Terug

Interne geneeskunde, wetenschapsstage vasculaire geneeskunde

Interne geneeskunde, wetenschapsstage vasculaire geneeskunde

Hier vind je het aanbod aan wetenschappelijke keuzestages vasculaire geneeskune bij de divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie. Deze stages zijn bedoeld voor geneeskunde studenten van master jaar 1 en 2.

Relatie obesitas/insuline en vaatziekten uitklapper, klik om te openen

Etiologisch, therpeutisch en prognostisch onderzoek gericht op de relatie tussen obesitas/insuline resistentie en vaatziekten.

Speerpunt: Circulatory Health
Specialisme: Vasculaire Geneeskunde

Binnen de afdeling Vasculaire Geneeskunde wordt onderzoek verricht naar de relatie tussen obesitas/insuline resistentie en het ontstaan van vaatziekten en ontstaan van diabetes. Specifiek wordt de rol van vetweefsel hierbij onderzocht. Vetweefsel is een actief orgaan wat verschillende cytokinen en adipokinen kan uitscheiden en op deze manier zorgt voor dyslipidemie, hypertensie, inflammatie, stolling en insuline resistentie. Beter begrip van deze processen kan leiden tot nieuwe behandelingen bij patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico. Het onderzoek wordt verricht in het laboratorium, in kleinschalig patiënt-gebonden onderzoek en in het SMART cohort.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om de relatie tussen obesitas/vetweefsel dysfunctie en het ontstaan van cardiovasculaire aandoeningen en diabetes beter te begrijpen, waardoor betere therapeutische mogelijkheden ontstaan. Speciale aandacht bestaat er voor obesitas-gerelateerde hypertensie.

Wat bieden en vragen wij?

De afdeling Vasculaire Geneeskunde is een ambitieuze afdeling waarbij het voor studenten mogelijk is om kortdurende projecten te doen toegespitst op bovenstaande onderwerpen. Wij hebben een voorkeur voor enthousiaste studenten die eventueel na hun geneeskunde studie het onderzoek willen voortzetten in de vorm van promotieonderzoek. Als je interesse hebt in ons aanbod kun je het beste contact opnemen via de email.

Methoden

 • Laboratorium onderzoek (in vitro en ex-vivo) met adipocyten en vetweefsel: celkweken, ELISA, Luminex, Western-blot
 • Epidemiologisch onderzoek (SMART-cohort, database met patiënten met therapie resistente hypertensie): etiologisch onderzoek, predictie onderzoek
 • Klinisch interventiestudies: medicamenteus, niet-medicamenteus, e-Health

Referenties

 • Bemelmans, R. H., P. P. Blommaert, et al. (2012). "The relationship between walking speed and changes in cardiovascular risk factors during a 12-day walking tour to Santiago de Compostela: a cohort study." BMJ Open 2(3).
 • Dorresteijn, J. A., F. L. Visseren, et al. (2011). "Aspirin for primary prevention of vascular events in women: individualized prediction of treatment effects." Eur Heart J 32(23): 2962-2969.
 • Faber, D. R., F. L. Moll, et al. (2012). "Adipose tissue quantity and composition contribute to adipokine concentrations in the subclavian vein and the inferior mesenteric vein." Int J Obes (Lond) 36(8): 1078-1085.
 • Lafeber, M., D. E. Grobbee, et al. (2012). "The combined use of aspirin, a statin, and blood pressure-lowering agents (polypill components) in clinical practice in patients with vascular diseases or type 2 diabetes mellitus." Eur J Prev Cardiol.
 • van de Woestijne, A. P., H. Monajemi, et al. (2011). "Adipose tissue dysfunction and hypertriglyceridemia: mechanisms and management." Obes Rev 12(10): 829-840.
 • Verhagen, S. N., A. Rutten, et al. (2012). "Relationship between myocardial bridges and reduced coronary atherosclerosis in patients with angina pectoris." Int J Cardiol.
 • Vernooij, J. W., H. A. Kaasjager, et al. (2012). "Internet based vascular risk factor management for patients with clinically manifest vascular disease: randomised controlled trial." BMJ 344: e3750.
 • Wassink, A. M., Y. van der Graaf, et al. (2011). "Prediction model with metabolic syndrome to predict recurrent vascular events in patients with clinically manifest vascular diseases." Eur J Cardiovasc Prev Rehabil.
 • Westerink, J., Y. van der Graaf, et al. (2012). "Relation between thyroid-stimulating hormone and the occurrence of cardiovascular events and mortality in patients with manifest vascular diseases." Eur J Prev Cardiol 19(4): 864-873.

Contact

Coördinator/begeleider

Prof. dr. Frank L.J. Visseren
Divisie: Interne Geneeskunde & Dermatologie
Afdeling: Vasculaire Geneeskunde
Huispostnummer: F.02.126
088 7555161
F.L.J.Visseren@umcutrecht.nl

Therapie Resistente Hypertensie uitklapper, klik om te openen

Onderwerp

Etiologisch en therapeutisch onderzoek gericht op een beter begrijpen en behandelen van therapie resistente hypertensie

Over het onderzoek

Binnen de afdeling Vasculaire Geneeskunde wordt onderzoek verricht naar de oorzaken en (nieuwe) behandeloptie voor Therapie Resistente Hypertensie. De reden voor dit onderzoek is het klinische probleem dat niet elke bloeddruk eenvoudig te behandelen is. Dit komt doordat hypertensie soms een bijzondere oorzaak heeft zoals hyperaldosteronisme. Ook als er geen duidelijke onderliggende oorzaak aantoonbaar is kan de behandeling ingewikkeld zijn. Daarom wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe behandelmogelijkheden als barostenting en barostimulatie. Tijdens studentenprojecten wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van databaseonderzoek.

Doel

Het beter begrijpen van therapie resistente hypertensie, het ontwikkelen van handvatten om beter van te voren in te schatten welke patienten met een therapie resistente hypertensie een bijzondere en vooral behandelbare oorzaak hebben, het ontwikkelen van nieuwe behandelmethodes voor patienten met therapie resistente hypertensie waarbij geen behandelbare oorzaken zijn gevonden.

Referenties

 • Hypertension. 2015 Apr;65(4):751-7. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.114.04798. Epub 2015 Feb 2. Denervation of the renal arteries in metabolic syndrome: the DREAMS-study. Verloop WL1, Spiering W1, Vink EE1, Beeftink MM1, Blankestijn PJ1, Doevendans PA1, Voskuil M2.
 • Int J Cardiol. 2015 Feb 15;181:193-9. doi: 10.1016/j.ijcard.2014.11.176. Epub 2014 Dec 3. Comparison of a morning polypill, evening polypill and individual pills on LDL-cholesterol, ambulatory blood pressure and adherence in high-risk patients; a randomized crossover trial. Lafeber M1, Grobbee DE2, Schrover IM3, Thom S4, Webster R5, Rodgers A5, Visseren FL3, Bots ML2, Spiering W6.
 • Eur J Prev Cardiol. 2015 May;22(5):558-67. doi: 10.1177/2047487314556003. Epub 2014 Oct 17. Effects of renal denervation on end organ damage in hypertensive patients. Verloop WL1, Vink EE2, Spiering W3, Blankestijn PJ2, Doevendans PA1, Bots ML4, Vonken EJ5, Voskuil M1, Leiner T6.

Contact

Dr. Wilko Spiering

w.spiering@umcutrecht.nl 

Combinatie onderzoek/klinisch mogelijk

Ja

Gevraagde beschikbaarheid

Continu

Diabetes mellitus type 2 en vaatziekten uitklapper, klik om te openen

Etiologisch onderzoek gericht op de oorzaken van diabetes mellitus type 2 en (nieuwe) vaatziekten

Binnen de afdeling Vasculaire Geneeskundewordt onderzoek verricht naar de relatie tussen diabetes mellitus type 2 en (nieuwe) vaatziekten. Er is veel aandacht voor etiologie (vaatziekten bij diabetes hebben deels een andere oorsprong en vragen dus ook een andere behandeling). Onderzoek hiernaar wordt met name verricht een van de grootste diabetes cohorten te wereld.

Doel

Het beter begrijpen van de oorzaak van het vaker voorkomen van vaatziekten bij patienten met diabetes mellitus type 2, het beter proberen te begrijpen waarom ondanks onze beste zorgen er bij patienten met diabetes mellitus type 2 veel vaatlijden ontstaat ondanks strikte behandeling, Bepalen welke risicofactorten het belangrijkst zijn om te behandelen in deze hoog risico populatie. 

Referenties

 • Atherosclerosis. 2015 Aug 13;242(2):605-610. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.08.015. [Epub ahead of print] Association between CETP gene polymorphism, insulin resistance and risk of diabetes mellitus in patients with vascular disease. Koopal C1, van der Graaf Y2, Asselbergs FW3, Westerink J1, Visseren FL4; SMART study group.
 • Diabetes Care. 2015 Aug 25. pii: dc150684. [Epub ahead of print] Body Weight, Metabolic Dysfunction, and Risk of Type 2 Diabetes in Patients at High Risk for Cardiovascular Events or With Manifest Cardiovascular Disease: A Cohort Study. Franssens BT1, van der Graaf Y2, Kappelle JL3, Westerink J1, de Borst GJ4, Cramer MJ5, Visseren FL6; SMART study group.
 • Diabetes Care. 2015 Aug 25. pii: dc150493. [Epub ahead of print] The Relation Between HbA1c and Cardiovascular Events in Patients With Type 2 Diabetes With and Without Vascular Disease. Kranenburg G1, van der Graaf Y2, van der Leeuw J1, Nathoe HM3, de Borst GJ4, Kappelle LJ5, Visseren FL1, Westerink J6; SMART Study Group.

Contact

Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie
Vasculaire Geneeskunde

Dr. Jan Westerink

j.westerink-3@umcutrecht.nl

Het toepassen van trialresultaten op de patiënt in de dagelijkse praktijk uitklapper, klik om te openen

Inleiding

Er zijn grote trials gedaan naar het effect van medicatie als primaire en secundaire preventie van hart- en vaatziekten. De resultaten van deze trials hebben een grote impact gehad, zo heeft de behandeling van patiënten met een statine ervoor gezorgd dat de incidentie van hart- en vaatziekten flink is gedaald. Trials hanteren echter vaak veel in- en exclusiecriteria en sommige zijn alweer jaren geleden uitgevoerd, waardoor het lastig is om te bepalen of de resultaten ook van toepassing zijn op de patiënt die voor je zit in de spreekkamer.

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is om de generaliseerbaarheid van grote klinische statine trials op cardiovasculair gebied te bepalen. Hoeveel procent van de patiënten uit onze praktijk voldoet eigenlijk aan de inclusiecriteria van deze trials? In hoeverre is de studiepopulatie van deze trials vergelijkbaar met de patiënten uit onze praktijk? En wat betekent dit voor de interpretatie van de studieresultaten?

Dit willen we onderzoeken door de in- en exclusiecriteria van trials toe te passen op een hedendaags cohort van patiënten met coronarialijden en te kijken of patiënten die aan de criteria voldoen verschillen van patiënten die niet aan de criteria voldoen.

Methoden

De in- en exclusiecriteria van statine trials worden toegepast op ruim 4000 patiënten met coronarialijden uit het prospectieve ‘SMART’ cohort van het UMCUtrecht (bestaande database). Baseline karakteristieken van patiënten die wel aan de inclusiecriteria voldoen worden vergeleken met karakteristieken van hen die niet aan de inclusiecriteria voldoen. Ook zal worden gekeken of deze groepen verschillen in het optreden van hart- en vaatziekten en mortaliteit.

Referentie(s)

 1. Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170 000 participants in 26 randomised trials. Lancet. 2010;376:1670-81.
 2. Dodd KS, Saczynski JS, Zhao Y, Goldberg RJ, Gurwitz JH. Exclusion of older adults and women from recent trials of acute coronary syndromes. JAGS. 2011;59:506-511.
 3. Coca SG, Krumholz HM, Garg AX, Parikh CR. Underrepresentation of renal disease in randomized controlled trials of cardiovascular disease. JAMA. 2006;296(11):1377-84.
 4. Konrat C, Boutron I, Trinquart L, Aulely GR, Ricordeau P, Ravaud P. Underrepresentation of elderly people in randomised controlled trials. The example of trials of 4 widely prescribed drugs. PLoS One. 2012;7(3):e33559.
 5. Hordijk-Trion M, Lenzen M, Wijns W, De Jaegere P, Simoons ML, Scholte op Reimer WJM, Bertrand ME, Mercado N, Boersma E. Patients enrolled in coronary intervention trials are not representative of patients in clinical practice: results from the Euro Heart Survey on Coronary Revascularization. European Heart Journal. 2006;27:671-678.

Begeleiders

 • Manon Slob, PhD student Vasculaire Geneeskunde
 • Prof. dr. Frank L.J. Visseren, hoogleraar Vasculaire Geneeskunde
 • Prof. dr. Yolanda van der Graaf, hoogleraar Epidemiologie

Combinatie onderzoek/klinisch mogelijk?

 • Ja

Beschikbaarheid?

 • continu, liefst op korte termijn

Contact

Vul hieronder de contactgegevens in van de coördinator(begeleider) en de aanbieder

Coördinator/begeleider Aanbieder

Prof. dr. F.L.J. Visseren Naam: Manon Slob

Divisie

Interne Geneeskunde & Dermatologie Divisie: Interne Geneeskunde & Dermatologie

Afdeling

Vasculaire Geneeskunde Afdeling: Vasculaire Geneeskunde

0887555161

0887555650

f.l.j.visseren@umcutrecht.nl

E-mailadres: m.slob@umcutrecht.nl

Huispostnummer:
F.02.126 Huispostnummer: F.02.126

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet