Terug

Ciclosporine in bloedspot (DBS)

Ciclosporine in bloedspot (DBS)

Bepaling

Ciclosporine in bloedspot (DBS)Synoniemen:Neoral, Sandimmune
Afnamevoorkeur:-
Afnamevolume:Vul minimaal 2 bloedspots
Afnamecondities:

Bloedspots (DBS) worden gemaakt door vingerprik bloed te druppelen op de bloedspotkaart.
Klik hier voor de afname instructie.

Bloedspot afnemen voor de gift (dalspiegel)
Laat het kaartje minimaal 2 uur aan de lucht drogen voordat deze in het zakje wordt gedaan

Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Kamertemperatuur
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:2x per week op dinsdag en vrijdag
Dinsdag: Materiaal dient voor 12:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Vrijdag: Materiaal dient voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn 
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Dienstdoende laboratoriumapotheker 088-75 744 88
Referentiewaarden:

Niertransplantatie [1]:
Maand 0-3:  dalspiegel 0,15 - 0,20 mg/L
Maand 3-12: dalspiegel 0,08 -1,20 mg/L
Vanaf jaar 1: dalspiegel  0,05 - 0,08 mg/L in combinatie met mycofenolzuur of azathioprine; zonder mycofenolzuur of ciclosporine blijft streef dalspiegel 0,08-1,20 mg/L.

Harttransplantatie [2]:
Week 0-8: dalspiegel 0,15 – 0,20 mg/L
Week 8 en verder: dalspiegel 0,10 – 0,12 mg/L

Longtransplantatie [3]:
Maand 0-2: dalspiegel 0,35 – 0,45 mg/L
Maand 2-6: dalspiegel 0,25 – 0,35 mg/L
Maand 6 en verder: dalspiegel 0,17-0,24 mg/L

Stamceltransplantatie [4]:
Dalspiegel 0,20-0,40 mg/L

Morbus Crohn [3]:
Dalspiegel 0,15-0,25 mg/L

Nefrotisch syndroom [3]:
Dalspiegel  0,10-0,20 mg/L

Toxiciteit [3]:
Dalspiegel > 0.40 mg/L

Intraveneuze toediening
Ciclosporine kan intraveneus zowel via een intermitterend als een continu infuus worden toegediend. Bij intermitterende infusie wordt de orale expositie nagebootst middels een tweemaal daagse infusie van 2-6 uur. Hierbij kunnen dalspiegels worden nagestreefd gelijk aan de streefspiegels bij orale toediening. Echter, in geval van continue infusie moet gestreefd worden naar een 'plateauspiegel' van 2.5 maal de waarde van de streef dalspiegel bij orale toediening om een gelijke expositie aan ciclosporine te verkrijgen.

Streefwaarden bij de behandeling van honden:
100 - 500 µg/L (dalspiegel)
600 - 11000 µg/L (topspiegel)

Streefwaarden bij de behandeling van katten:
250 - 1000 µg/L

Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling moet standaard uitgevoerd worden vanwege nauw therapeutisch venster en inter- en intraindividuele variabiliteit in kinetiek. Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:

Halfwaardetijd: 6 - 20 uur. Zie TDM monografie NVZA: Ciclosporine

UMCU beleid dosisreducties ciclosporine bij behandeling met azolen, t.g.v. CYP450  inhibitie [6].
Fluconazol: reduceer de dosering ciclosporine met 50%;
Isavuconazol: reduceer de dosering ciclosporine met 30%;
Itraconazol: reduceer de dosering ciclosporine met 50-60%;
Posaconazol: reduceer de dosering ciclosporine 50%.
Voriconazol: reduceer de dosering ciclosporine 50%.

TDM van ciclosporine is noodzakelijk 2-3x/week in de eerste 2 weken na toevoegen van het azol. Na staken van het azol zal het inhiberende effect nog 7-10 dagen aanhouden.

Referenties:[1] Protocol niertransplantatie UMCU, versie 2022, Geraadpleegd op 29/12/2022
[2] Medisch protocol harttransplantatie UMCU, versie 2022, geraadpleegd op 29/12/
[3] TDM monografie NVZA: Ciclosporine, Geraadpleegd op 29/12/2022
[4] Stamceltransplantatie (SCT), Behandelrichtlijnen Hematologie UMC Utrecht, versie 2022, geraadpleegd op 29/12/2022
[5] Nakamura Y et al. Evaluation of appropriate blood level in continuous intravenous infusion from trough concentrations after oral administration based on area under trough level in tacrolimus and cyclosporine therapy. Transplant Proc. 2005 May;37(4):1725-7.
[6] Behandeladvies invasieve schimmelinfecties UMCU, versie 2022, geraadpleegd op 29/12/2022
Laatst herzien:22/08/2023
Kwaliteitssysteem:ISO 15189 (M219), KF.TDM.02

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet