Terug

Persverklaring

Utrecht, 28 januari 2021 - De gezamenlijke partijen UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Prinses Máxima Centrum en Ronald McDonald Huis Utrecht zijn teleurgesteld over het negatieve advies dat de Gedeputeerde Staten vandaag heeft gegeven over de door hen ingediende Zienswijze.

De gezamenlijke partijen op het Utrecht Science Park zijn ervan overtuigd dat zij in de Zienswijze een win-win situatie hebben gecreëerd, waarbij in de eindsituatie ruim drie keer meer groene ruimte ontstaat, die landschappelijk gezien een onderdeel is van de Hollandse Waterlinie. Dit in combinatie met een verbetering in bereikbaarheid, veiligheid en minder aantal vervoersbewegingen op het Utrecht Science Park. 

De verplaatsing van het Ronald McDonald Huis voorziet in noodzakelijke ruimte voor het aantal benodigde logeerplekken voor ouders om bij hun zieke kinderen te zijn. Het is tegelijkertijd ook de eerste stap van een ambitieus plan om te komen tot een autoluwe, duurzame campus met ruimte voor wonen, verblijven en kennisontwikkeling waarin door partners fors wordt geïnvesteerd om de waarde van het landschap te verbeteren in samenhang met doelen op het gebied van kennisontwikkeling en wonen.

Als de Zienswijze van de gezamenlijke partijen niet wordt overgenomen door de Provinciale Staten, dan dreigt bovendien een forse vertraging van de start van de noodzakelijke gebiedsontwikkeling om de campus te verduurzamen en te komen tot een autoluwe duurzame omgeving.