Terug

Oncologische revalidatie

We bieden een revalidatieprogramma dat zich richt op de gevolgen die kanker of de behandelingen ervan hebben op uw dagelijks leven.

Gevolgen van kanker

Kanker is een ingrijpende ziekte die grote gevolgen kan hebben voor uw dagelijks leven. Tijdens en na de behandelperiode kunt u last krijgen van allerlei klachten. Uw fitheid kan achteruit gaan. Misschien bent u moe, angstig of onzeker. Sommige mensen hebben pijn, of kunnen zich minder goed concentreren. Hier kunt u hinder van ondervinden in uw functioneren in het dagelijks leven.

Doel van het behandelprogramma

Met het behandelprogramma willen we u inzicht geven in de mogelijke gevolgen van de kanker(behandeling) op uw dagelijks leven. U leert wat u hier zelf aan kan doen. Het programma is er ook op gericht uw dagelijkse activiteiten te optimaliseren.

Voorbereiding

U bespreekt met uw arts of met uw verpleegkundig specialist welke gevolgen van uw ziekte u ervaart. Zij kunnen u adviseren over welke ondersteuning er mogelijk is en het best bij u past. Daarbij kunnen zij u verwijzen naar het revalidatieprogramma in het UMC Utrecht. De revalidatiearts heeft dan een intakegesprek met u om te bekijken of revalidatie zinvol voor u is en hoe het team u zo goed mogelijk kan helpen.

Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt u opgenomen? Neem dan het volgende mee.

Lees meer

Tips voor het gesprek over de behandeling

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op het gesprek met de zorgverlener over uw behandeling. 

Lees meer

Tijdens de behandeling

Het revalidatieprogramma wordt met u afgestemd op uw hulpvragen. Afhankelijk van uw hulpvragen overlegt de revalidatiearts met u welk behandeltraject het best bij u past. Er zullen met u revalidatiedoelen worden opgesteld. Over deze doelen kunt u van tevoren al nadenken. Het revalidatieprogramma is een multidisciplinair programma. Dit betekent dat u bij het revalidatieprogramma met verschillende zorgverleners te maken kunt krijgen. Alle therapeuten werken vanuit hun eigen kennis aan de door u gestelde revalidatiedoelen. Hierover hebben ze regelmatig overleg met elkaar, met de revalidatie arts en met u. Gedurende de behandeling komt u wekelijks naar het UMC Utrecht. 

Mogelijke onderdelen van de behandeling

    • Problemen met uw fitheid, conditie, en kracht worden in kaart gebracht bij de fysiotherapeut. Een passend trainingsprogramma zal met u besproken worden.
    • Heeft u problemen met vermoeidheid of moeite met uw energie te verdelen, dan kan een traject bij de ergotherapeut van belang zijn. De ergotherapeut zoekt met u uit hoeveel energie u ter beschikking heeft en hoe u uw dagelijkse activiteiten het best kan afstemmen op uw energieniveau.
    • Uw verwerking en stemming komen aanbod bij de maatschappelijk werker en/of psycholoog. Door de diagnose kanker en de daarop volgende behandelingen kan u behoefte hebben aan hulp bij alle veranderingen die er hebben plaats gevonden. Denk hierbij aan de relatie met uw partner, gezin en naasten. Het traject ‘Werken aan verwerken’ kan u en uw partner hier verder mee helpen.
    • De mogelijke gevolgen van uw ziek zijn voor uw werk of, opleiding of dagelijkse activiteiten worden in kaart gebracht bij maatschappelijk werk. Zij kan u hierover adviseren.

Hoe helpt het programma bij vermoeidheid na kanker


Na de behandeling

Wanneer uw klachten zijn verholpen of uw hulpvraag is beantwoord, ronden we de revalidatiebehandeling in overleg met u af.

Revalideren

Hebt u klachten, ervaart u beperkingen in uw dagelijks leven en lukt het u niet om hier zelf verandering in aan te brengen? Kunt u niet meer werken? Dan kan revalidatie zinvol zijn. Revalideren kan zowel tijdens de behandeling van kanker als na de behandeling. Ook als u niet meer kunt genezen, kan revalidatie zinvol zijn om de kwaliteit van uw dagelijks leven te behouden of te verbeteren.

Ervaringsverhaal

Yvonne volgde een oncologisch revalidatietraject. Lees hier over haar ervaringen.

Oncologische revalidatie en het UMC Utrecht

Binnen de oncologische revalidatie werken we met een multidisciplinair team. Dit betekent dat u bij het revalidatieprogramma met verschillende zorgverleners te maken kunt krijgen, die nauw met elkaar samenwerken.

Wachttijden

Meer informatie over de wachttijden polikliniek revalidatie klik hier:

Hebt u vragen?

Hebt u vragen, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de polikliniek revalidatie.

Polikliniek


Meer informatie

Voor meer informatie over uw aandoening en de behandelmogelijkheden in het UMC Utrecht kunt u terecht op de site van het Cancer Center van het UMC Utrecht.

Wat te doen bij vermoeidheid na kanker