Terug

Highcare-neonatologie verpleegkundige

Highcare-neonatologie verpleegkundige

Opleiding

Tijdens de opleiding tot HC-neonatologieverpleegkundige leer je de verpleegkundige zorg te plannen, coördineren, uit te voeren en te evalueren bij zieke pasgeborenen die in een complexe zorgsituatie verkeren.

Programma uitklapper, klik om te openen

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte van de opleiding is vormgegeven met behulp van EPA’s. De opleiding bestaat uit kern EPA’s en specifieke EPA’s. Voor het theoretische deel is per EPA gekeken welke kennis voorwaardelijk is conform de landelijk gedragen theorie.

De opleiding wordt blended vormgegeven door middel van fysiek onderwijs en online-activiteiten, en bestaat uit de volgende modules:

Evidence Based Practice (EBP)
Begeleiding in het schrijven van een EBP-opdracht; formuleren van een onderzoeksvraag van een ‘klinische onzekerheid’, zoeken van wetenschappelijke artikelen en die controleren op bruikbaarheid voor jouw probleem. De essentie gebruiken in een concreet en goed onderbouwd literatuuronderzoek, dat een (praktisch) antwoord geeft op een actueel vraagstuk uit de praktijk. Ook begeleiding in het overbrengen van de resultaten en aanbevelingen naar de beroepspraktijk.

Pasgeborene, opvang, laag en midden complexe zorgvraag (kern)
Zwangerschap en geboorte, basiszorg en vitale functies, ontwikkelings-, gezinsgerichte- en ketenzorg, gezondheidsproblemen prematuur en dysmatuur, gezondheidsproblemen pasgeborene.

Voor meer informatie klik hier.

Vitaal bedreigde pasgeborene, kortdurende zorg (kern)
Vanaf 30 weken. Vitale functies worden geobserveerd, bewaakt en kortdurend ondersteund. Specifieke anatomie/fysiologie van een pasgeborene van 30-36 weken zwangerschapsduur en de pathofysiologie die hierbij hoort. Observeren, analyseren, interpreteren en beredeneren welke zorg nodig is. Daarnaast aandacht voor begeleiding van ouders en gezin. 

Vitaal bedreigde pasgeborene, onvoldoende reagerend op therapie (kern)
Noodzaak tot intensivering van ondersteunende therapie en/of overname van vitale functie(s). Normaalwaarden en afwijkingen ten aanzien van de verschillende orgaansystemen. Observeren, analyseren, interpreteren en beredeneren welke zorg nodig is. Daarnaast aandacht voor begeleiding van ouders en gezin.

Tijdens deze kern modulen wordt de theorie aangeboden die gekoppeld is aan de volgende EPA's: 

  • MK-FO-1 Zorg verlenen aan een pasgeborene met een laag- en midden complexe zorgvraag
  • MK-FO-2 Zorg verlenen aan en assisteren bij de opvang van de (vitaal bedreigde) pasgeborene vanaf 24 weken zwangerschapsduur
  • MK-OBS-7 Assisteren bij de opvang van de pasgeborene met congenitale afwijkingen 
  • MK-HC-IC-N-1 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigde pasgeborene waarbij vitale functie(s) geobserveerd, bewaakt en kortdurend ondersteund worden
  • MK-HC-IC-N-2 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigde pasgeborene, onvoldoende reagerend op ondersteunende therapie waarbij intensivering van ondersteunende therapie en/of overname vitale functie(s) noodzakelijk is

Pasgeborene, kind en palliatieve/terminale zorg (PKPTZ) (specifiek)
Palliatief redeneren en besluitvorming in de palliatieve fase, advance care planning, symptoommanagement en complementaire zorg, interculturele en psychosociale zorg, zorg rondom overlijden en nazorg voor de pasgeborene/kind en het gezin.

  • MK-FO-3 Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind in de palliatieve en/of stervensfase

Voor meer informatie klik hier.

Vitaal bedreigde pasgeborene, reagerend op therapie/langdurige zorg (specifiek)
Vitaal bedreigde pasgeborene bij wie de vitale functie(s) langer dan 24 uur bewaakt en ondersteund worden, reagerend op de geboden therapie. Specifieke anatomie/fysiologie vanaf 26 tot 30 weken zwangerschap. Pathofysiologie en afwijkende waarden beredeneren in relatie tot de verschillende orgaansystemen.

  • MK-HC-IC-N-3 Zorg verlenen aan een vitaal-bedreigde pasgeborene bij wie vitale functie(s) langer dan 24 uur bewaakt en ondersteund worden, reagerend op de geboden therapie

Overige informatie uitklapper, klik om te openen

Doelgroep
Je kunt aan deze opleiding deelnemen als je als verpleegkundige met een BIG-registratie werkt op een highcare-neonatologieafdeling waar je de EPA's kunt behalen. Voor het afronden van bepaalde EPA’s, zijn andere EPA’s als voorwaardelijk aangemerkt, deze moeten behaald zijn voordat de EPA aan jou kan worden toevertrouwd. 

Je hebt gedurende de opleiding een dienstverband of een detacheringsovereenkomst bij een CZO-erkende zorgorganisatie. Met een diploma kinderverpleegkundige of obstetrieverpleegkundige is het mogelijk om vrijstelling aan te vragen. Kies bij de inschrijving voor de desbetreffende doorstroomroute.

Opleidingsduur en lesdagen
De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel:

Theorie - kern: 18 lesdagen (elke theoretische module wordt met een andere vorm van toetsing afgesloten) I specifiek: 5 lesdagen

Praktijk: Het aantal praktijkuren wordt afgestemd tussen de professional in opleiding en de praktijkinstelling

NB: Het is aan de instellingen zelf om afspraken te maken met een NICU voor de eventuele stage.

De module Pasgeborene, opvang, laag en midden complexe zorgvraag start meerdere keren per jaar: zie lesdagen.

De theoretische modulen behorend bij de EPA's HC-IC-N worden landelijk aangeboden en starten maandelijks bij verschillende opleidingsinstituten. Vanuit Utrecht worden de modulen twee keer per jaar aangeboden.*

*De theoretische module horend bij de EPA's MK-HC-IC-N-1 en 2 wordt twee keer per jaar vanuit Utrecht aangeboden. De theoretische module bij de EPA MK-HC-IC-N-3 wordt één keer per jaar aangeboden.

Landelijke lesdagen

EBP lesdagen

Kosten (cursusjaar 2023-2024)

  • Highcare-neonatologieverpleegkundige: € 4.425,- 
  • Pasgeborene, kind en palliatieve/terminale zorg (PKPTZ) (specifiek): € 740,- 

De kosten zijn voor rekening van de werkgever. 
Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Accreditatie
De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding/het traject ontvang je een CZO-diploma of CZO-certificaat.

Vrijstelling
Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een half jaar tot twee weken voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. Voor de theorie van de specifieke modulen dien je je apart aan te melden. Je kunt je inschrijven via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button 'Aanmelden'.

Aanmelden

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen?

Neem dan contact op met Assistent Opleidingen Arietta Eertink:

A.Eertink@umcutrecht.nl
088 75 58423

Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de afdeling onderwijszaken van de UMC Utrecht Academie:

umcutrechtacademie-inschrijvingen@umcutrecht.nl
088 75 59473

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet