Terug

Neuroverpleegkundige

Neuroverpleegkundige

Opleiding

Tijdens de opleiding tot neuroverpleegkundige leer je alles over de intensieve zorg voor de neurologische patiënt in de verschillende fasen van het ziekteproces.

Programma uitklapper, klik om te openen

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte van de opleiding is vormgegeven met behulp van EPA’s. De opleiding bestaat uit kern EPA’s en specifieke EPA’s. Voor het theoretische deel is per EPA gekeken welke kennis voorwaardelijk is conform de landelijk gedragen theorie.

De opleiding wordt blended vormgegeven door middel van fysiek onderwijs en online-activiteiten, en bestaat uit de volgende modules:

Klinisch redeneren (zelfstudie module)
De basis van klinisch redeneren als specialistisch verpleegkundige. Patiënten observeren, ordenen, snel oordelen en adequaat handelen. Methodisch analyseren van een patiëntencasus. Klinisch redeneren is een EPA-overstijgende leerlijn die is geïntegreerd in de theoriemodulen.

Evidence Based Practice (EBP)
Begeleiding in het schrijven van een EBP-opdracht; formuleren van een onderzoeksvraag van een ‘klinische onzekerheid’, zoeken van wetenschappelijke artikelen en die controleren op bruikbaarheid voor jouw probleem. De essentie gebruiken in een concreet en goed onderbouwd literatuuronderzoek, dat een (praktisch) antwoord geeft op een actueel vraagstuk uit de praktijk. Ook begeleiding in het overbrengen van de resultaten en aanbevelingen naar de beroepspraktijk.

Neurologie en acute zorg (kern)
Anatomie, fysiologie en pathologie neuro-acute, vasculaire, traumatische en infectieuze aandoeningen. Diagnostiek, richtlijnen en zorg-/behandelprotocollen. Vitale functies en basis hartritmebewaking. Acute en/of levensbedreigende situaties. Neurochirurgie acute fase. Cerebrovasculaire aandoeningen. Neuro-oncologie. Epilepsie. Neuropsychologie. Sociale kaart en – netwerk. Neurologisch onderzoek en klinisch wetenschappelijk onderzoek. Epidemiologie. Klinisch redeneren in de acute fase.

Neurologie en revalidatie (kern)
Anatomie, fysiologie en pathologie niet-aangeboren hersenletsel (NAH)/cerebrovasculaire aandoeningen. (Afwijkend) gedrag en gedragsstoornissen door NAH. Wet zorg en dwang. Gezamenlijke besluitvorming (SDM). Neurorevalidatie gericht op de ketenzorg. Training multidisciplinaire neurorevalidatie. Psychosociale zorg in de revalidatiefase. Mantelzorg/patiëntenparticipatie. Klinisch redeneren in de revalidatie fase.

Neurologie en chronische zorg (kern)
Diagnostiek en behandeling in de chronische fase gericht op neuro-oncologie, neuro-endocrinologie, auto-immuunziekten en epilepsie. Neurologische pathologie. Degeneratieve en neuromusculaire aandoeningen. Zelfmanagement, communicatie en eHealth. Positieve gezondheid. Coping strategieën. Ethiek. Patiëntenparticipatie. Klinisch redeneren in de chronische fase.

Neurologie, oncologie en palliatieve/terminale zorg (kern)
Palliatief redeneren en besluitvorming in de palliatieve fase, advance care planning, interculturele zorg en psychosociale zorg.

Tijdens deze kern modulen wordt de theorie aangeboden die gekoppeld is aan de volgende EPA’s:

  • LZ-NEU-1 Zorgdragen voor de zorgvrager met een chronische neurologische aandoening
  • LZ-NEU-2 Zorgdragen voor de neurologische zorgvrager in de revalidatiefase
  • LZ-NEU-3 Zorgdragen voor de zorgvrager met een neuro-acute aandoening
  • LZ-FO-1 Zorgdragen voor de zorgvrager in de palliatieve fase
  • LZ-FO-2 Zorgdragen voor de zorgvrager in de stervensfase

Neurologie, oncologie en de vitaal bedreigde functies (specifiek)
Zorg verlenen aan een zorgvrager op een verpleegafdeling met het risico op instabiele vitale functies. Vitale functies observeren en/of monitoren m.b.v. de ABCDE-methodiek. Zo mogelijk worden in overleg met de arts passende interventies ingezet. Deze zijn gericht op intensivering, monitoring en/of het ondersteunen van vitale functies 

Tijdens deze specifieke module wordt de theorie aangeboden die gekoppeld is aan de volgende EPA:

  • LZ-FO-6 Zorgdragen voor de zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies

Overige informatie uitklapper, klik om te openen

Doelgroep
Je kunt aan deze opleiding deelnemen als je als verpleegkundige met een BIG-registratie werkt op een afdeling neurologie of neurochirurgie waar je EPA's kunt behalen. Voor het afronden van bepaalde EPA’s, zijn andere EPA’s als voorwaardelijk aangemerkt, deze moeten behaald zijn voordat de EPA aan jou kan worden toevertrouwd (voor meer informatie zie EPA bibliotheek).

Je hebt gedurende de opleiding een dienstverband of een detacheringsovereenkomst bij een CZO-erkende zorgorganisatie. Als je als verpleegkundige met een BIG-registratie werkt in een revalidatiecentrum of verpleeghuis kun je de opleiding ook volgen. Je krijgt dan een certificaat van de UMC Utrecht Academie.

Opleidingsduur en lesdagen 
De opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel:

  • Theorie- kern: 25 lesdagen I specifiek: 2 lesdagen (vanaf najaar 2024: 3 lesdagen)
  • Praktijk: Het aantal praktijkuren wordt afgestemd tussen de professional in opleiding en de praktijkinstelling

De opleiding start twee keer per jaar. Bekijk het overzicht van de lesdata.

Lesdagen

Kosten (cursusjaar 2023-2024)

  • Neuroverpleegkundige: € 4.500,-  
  • Neurologie, oncologie en (risico op) vitaal bedreigde functies (specifiek): € 400,-

De kosten zijn voor rekening van de werkgever. 
Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Accreditatie
De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding/het traject ontvang je een CZO-diploma of CZO-certificaat.

Vrijstelling
Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een half jaar tot twee weken voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. Voor de theorie van de specifieke modulen dien je je apart aan te melden. Je kunt je inschrijven via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button 'Aanmelden'.

Aanmelden

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen? Neem dan contact op met Assistent Opleidingen:
M.H.denHartog-7@umcutrecht.nl
088 75 58423

 
Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de Afdeling aanmeldingen van de UMC Utrecht Academie:
umcutrechtacademie-inschrijvingen@umcutrecht.nl
088 75 59473

 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet