZO-diploma of CZO-certificaat.

Vrijstelling
Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een half jaar tot twee weken voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. Voor de theorie van de specifieke modulen dien je je apart aan te melden. Je kunt je inschrijven via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button 'Aanmelden'.

NB: de opleiding tot Oncologieverpleegkundige met startdatum
4-3-2024 is VOL

Aanmelden


Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen? Neem dan contact op met Assistent Opleidingen:
M.H.denHartog-7@umcutrecht.nl
088 75 58423

 
Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de Afdeling aanmeldingen van de UMC Utrecht Academie:
umcutrechtacademie-inschrijvingen@umcutrecht.nl
088 75 59473

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet