Terug

Eicellen invriezen

Bij het UMC Utrecht kunt u om verschillende redenen uw eicellen laten invriezen. Bijvoorbeeld als u door een behandeling onvruchtbaar dreigt te worden of als u een verhoogde kans heeft om vervroegd in de overgang te komen. Later kan dan wellicht uw kinderwens alsnog in vervulling gaan.

Wat is Eicellen invriezen uitklapper, klik om te openen

De behandeling die nodig is voor het invriezen van eicellen lijkt op  een IVF-behandeling. Dit is een ingrijpende behandeling, die twee tot drie weken duurt.

Uw eierstokken worden met hormonen gestimuleerd, zodat er op vastgesteld moment meerdere eiblaasjes tegelijk rijp worden. Met behulp van een punctie worden de eicellen uit uw eierstokken gehaald.

Eicellen ontdooien

Als u later zwanger wilt worden, ondergaat u het laatste deel van een ICSI-behandeling. De eicellen worden gefaseerd ontdooid en buiten uw lichaam bevrucht. Na een paar dagen plaatsen we het embryo terug in uw baarmoeder.

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Eicellen invriezen is sinds 2011 mogelijk in het UMC Utrecht. Doordat het invriesproces heel snel verloopt, blijft de schade aan de eicellen beperkt. De invriesmethode noemen we eicelvitrificatie. Bij deze invriesmethode voorkomen we zoveel mogelijk, dat er ijskristallen worden gevormd die de eicellen kunnen beschadigen. Later kunnen we de eicellen ontdooien en gebruiken tijdens een vruchtbaarheidsbehandeling (icsi).

In de volgende situaties kan het invriezen van eicellen een goede oplossing zijn:

  • als u een behandeling moet ondergaan die schadelijk kan zijn voor uw vruchtbaarheid (bijvoorbeeld chemotherapie of bestraling);
  • als u een verhoogde kans hebt om vervroegd in de overgang te komen;
  • Als uw partner tijdens uw ivf- of icsi-behandeling geen zaad kan produceren op de dag van de punctie;
  • Als u uw kinderwens voor later zeker wilt stellen, bijvoorbeeld als u nu geen partner hebt;
  • Als u om religieuze redenen (gewetens)bezwaren hebt tegen het ontstaan van meerdere embryo’s per behandeling, waarvan dan een deel wordt ingevroren.

Aanmelden

Als er een medische reden is voor uw wens om uw eicellen in te vriezen, kan uw huisarts of behandelend arts u doorverwijzen naar de polikliniek voortplantingsgeneeskunde. Er is geen wachtlijst.

Hebt u geen medische indicatie, maar wilt u toch uw eicellen laten invriezen omdat u later wellicht nog kinderen wilt? U moet er rekening mee houden dat uw zorgverzekeraar deze behandeling waarschijnlijk niet zal vergoeden. Wij adviseren u om naar een van de voorlichtingsavonden over eicellen invriezen te gaan. De polikliniek voortplantingsgeneeskunde organiseert deze. Daarna is een oriënterend gesprek met de gynaecoloog mogelijk. Soms verwijzen we u naar de medisch maatschappelijk werker van de polikliniek voor een gesprek.

Maximale leeftijd

Het oogsten (weghalen) van eicellen en het laten invriezen van eicellen kan tot en met 39 jaar. Dit heeft te maken met verminderde succeskansen bij toename van de leeftijd vanwege afname van kwantiteit en kwaliteit van de eicellen. Het terugplaatsen van bevruchte eicellen (embryo’s) kan tot en met 49 jaar. De procedure van aanmelding tot aan behandeling neemt vaak twee tot drie maanden tijd in beslag. 

Voorlichtingsavonden

Als u erover nadenkt uw eicellen te laten invriezen, dan raden wij u sterk aan een van onze voorlichtingsavonden bij te wonen. Hier krijgt u basisinformatie waarmee u goed voorbereid een mogelijk intakegesprek ingaat. 

Data informatieavonden 2020 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Omdat wij een bezoek aan de voorlichtingsavond als opstap zien voor een eventueel intakegesprek bij ons op de polikliniek, zijn we bezig om een extra voorlichtingsavond te plannen via een digitaal platform in verband met COVID-19. U kunt dan vanuit huis deze bijeenkomst bijwonen. We zullen u informeren zodra de datum en inlogprocedures bekend zijn.

Vanwege de coronacrisis zijn er ook op onze afdeling langere wachttijden ontstaan. Houd er rekening mee dat het langer kan duren voordat uw intakegesprek na het bezoek aan de (digitale) voorlichtingsbijeenkomst kan worden gepland en alvorens u met een behandeling kan starten.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Meer informatie over eicellen invriezen

In de folder leest u meer over het invriezen van eicellen.

Eicellen-invriezen

Contact uitklapper, klik om te openen

Wilt u een afspraak maken of hebt u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek voortplantingsgeneeskunde.

Telefoonnummer: 088 755 88 80 De afdeling is bereikbaar van 08.00 - 16.00 uur