Terug

Revalidatiegeneeskunde

Wij helpen u bij uw herstel en wij leren u om zo zelfstandig mogelijk te leven met de gevolgen van een aandoening, beperking of chronische ziekte.

Expertise

Hersenletsel

Meer over revalidatie bij hersenletsel


Spierziekten

Meer over revalidatie bij spierziekten


Trauma en orthopedie

 • Amputatie hand of arm
 • Beenamputatie
 • Complexe fracturen (breuken)
 • Enkel/voetproblemen
 • Pols/handproblemen
 • Wervelkolom-afwijkingen en fracturen (breuken)


Oncologie

Meer over oncologische revalidatie


Kinderrevalidatie

Meer over kinderrevalidatie in het WKZ

Revalidatiebehandeling

Poliklinische behandeling

Onze poliklinische behandeltrajecten zijn altijd kortdurend. Als langere behandeling toch nodig is, verwijzen wij u naar een behandelaar in uw eigen omgeving. Lees meer over de polikliniek Revalidatie.

Verpleegafdelingen

Op alle verpleegafdelingen van het UMC Utrecht kunt u - zo nodig - behandeling of advies krijgen van een revalidatiearts.

Wetenschappelijk onderzoek

Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht is het onderzoeks- en innovatiecentrum van het UMC Utrecht Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie. Het kenniscentrum draagt bij aan de verbetering van de revalidatiebehandeling en wordt geleid door de hoogleraar revalidatiegeneeskunde, prof. dr. Anne Visser-Meily. Innovatie- en implementatieprojecten van het kenniscentrum kunnen hun oorsprong hebben in De Hoogstraat, het UMCU, of beide. 

Het werkterrein van het Kenniscentrum is de neurorevalidatie, met aandacht voor 4 diagnoses:

De samenhang van de onderzoeks- en innovatieprojecten wordt gezocht op de volgende thema's:

Opleiding en onderwijs

Revalidatieartsen verzorgen onderwijs voor geneeskundestudenten, o.a. in de vorm van:

 • hoorcolleges
 • werkgroepen
 • “meet the expert” bijeenkomsten

Daarnaast biedt de afdeling Revalidatie & Sportgeneeskunde:

 • co-schappen voor geneeskundestudenten
 • wetenschappelijke stages
 • opleiding voor de specialismen Revalidatiegeneeskunde en Sportgeneeskunde

Samenwerking

De revalidatieartsen van het UMC Utrecht participeren in het revalidatiegeneeskundig netwerk Utrecht.