Terug

ADHD

ADHD

Ziektebeeld Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door concentratieproblemen, hyperactief gedrag en/of impulsief gedrag. ADHD komt op de kinderleeftijd ongeveer bij 5% van de kinderen voor en komt twee- tot driemaal zo vaak voor bij jongens als bij meisjes.

Symptomen uitklapper, klik om te openen

Algemene symptomen

Bij ADHD kunnen kinderen hun aandacht minder goed richten en vasthouden. Ook zijn kinderen met ADHD vaak impulsiever en motorisch onrustiger/beweeglijker dan andere kinderen. Zij kunnen ook problemen hebben met planning en het uitvoeren van taken.
De belangrijkste kenmerken van ADHD zijn:

 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Impulsiviteit
 • Overbeweeglijkheid
 • Geheugenproblemen
 • Moeite met plannen en organiseren
 • Overzichtsproblemen

Andere kenmerken

Bij ADHD komende de volgende problemen ook vaak voor:

 • Negatief zelfbeeld
 • Leerproblemen
 • Moeite met gezag
 • Last van angst
 • Last van tics (plotse onwillekeurige bewegingen of geluiden)
 • Slaapproblemen
 • Motorische problemen (struikelen, niet netjes schrijven)
 • Problemen in sociale situaties

Positieve verschijnselen

Als uw kind ADHD heeft, gaan veel dingen ook goed. Iemand met ADHD kan spontaan en energiek zijn, doortastend, sportief en eerlijk. Ook eigenschappen zoals creativiteit, gevoel voor humor, gevoelig en zorgzaam zijn passend bij iemand met ADHD.

Oorzaken uitklapper, klik om te openen

Erfelijkheid en omgeving

ADHD is voor een deel erfelijk. Dat betekent dat ADHD via de ouders kan worden overgedragen. Soms hebben kinderen met ADHD één of meerdere familieleden met kenmerken van ADHD. Erfelijkheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de hersenen. Daarom kunnen we ADHD nog niet voorkomen.

Broertjes en zusjes van kinderen met ADHD hebben twee- tot driemaal meer kans op klachten die passen bij de diagnose ADHD dan bij een gezin waar geen ADHD voorkomt.

Omgevingsfactoren zijn hierbij sterk van invloed. Kinderen met ADHD hebben baat bij een omgeving die hen helpt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, te concentreren en te leren. Dit bepaalt namelijk hoeveel last zij ondervinden en wat de gevolgen zijn voor hun ontwikkeling.

Hersenbouw

We weten dat de bouw van de hersenen iets anders is bij mensen met ADHD. Zo zijn het voorste deel van de hersenen (frontale kwab) en de kleine hersenen (cerebellum) gemiddeld iets kleiner bij mensen met ADHD. Ook denken we dat de voorste delen van de hersenen minder goed samenwerken met andere delen van de hersenen. Mogelijk dat daardoor ook de samenwerking met de kleine hersenen minder goed verloopt.

Verstoring van stoffenevenwicht

Bij de samenwerking van de hersencellen in verschillende delen van de hersenen zijn meerdere stoffen betrokken, zoals dopamine en noradrenaline. Bij iemand met ADHD is het evenwicht tussen deze stoffen in de hersenen verstoord.

Onderzoek en diagnose uitklapper, klik om te openen

Intakegesprek

Wanneer klachten gesignaleerd worden door ouders, leerkracht, huisarts, het kind zelf of verwijzers is dit van groot belang voor de diagnostiek. Er zal eerst een intake plaatsvinden. Tijdens de intake wordt er bij het kind een psychiatrisch onderzoek verricht, naast een gesprek met ouders waarbij onder andere een ontwikkelingsanamnese en heteroanamnese wordt afgenomen. Ook informatie over en vanuit eerdere hulpverlening, buurtteams en de leerkracht over hoe het op school gaat is voor ons belangrijk. Tijdens het eerste gesprek bundelen we zo veel mogelijk alle informatie. Na het eerste gesprek evalueren en delen we onze diagnostische overwegingen over de mogelijkheden en beperkingen. In sommige situaties kunnen we direct de diagnose ADHD vaststellen, geven we direct advies en kan er snel gestart worden met behandeling.

Aanvullend onderzoek na intake

Soms is aanvullende informatie nodig. Wij doen verschillende onderzoeken bij uw kind om te ontdekken waardoor de problemen in het functioneren zijn ontstaan. Onderzoeken die wij doen zijn:

Psychologisch onderzoek

Psychologen voeren testen uit om te onderzoeken wat probleemgebieden zijn voor uw kind. Ze meten het IQ en voeren een neuropsychologisch onderzoek uit.

Gezinsdiagnostisch onderzoek

Soms zijn er patronen in het gezin ontstaan die we beter willen begrijpen. In dat geval willen we graag ook de andere kinderen van het gezin spreken. Samen met ouders en broer(s) of zus(sen) proberen we gezinspatronen in kaart te brengen, zodat ons dit verder kan helpen bij de diagnostiek.

Somatisch onderzoek

Soms kan het nodig zijn om bij vermoeden op andere lichamelijke klachten of problemen aanvullend onderzoek te doen. Daarvoor werken wij samen met de kinderartsen van het WKZ.

Behandeladvies

Als alle onderzoeken compleet zijn, evalueren we onze bevindingen en delen wij onze diagnose met de ouders en soms met het kind. Op basis hiervan zal er een behandeladvies worden gegeven.

Behandeling uitklapper, klik om te openen

Behandelplan

Als u of uw kind ADHD heeft, dan denken we samen met u en uw kind na over een passende vorm van behandeling of hulp. In een behandelplan leggen wij samen met u en uw kind vast aan welke doelen we gaan werken en welke middelen we daarbij inzetten.
De behandeling hangt af van de ernst van de klachten en of er daarbij sprake is van comorbiditeit (het tegelijkertijd voordoen van twee of meer aandoeningen). Er zijn verschillende behandelvormen indien er klachten zijn die passen bij de diagnose ADHD.

Behandelingen

Medicatie

Medicijnen zorgen ervoor dat uw kind minder druk en impulsief is en dat aandacht en concentratie verbeteren. Medicijnen kunnen ADHD niet genezen, maar kunnen helpen om er gemakkelijker mee om te gaan. Lees meer >

Psychoeducatie

Als u goed geïnformeerd bent over ADHD, dan kunt u de problemen die ermee samenhangen ook beter begrijpen. Psychoeducatie is een goede, gestructureerde uitleg over uw psychische aandoening en de behandeling daarvan. De behandelend arts, verpleegkundig specialist en/of de ouderbegeleider kan u informatie geven over ADHD. Ook met uw kind zelf kunnen er gesprekken plaatsvinden om meer te leren over wat de diagnose ADHD inhoudt.

​Ouder-/gezinsbegeleiding

Misschien heeft u na de diagnose nog vragen of wilt u graag tips betreffende de opvoeding. U kunt deze stellen aan een ouderbegeleider.

Andere vormen van behandeling

Soms is individuele behandeling voor het kind of een groepsbehandeling het beste. Ook zijn intensievere behandelvormen mogelijk. Denk hierbij aan dagbehandeling of een kortdurende opname op onze kinderkliniek.

Vooruitzichten

Of uw kind last heeft van beperkingen is afhankelijk van de omgeving waarin het kind opgroeit. Zo kunnen aanpassingen in school- en/of thuisomgeving ervoor zorgen dat kinderen met ADHD minder last hebben van hun klachten en hun sterke kanten beter tot bloei kunnen laten komen, zodat ze zich beter kunnen ontwikkelen.

Emotionele gevolgen

Dat ADHD een grote invloed heeft op het leven van uw kind is duidelijk. Dat maakt het ook voor u soms zwaar om uw kind te begeleiden.

Bij het UMC Utrecht uitklapper, klik om te openen

Kinderen en jongeren maken in hun jeugd een enorme lichamelijke, mentale en sociale ontwikkeling door. De balans tussen kracht en kwetsbaarheid kan daarbij uit evenwicht raken en tot problemen en klachten leiden. Dit komt vaak door een combinatie van aanleg, of lichamelijke problemen, heftige gebeurtenissen of doordat er teveel gevraagd wordt door de omgeving.

Wij zijn er om samen met het kind, het gezin en andere belangrijke mensen in het netwerk te begrijpen wat er nodig is om de balans te herstellen en weer tot ontwikkeling te komen.

Patiëntverhaal

De impact van ADHD op het leven van Bo

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Meer weten uitklapper, klik om te openen

Voor uitgebreide informatie over dit ziektebeeld kunt u de patiëntfolder doornemen.

Lees meer in de patiëntfolder

Wat hoort er bij dit ziektebeeld


Zorgkosten

Meer over zorgkosten

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Patiëntfolders

Informatie voor leraren

Contact uitklapper, klik om te openen

Voor een afspraak hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist, welke zal worden verwerkt en beoordeeld door het Advies- & aanmeldteam.

Polikliniek Ontwikkeling in Perspectief

Telefoonnummer: 088 75 55888 Email adres: aanmeldteampsychiatrie@umcutrecht.nl Het Advies- & aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 17:00.
Overige contactgegevens

De polikliniek Ontwikkeling in Perspectief bevindt zich in het UMC Utrecht op de afdeling Psychiatrie, niet in het WKZ.

Mijn patiënt verwijzen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet