Terug

Hartbewaking

Op de afdeling hartbewaking behandelen we patiënten met acute hart- en vaatproblemen. Denk hierbij aan een hartinfarct, een vernauwing van een kransslagader, hartritmestoornissen, hartklepafwijkingen, hartfalen, hartspierziekten en problemen met de grote lichaamsslagader.

Uitgebreide informatie

Voordat u wordt opgenomen op de afdeling hartbewaking, hebt u al een aantal onderzoeken gehad op de afdeling spoedeisende hulp van het UMC Utrecht of in een ander ziekenhuis. U wordt opgenomen op de hartbewaking omdat intensieve zorg, langere bewaking of observatie in het ziekenhuis noodzakelijk is. U krijgt een identiteitsbandje om uw pols. Zo bent u herkenbaar onder alle omstandigheden.

Voordat u wordt opgenomen op de afdeling hartbewaking, hebt u al een aantal onderzoeken gehad op de afdeling spoedeisende hulp van het UMC Utrecht of in een ander ziekenhuis. U wordt opgenomen op de hartbewaking omdat intensieve zorg, langere bewaking of observatie in het ziekenhuis noodzakelijk is. U krijgt een identiteitsbandje om uw pols. Zo bent u herkenbaar onder alle omstandigheden.

Informatie voor bezoekers

Op de hartbewaking mag bezoek ontvangen van 15.00 - 20.00 uur.

Als u op de afdeling hartbewaking ligt, hebt u veel rust nodig, zeker in het begin. Daarom adviseren wij u niet meer dan twee personen tegelijk te ontvangen.

Met de verpleegkundige kunt u afspraken maken over eventuele afwijkende bezoektijden.

De hartbewaking heeft 8 eenpersoonskamers en één tweepersoonskamer voor korte opnames.

Vanuit de hartbewaking wordt u overgeplaatst naar de verpleegafdeling cardiologie (B4 west), naar de verpleegafdeling hartchirurgie (B4 oost) of terug naar het ziekenhuis dat u heeft doorgestuurd. Ook is het mogelijk dat u met ontslag naar huis gaat.

Opname meestal niet gepland

U wordt opgenomen op de hartbewaking omdat intensieve zorg, langere bewaking of observatie in het ziekenhuis noodzakelijk is. Dit is meestal niet gepland. Voordat u wordt opgenomen op de afdeling hartbewaking, hebt u al een aantal onderzoeken gehad op de afdeling spoedeisende hulp van het UMC Utrecht of in een ander ziekenhuis. U krijgt meteen bij opname een identiteitsbandje om uw pols. Zo bent u herkenbaar onder alle omstandigheden.
Lees voor meer informatie de informatiefolder opname hartbewaking. 

Routebeschrijving

  • u komt locatie AZU van het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1
  • volg route E tot het liftplein
  • neem de lift naar de vierde verdieping
  • sla uit de lift linksaf en volg bordjes 'hartbewaking'

Route naar het UMC Utrecht 

Behandelteam

Op de hartbewaking werken verschillende medewerkers, zoals medisch specialisten, artsen in opleiding tot specialist (aios), coassistenten, leerling verpleegkundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen, unithoofden en secretaresses.

Aanspreekpersonen van de verpleegafdeling cardiologie zijn:

Medisch hoofd

Stafartsen wisselen elkaar elke week af als medisch hoofd van de hartbewaking.

Senior Unithoofd

E.J.M. van den Dries MScN

Op de hartbewaking werken verschillende medewerkers, zoals medisch specialisten, artsen in opleiding tot specialist (aios), coassistenten, leerling verpleegkundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen, unithoofden en secretaresses.

... en het UMC Utrecht

Het UMC Utrecht is hét Hart- en vaatcentrum van midden-Nederland. Het ziekenhuis behandelt hart- en vaatpatiënten uit Utrecht en omstreken die zijn doorgestuurd door de huisarts (tweedelijnszorg), maar behandelt daarnaast patiënten uit heel Nederland met een complexe hart- of vaataandoening (derdelijnszorg). Ook is het UMC Utrecht voor een aantal behandelingen een internationaal referentiecentrum (vierdelijnszorg)

Naast het behandelen van hart- en vaatpatiënten, heeft het UMC Utrecht de ambitie om met zowel medische als organisatorische innovaties de hart- en vaatzorg in Nederland te verbeteren. De visie van het UMC Utrecht op hart- en vaatziekten: hier klopt alles voor u!

Om hart- en vaatziekten goed te behandelen is het niet voldoende alleen de acute problemen (bijvoorbeeld een hartinfarct) te behandelen, maar juist ook de risicofactoren die hiertoe hebben geleid.

In het UMC Utrecht kunnen wij vanwege onze kennis en kunde en onze vooraanstaande positie in vernieuwend wetenschappelijk onderzoek betere zorg voor de patiënt verrichten dan ieder ander ziekenhuis. Onze visie? Een geïntegreerd Hart- en vaatcentrum waarbij alle specialismen altijd samen op dezelfde plaats en hetzelfde moment voor dezelfde patiënt werken.

Naar het hart- en vaatcentrum