Terug

Een afspraak op de polikliniek voorbereiden

De informatie op deze pagina helpt u uw afspraak op de polikliniek zo goed mogelijk voor te bereiden. 

Controleer uw gegevens

Uw afspraak in het UMC Utrecht willen wij graag voor u zo makkelijk mogelijk maken. U kunt helpen door vóór uw afspraak uw gegevens in patiëntportaal Mijn UMC Utrecht te controleren en aan te vullen. Zo houden we het aantal patiënten en bezoekers zo klein mogelijk en verkorten we uw verblijfsduur of een onnodig bezoek aan het ziekenhuis. 

Ga naar patiëntportaal Mijn UMC Utrecht voor meer informatie

Meenemen naar uw afspraak

  • afspraakbevestiging
  • verzekeringspas of zorgpas
  • als u dat hebt: uw patiëntnummer in het UMC Utrecht
  • een geldig legitimatiebewijs: rijbewijs, ID-kaart, paspoort of vreemdelingendocument
  • actueel overzicht van medicijnen die u gebruikt. U kunt dit opvragen bij uw apotheek
  • een lijstje met vragen en klachten
  • heeft de polikliniek u een vragenlijst gestuurd? Neem dan de ingevulde vragenlijst mee naar uw afspraak. 

Goed voorbereid op gesprek

Veel mensen vinden het prettig als ze het gesprek met hun zorgverlener kunnen voorbereiden.
Deze tips kunnen u daarbij helpen.

Wachten op de polikliniek

Wij proberen altijd op tijd te werken. Toch kan het zijn dat u wat langer moet wachten. De arts moet soms weg naar een spoedgeval. Of een gesprek met een andere patiënt duurt wat langer. Dit gebeurt onverwachts. De medewerkers van de polikliniek vertellen u als het spreekuur uitloopt.

U helpt mee de wachttijden kort te houden door op tijd op de polikliniek te zijn. Houdt u rekening met bijvoorbeeld files en slecht weer en de tijd die u nodig hebt om een parkeerplaats te vinden.

Soms ontstaat er verwarring doordat patiënten die later komen, toch eerder worden geholpen. Dit komt dan doordat:

  • patiënten op volgorde van afspraak worden geholpen en niet op volgorde van binnenkomst;
  • een patiënt een afspraak heeft bij een andere arts dan u.