Terug

Deskundige infectiepreventie

Deskundige infectiepreventie

Opleiding

Tijdens de opleiding tot deskundige infectiepreventie leer je hoe je beleid opstelt, advies geeft en samenwerkt met (zorg)organisaties, cliënten, medewerkers en burgers in de 1e-, 2e- en 3-lijns zorg en publieke voorzieningen. Deze kennis pas je toe in de ontwikkeling en coördinatie van beleid binnen een organisatie als geheel. 

Programma uitklapper, klik om te openen

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte van de opleiding is vormgegeven met behulp van kern EPA’s. Voor het theoretische deel is per EPA gekeken welke kennis voorwaardelijk is conform de landelijk gedragen theorie.

De opleiding wordt blended vormgegeven door middel van fysiek onderwijs en online-activiteiten, en bestaat uit de volgende modules:

Deskundige infectiepreventie basis
In deze module komt het uitvoeren van surveillance en alarmeren bij afwijkingen aan bod. Daarnaast gevraagd en ongevraagd protocollair adviseren ten aanzien van infectiemaatregelen.  

  • MO-DI-1 Uitvoeren van surveillance en alarmeren bij afwijkingen 
  • MO-DI-2 Gevraagd en ongevraagd protocollair adviseren 

Deskundige infectiepreventie verdieping
Het gevraagd en ongevraagd adviseren in situaties waarbij geen bestaand beleid beschikbaar is.

  • MO-DI-3 Gevraagd en ongevraagd niet protocollair adviseren 

Kwaliteit en implementatie
Infectiepreventiebeleid, richtlijnontwikkeling, Evidence Based Practice (EBP) en implementatie strategieën, waarbij je begeleid wordt in het schrijven en uitvoeren van een met evidence onderbouwd implementatieplan dat je in eigen setting gaat implementeren. 

  • MO-DI-4 Ontwikkelen, implementeren, toetsen, evalueren en bijstellen van infectiepreventiebeleid 

Outbreak management
Het signaleren van en acteren op een (mogelijke) verheffing of uitbraak in de klinische setting en het publieke domein.  

  • MO-DI-5 Coördineren en uitvoeren van taken bij een (mogelijke) verheffing/uitbraak 

Scholing en voorlichting
Het geven van scholing en voorlichting, de ontwikkeling hiervan en het gebruik van didactische werkvormen. Leren aansluiten bij de doelgroep waarvoor de voorlichting/scholing bedoeld is. 

  • MO-DI-6 Ontwikkelen en geven van scholing en voorlichting aan diverse doelgroepen 

Overige informatie uitklapper, klik om te openen

Doelgroep
Je kunt deelnemen aan de opleiding deskundige infectiepreventie als je in het bezit bent van een HBO-bachelor of vergelijkbaar niveau in de richting van de gezondheidszorg en werkt op een afdeling ziekenhuishygiëne/infectiepreventie in een ziekenhuis/instelling (of bij de GGD) waar je de EPA’s kunt behalen. Voor het afronden van bepaalde EPA’s, zijn andere EPA’s als voorwaardelijk aangemerkt (voor meer informatie zie EPA bibliotheek).

Je hebt gedurende de opleiding een dienstverband of een detacheringsovereenkomst bij een CZO-erkende zorgorganisatie (met een erkenning voor de opleiding deskundige infectiepreventie).

Opleidingsduur en lesdagen
De gemiddelde doorlooptijd van de opleiding bedraagt 18-20 maanden.

  • Theorie: introductie + naar schatting 38 lesdagen 
  • Praktijk: circa 18-20 maanden

De opleiding start één keer per jaar. 

Lesdagen


Kosten (cursusjaar 2023-2024)

  • Deskundige Infectiepreventie: € 11.250,-  

De kosten zijn voor rekening van de werkgever. 
Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Accreditatie
De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding/het traject ontvang je een CZO-diploma of CZO-certificaat (mits de instelling waar je het praktijkdeel van de opleiding hebt gevolgd door het CZO erkend is). 

Vrijstelling
Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een half jaar tot twee weken voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. Je kunt je aanmelden voor de opleiding via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button ‘Aanmelden’. 

Aanmelden

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen? Neem dan contact op met assistent opleidingen Karijn van Ginkel-de Boer:

C.E.M.deBoer-8@umcutrecht.nl
088 75 58423

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet