Terug

Stemmen horen (behandeling)

Stemmen horen (behandeling)

Behandeling

Het zorgprogramma is gericht op mensen die last hebben van stemmen horen. Ook kinderen en jongeren kunnen behandeld worden.

Ongeveer vier procent van de Nederlandse bevolking hoort regelmatig stemmen. Een deel van de stemmenhoorders heeft er geen last van, maar voor sommige mensen geeft het horen van stemmen veel problemen.

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

De eerste stap in de behandeling bestaat uit leren omgaan met stemmen. Wij beginnen elke behandeling met een basistraining. Bij de basistherapie voor stemmen proberen we mensen sterker te maken, waardoor ze weerbaarder zijn tegen de stemmen. Dat doen we aan de hand van de volgende onderdelen:

  • Registratie van stemmen De basistherapie beginnen we met het bijhouden van de stemmen: wanneer hoort u ze en hoe lang? Een week lang moet u een formulier bijhouden. Daarop schrijft u de dag en het tijdstip dat u de stem hoorde.
  • Copingstrategieën Copingstrategieën zijn manieren om met dingen die u moeilijk vindt om te gaan. We leren u copingstrategieën aan om met de stemmen om te gaan. Waarschijnlijk heeft u zelf al verschillende manieren van coping ontwikkeld. Wellicht kunnen we dat repertoire uitbreiden en aanvullen.
  • Psycho-educatie  Bij psycho-educatie geven we informatie over stemmen horen: bij wie dit voorkomt, welke factoren bijdragen aan stemmen horen, wat er in de hersenen gebeurt als iemand stemmen hoort en wat u eraan kunt doen.
  • Gezond leefpatroon Juist voor mensen die nare stemmen horen is het belangrijk om de dag goed in te vullen en te zorgen voor genoeg afleiding. We leren u een gezonder leefpatroon aan te nemen, zodat de stemmen afnemen.
  • Positievere benadering Mensen die stemmen horen hebben vaak een laag zelfbeeld en lage verwachtingen van de wereld. Door een positievere benadering voelt u zich sterker, zodat de stemmen minder vat op u hebben.
  • Terugvalpreventie Het is heel belangrijk om te herkennen wat de signalen zijn die voor een terugval komen, zodat u op tijd actie onderneemt om een terugval te voorkomen.
  • Psychomotorische therapie (PMT) PMT is een ervaringsgerichte therapievorm die gebruik maakt van bewegen en lichaamsgerichte activiteiten. Bij het zorgprogramma Stemmen Horen is aandacht voor copingstrategieën, zelfvertrouwen en het omgaan met de gevolgen van stemmen horen. 
  • Het groepsgesprek Mensen die stemmen horen denken vaak dat ze de enige zijn die zoiets meemaken en het is een openbaring te merken dat dit niet zo is. Tijdens een groepsgesprek kunt u uw ervaring delen met andere mensen die stemmen.

Meer informatie

Zorgprogramma

Binnen het programma Stemmen horen van het UMC Utrecht Hersencentrum combineren we verschillende behandelingen om de stemmen te verminderen en de hinder ervan terug te brengen. Stemmen horen is iets heel persoonlijks en de behandeling spitsen we dan ook toe op de persoon.

Behandelmogelijkheden

We bieden een scala aan behandelingen bij stemmen horen, variërend van cognitieve gedragstherapie, traumagerichte therapie of persoonlijke coaching tot medicatie en diëtetiek. Vaak gaat stemmen horen gepaard met andere klachten, zoals achterdocht, somberheid en een laag zelfgevoel. Deze klachten komen tijdens de behandeling ook aan bod.

Behandelingen vinden poliklinisch of klinisch plaats. Het groepsprogramma is op maandag of woensdag van 11.00 tot 15.00 uur. U kunt dit programma na drie maanden afronden. Lees meer over de behandeling voor stemmen horen in de patiëntfolder.

Diagnostiek bij kinderen

Gaat het om een kind, dan onderzoeken we eerst nauwgezet waarom uw kind stemmen hoort. Dit is belangrijk om te bepalen of er hulp nodig is en zo ja, welke hulp. Het kan zijn dat er sprake is van een psychiatrische ziekte zoals ADHD, autisme, een angst- of dwangstoornis, depressie of psychose. Dit hoeft natuurlijk niet het geval te zijn.

Wetenschappelijk onderzoek

We doen veel onderzoek binnen ons aandachtsgebied. Naast fundamenteel onderzoek, bijvoorbeeld met MRI, genetische of immunologische analyse van het bloed, doen we ook veel klinisch onderzoek. Dit is wetenschappelijk onderzoek waar de patiënt direct baat bij kan hebben.

Bij het UMC Utrecht uitklapper, klik om te openen

Behandeling stemmen horen UMC Utrecht

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Kinderen die stemmen horen

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Zorgverleners

Ons team bestaat uit psychologen, ervaringsdeskundigen, psychiaters, een verpleegkundig specialist en psychomotorisch therapeuten. Daarnaast schakelen we regelmatig een diëtiste in.

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Wachttijden afdeling Psychiatrie

Lees meer over wachttijden

Meer weten uitklapper, klik om te openen

Voor uitgebreide informatie over deze behandeling kunt u de patiëntfolder doornemen.

Lees meer in de patiëntfolder

In het geval dat u of uw kind deze behandeling ondergaat, kunt u onder ‘Agenda’ in het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht praktische informatie over de afspraak vinden.

Naar Mijn UMC Utrecht

Wat hoort er bij deze behandeling


Zorgkosten

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Polikliniek Stemming & Psychose

Telefoonnummer: 088 - 755 6370 Email adres: secretariaat33@umcutrecht.nl
Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 17:00.
Overige contactgegevens

Voor een afspraak hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist, welke zal worden verwerkt en beoordeeld door het Advies- & aanmeldteam.

Mijn patiënt verwijzen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet