Terug

Cerebrovasculaire ziekten (neurologie)

Patiënten met aandoeningen aan de bloedvaten in en naar de hersenen kunnen voor diagnose, zorg en behandeling terecht op de polikliniek cerebrovasculaire ziekten.

Bezoek aan de polikliniek

Eerste bezoek?

U meldt u bij de balie van de polikliniek. Wanneer het uw eerste afspraak is verzoeken wij u iets eerder te komen. Onze medewerkers kunnen dan uw gegevens in de computer invoeren of controleren.

Als u vaker op de polikliniek bent geweest, meldt u zich aan de balie. De medewerker maakt een aantekening dat u er bent. Daarna wordt u doorverwezen naar de wachtruimte, de arts komt u daar ophalen.

Onderzoek

De arts doet lichamelijk onderzoek bij u, als dat nodig is. Soms is er meer onderzoek nodig, zoals bloedonderzoek of röntgenfoto’s. Wij proberen te regelen dat u dit onderzoek gelijk na uw polikliniekbezoek hebt. Soms kan dit niet, dan maken we een afspraak op een andere dag.

Opname

Uw arts vertelt het u als u opgenomen moet worden in het ziekenhuis. U krijgt dan ook informatie over:

  • de wachttijd voor uw opname
  • hoe wij de opname van patiënten plannen

Als wij een datum voor uw opname weten, bellen wij u met de opnamedatum. Hebt u voor uw opname nog vragen over uw behandeling, bel dan de polikliniek:  088 75 588 60

Vasculaire dementie

Het vascular cognitive impairment (VCI) centrum is onderdeel van de poli cerebrovasculaire ziekten. Het VCI-centrum doet onderzoek naar de oorzaken en behandelingen van (beginnende) cognitieve klachten waarbij vaatschade in de hersenen een rol kunnen spelen.

Hebt u vragen?

Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek cerebrovasculaire ziekten hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Een neuroloog beoordeelt uw verwijzingsbrief. Uw verwijsregio en uw klachten bepalen of u een afspraak kunt krijgen op onze polikliniek.

Verhinderd?

Als u verhinderd bent voor een afspraak of onderzoek, geef dit dan zo snel mogelijk door via het telefoonnummer van de polikliniek. U kunt dan een nieuwe afspraak maken met de polikliniekmedewerker. We kunnen afspraken die niet op tijd zijn afgezegd in rekening brengen.

T 088 75 588 60

bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur

Route

  • u komt locatie AZU van het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1
  • volg route L naar de poliklinieken
  • de polikliniek cerebrovasculaire ziekten heeft receptienummer 26

Bekijk hier uw route op de virtuele plattegrond. 

Adresgegevens

UMC Utrecht
Polikliniek cerebrovasculaire ziekten
Huispostnummer L 01.310
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Tips voor het gesprek

Vrouw leest tijdschrift in de wachtruimte

Een afspraak op de polikliniek voorbereiden

Het is belangrijk dat u uw afspraak op de polikliniek goed voorbereidt.

Wachttijden

Klik hieronder voor het overzicht van alle wachttijden voor de afdeling Neurologie en Neurochirurgie.

Wachttijden afdeling neurologie en neurochirurgie

Patiëntenervaringen

Patiëntverhalen

Meer informatie

Ziektebeelden

Behandelingen

  • Diagnostiek bij aandoeningen aan de bloedvaten in en naar de hersenen.
  • Nazorg aan patiënten die een hersenbloeding of herseninfarct hebben gehad.

Verpleegafdeling

Vragen fysiotherapie

We krijgen elk jaar veel vragen over machtigingen en vergoedingen voor fysiotherapie en oefentherapie. In de bijlage leest u meer over deze vergoedingen vanuit de basisverzekering.