Terug

Zorgprogramma Jonge kind

Zorgprogramma Jonge kind

Het zorgprogramma jonge kind biedt diagnostiek en zorg kinderen tussen 0-6 jaar bij wie een vermoeden bestaat op een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of autisme.

Het jonge kind uitklapper, klik om te openen

Ouders met jonge kinderen waarbij het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of autisme bestaat, kunnen al in een vroeg stadium bij het zorgprogramma voor het jonge kind (0-6 jaar) terecht. Dit met het oog op vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsproblemen, zodat er met ouders mee gedacht kan worden wat het kind, ouders en omgeving nodig hebben om het kind zich zo positief mogelijk te kunnen laten ontwikkelen.

Het zorgprogramma uitklapper, klik om te openen

Waarom een speciaal zorgprogramma?

Het antwoord is eenvoudig: hoe eerder, hoe beter. Door de specialistische kennis en ervaring kan het team al vroeg een ontwikkelingsstoornis herkennen. En dat maakt het mogelijk om tijdig te staren met de nodige begeleiding. Gericht advies en aansluiten op de behoeftes van het kind en de ouders; het zijn de pijlers van onze aanpak.   

Voor wie

Als ouder twijfelt u misschien; is er werkelijk iets aan de hand?  Vaak gaan de zorgen over contact met anderen en druk, onrustig gedrag. Het kan ook gaan om extreme driftbuien. Ons speciale team bekijkt per kind of het normaal gedrag is dat bij het kind hoort, of dat er begeleiding nodig is. Ook kinderen met specifieke genetische syndromen, zoals het 22q11 deletie syndroom, zijn welkom binnen het Zorgprogramma Jonge kind.

Wat u kunt verwachten uitklapper, klik om te openen

De intake

Om te achterhalen wat er precies aan de hand is, nodigen we als eerste de ouders en kind(eren) uit voor een gesprek; een intake. Dit is een kennismaking met de kinderpsychiater (in opleiding)  en de verpleegkundig specialist. Ze doen spelenderwijs psychiatrisch onderzoek bij het kind. Vervolgens is er een spelobservatie of  doet de psycholoog psychologisch onderzoek. Ouders kunnen dan meekijken vanachter een spiegelwand. 

Gedurende de intake praten onze zorgverleners met de ouders over het gedrag, de ontwikkeling en hun zorgen. Er is alle ruimte voor vragen. 

Diagnostiek

De bevindingen van de intake leiden tot vervolgstappen die nodig zijn voor een juiste diagnose. Hierbij kan gedacht worden aan een psychologisch onderzoek om te kijken wat het ontwikkelingsniveau van het kind is. Ook kan het wenselijk zijn dat de thuisbegeleidster het kind thuis, op school of op het kinderdagverblijf observeert. 

Advies

Alle resultaten bespreken we tijdens een adviesgesprek met ouders waarbij de nodige zorgverleners van het team aanwezig zijn. Ook een eventuele behandeling komt aan bod en waar die zou kunnen plaatsvinden. Daarnaast geven we adviezen voor thuis, maar ook voor eventuele kinderopvang of school.  

Wetenschappelijk onderzoek

Optimale zorg is alleen te bereiken als we ook wetenschappelijk onderzoek doen. Zo vergroten we onze kennis en verbeteren we de behandelmogelijkheden. Binnen onze afdeling lopen diverse wetenschappelijke onderzoeken, bijvoorbeeld naar autisme, ADHD en prikkelverwerking.

Het besluit om aan onderzoek mee te doen is altijd aan u. Uiteraard heeft uw beslissing geen gevolgen voor de behandeling. 

Behandeling

Onze behandelingen zijn over het algemeen kortdurend. Het aanbod bij ontwikkelingsstoornissen bestaat uit een regulier palet met opties, waarbinnen de zorgverleners telkens accenten zullen leggen op problematiek bij jonge kinderen. Aanvullend is er kortdurend ouder- en thuisbegeleiding mogelijk.

Lees meer over behandelingen bij ontwikkelingsstoornissen.

Vaak vindt (vervolg)behandeling buiten het UMC Utrecht plaats, bijvoorbeeld bij een GGZ-instelling in de regio of via het buurtteam. Daarnaast kunnen we verwijzen naar een specialisten zoals bijvoorbeeld logopedist of fysiotherapeut.

Betrokken zorgverleners uitklapper, klik om te openen

Zorgprogramma Jonge kind

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Wachttijden afdeling Psychiatrie

Contact en afspraak uitklapper, klik om te openen

U kunt met uw vragen terecht bij het Advies- en Aanmeldteam Psychiatrie.

Telefoonnummer: 088 755 5888 Email adres: aat@umcutrecht.nl Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 - 17:00.
Overige contactgegevens

Advies- en Aanmeldteam Psychiatrie
Kamernummer A.01.146
Huispostnummer A.00.241
Postbus 85500
3508 GA  UTRECHT

Mijn patiënt verwijzen

Meer over ontwikkelingsstoornissen uitklapper, klik om te openen

Ziektebeelden en zorgprogramma's

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet