Terug

Zorgprogramma Psychiatrie & Genetica

Zorgprogramma Psychiatrie & Genetica

Behandeling

Het zorgprogramma Psychiatrie & Genetica richt zich op de samenhang tussen psychiatrische en genetische aandoeningen.

Mijn patiënt doorverwijzen

Mensen met een aangeboren genetisch syndroom hebben soms meer kans op een ontwikkelingsachterstand en/of een psychiatrische aandoening. Voorbeelden van dergelijke syndromen zijn 22q11.2 deletie- of duplicatiesyndroom, 16p11 deletie- of duplicatiesyndroom, Dravetsyndroom, Klinefelter, Smith-Magenis syndroom, Neurofibromatose en Tubereuze Sclerose Complex. Het is belangrijk om deze groep mensen laagdrempelig psychiatrisch te onderzoeken om eventuele aandoeningen in een vroeg stadium op te sporen en passende behandeling te geven.

Ook weten we dat psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie en bipolaire stoornissen in sommige families meer voorkomen dan in andere. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat psychiatrische aandoeningen vaak een genetische basis delen. Door informatie uit deze grote genetische studies te vertalen naar de individuele patiënt hopen we steeds beter op de persoon afgestemde behandeling toe te kunnen passen.

Zorgprogramma Psychiatrie & Genetica

Missie van het zorgprogramma

Ons doel is om kennis over psychische problemen bij genetische syndromen te vergroten, te delen en te verspreiden; en om toe te werken naar meer continuïteit van zorg voor mensen met een genetisch syndroom en een psychiatrische aandoening  – over specialismen en instellingen heen. We bereiken dit o.a. door nauwe samenwerking met patiënten en ouders, en met academische, regionale en landelijke partners.

Wat bieden we:

  • Psychiatrische diagnostiek bij patiënten (kinderen, jongeren en volwassenen) met een genetisch syndroom die psychische klachten hebben;
  • Bij GGZ-patiënten bij wie gedacht wordt aan een onderliggende genetische oorzaak, kunnen we meedenken (d.m.v. second opinion) en laagdrempelig met een klinisch-geneticus overleggen.

Wetenschappelijk onderzoek

Vanuit het zorgprogramma doen we onderzoek naar het 22q11.2 deletie- en duplicatiesyndroom (22q11DS). Dit syndroom geeft een verhoogd risico op psychische klachten. Ook hebben personen met 22q11DS soms leerproblemen of moeite met het begrijpen van de dingen om zich heen. Met deze studie proberen wij dit in kaart te brengen. Zo kunnen wij beter begrijpen hoe de ontwikkeling bij mensen met dit syndroom anders verloopt dan bij mensen zonder dit syndroom, waardoor behandelingen verbeterd kunnen worden. Meer informatie hierover vindt u via deze link.

Wat kunt u verwachten?

De intake

Tijdens de intake (kennismaking) bespreken we de problemen die spelen en kijken we wat de hulpvraag precies is. Afhankelijk van de leeftijd van de patiënt vindt dit gesprek (deels) plaats samen met de ouders. Op basis van het gesprek bepalen we of er aanvullend onderzoek nodig is. Soms zal er op de dag van de intake al psychologisch onderzoek plaatsvinden om bijvoorbeeld te kijken naar het ontwikkelingsniveau. Indien dit op deze eerste dag plaatsvindt zal dit in de uitnodiging vermeld worden. Het kan ook zijn dat we vragen of u later nog een dagdeel terugkomt voor verder onderzoek.

Advies

De bevindingen worden in een multidisciplinair team besproken. De resultaten en conclusie worden teruggekoppeld tijdens het adviesgesprek. Ook geven we advies over een eventuele behandeling en waar deze zou kunnen plaatsvinden.

Informatiefolder

Volgt.

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Wachttijden afdeling Psychiatrie

Lees meer over wachttijden

Meer weten uitklapper, klik om te openen

In het geval dat u of uw kind deze behandeling ondergaat, kunt u onder ‘Agenda’ in het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht praktische informatie over de afspraak vinden.

Naar Mijn UMC Utrecht

Wat hoort er bij deze behandeling


Zorgkosten

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Polikliniek Psychiatrie

Telefoonnummer: 088 755 5888 Email adres: AAT@umcutrecht.nl Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 - 17:00.
Mijn patiënt verwijzen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet